การสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น

การสับเปลี่ยนผู้เล่น อนุญาตให้ผู้ใหญ่รออยู่พร้อมกับเด็กได้ ในขณะที่ผู้ใหญ่ท่านอื่นสามารถเดินเที่ยวจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ จากนั้นผู้ใหญ่สามารถสับเปลี่ยนกัน โดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอคอยอยู่ในแถวอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ต้องต่อคิวซ้ำสองครั้ง

ถ้าหากว่าในคณะของท่านมีสมาชิกที่จะไม่เล่นเครื่องเล่น—ท่านก็จะไม่พลาดการเล่นเครื่องเล่นด้วยตัวเลือกการสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น

วิธีการใช้งาน

ถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ในคณะนั่งรออยู่ที่จุดนั่งรอพิเศษในขณะที่สมาชิกในคณะกำลังเล่นเครื่องเล่นอยู่ โดยที่จะไม่เข้ามาต่อคิวอีกครั้ง—เมื่อผู้ใหญ่ท่านอื่นในคณะกลับมายังเครื่องเล่น ผู้ใหญ่ที่รออยู่สามารถขึ้นเล่นได้ทันที


เครื่องเล่นโดยส่วนมาก รวมถึงเครื่องเล่นตามรายการด้านล่างนี้ ที่บังคับความสูงของผู้เข้าเล่น จะให้บริการการสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น:

การใช้การสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น

  1. ให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่า เครื่องเล่นที่ถ้าต้องการจะเล่นมีบริการการสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่นหรือไม่
  2. ถ้าให้บริการการสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น ท่านจะต้อง: แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการใช้สิทธิ์การสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น เข้าไปต่อคิวทั้งคณะ สมาชิกในคณะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ที่จำเป็นจะต้องดูแลผู้ที่ไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่นและตัวผู้ที่ไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่น จะต้องไปรอยังพื้นที่ “สับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น” สมาชิกที่เหลือในคณะก็จะไปเล่นเครื่องเล่น
  3. เมื่อสมาชิกในคณะที่ไปเล่นเครื่องเล่นกลับมายังพื้นที่ “สับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น” เรียบร้อยแล้ว ท่านผู้มาเยือนผู้อยู่ดูแลก็จะสามารถไปเล่นเครื่องเล่นได้โดยไม่ต้องรอคิวอีกรอบ ท่านผู้มาเยือนผู้อยู่ดูแลยังสามารถพาสมาชิกในคณะไปเล่นด้วยได้อีกหนึ่งคนอีกด้วย

ข้อควรระวัง

จะอนุญาตให้ท่านผู้มาเยือนเพียง 2 ท่าน ต่อการใช้การสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่นหนึ่งครั้ง เท่านั้น

ค้นหา การสับเปลี่ยนผู้เล่นเครื่องเล่น

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip