การแปลภาษามือ

ในการแสดงสดบางการแสดง จะมีล่ามแปลภาษามือเตรียมไว้ให้ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาอย่างต่ำ 7 วัน


ภาพรวมการบริการ

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทจะมีบริการการแปลภาษามือฮ่องกงในการแสดงสดต่างๆดังต่อไปนี้:

เมื่อมีการแจ้งจำนงต้องการใช้บริการการแปลภาษามือ ท่านผู้มาเยือนก็จะได้รับการติดต่อเพื่อทำการยืนยันความจำนง สำหรับตารางเวลาการแสดงที่จะมีการแปลนั้น กรุณาติดต่อทาง ลูกค้าสัมพันธ์ ท่านสามารถยืนยันตารางเวลาการแสดงได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล:

ท่านผู้มาเยือนผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจึงจะทำการโทรได้

การแจ้งจำนงต้องการใช้บริการการแปลภาษามือ

การขอใช้บริการแปลภาษามือสำหรับการแสดงปกติที่จัดแสดงตามตารางเวลา (การแสดงที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้) จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ถ้าหากว่าต้องการใช้บริการการแปลภาษามือฮ่องกงในการแสดงพิเศษและการแสดงอื่นๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเป็นอย่างต่ำ 14 วัน

ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ 3 ทางด้วยกัน คือ:

ท่านผู้มาเยือนก็จะได้รับการติดต่อเพื่อทำการยืนยันความจำนงเพื่อใช้บริการการแปลภาษามือฮ่องกง ทางการบริการการแปลภาษามือฮ่องกง จะได้รับแจ้งถึงตารางเวลาการแสดงที่จะระบุ ชื่อการแสดง วันและเวลาของการแสดง ที่จะต้องทำการแปล (ท่านผู้มาเยือนผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจึงจะทำการโทรได้)

ค้นหา การแปลภาษามือ

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip