การสูบบุหรี่

ลูกค้าสามารถสูบบุหรี่ได้ในบริเวณที่จัดให้สูบบุหรี่ ในสถานที่ต่างๆ ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกท่าน ทางเราอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะในบริเวณที่จัดไว้ให้สำหรับการสูบบุหรี่ ซึ่งติดป้ายไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น ในสวนสนุกและโรงแรมทั้งสองแห่ง

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

การสูบบุหรี่ในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จะต้องสูบในบริเวณที่มีสัญลักษณ์ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าอนุญาตให้สูบได้ ท่านจะสามารถสูบบุหรี่ได้ในบริเวณสูบบุหรี่ตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ท่านยังสามารถดูจุดการสูบบุหรี่ได้จากแผนที่นำทาง และท่านยังสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

ทางโรงแรมอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในบริเวณที่อนุญาตเท่านั้น โปรดสอบถามสมาชิกแคสสำหรับพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่

ค้นหา การสูบบุหรี่

Footer Links