เดินทางด้วยแท็กซี่

ถ้าหากว่าท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและความคล่องตัวในด้านเวลาการ
เดินทาง ท่านสามารถเลือกใช้การเดินทางด้วยแท็กซี่ได้

การบริการของแท็กซี่แยกตามสี

จะมีบริการแท็กซี่ไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท 3 ส่วน โดยจะแบ่งพื้นที่บริการของแท็กซี่ด้วยสีดังนี้:

  • แท็กซี่วิ่งในเขตเมือง (สีแดง)
  • แท็กซี่วิ่งในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ (สีเขียว)
  • แท็กซี่วิ่งในเขตลันเตา (สีน้ำเงิน)
อัตราค่าโดยสารของประเภทแท็กซี่แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป และค่าโดยสารจริงก็จะแตกต่างกันออกไปตามเวลาการเดินทางและระยะทาง

สำหรับข้อมูลล่าสุด กรุณาดูที่ เว็บไซต์ของกรมการคมนาคมขนส่ง

แท็กซี่ที่จะไปส่งไปรับที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท สามารถจอดรับส่งได้ที่จุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ (พีทีไอ) ดิสนีย์แลนด์

แท็กซี่วิ่งในเขตเมือง

แท็กซี่วิ่งในเขตเมืองจะให้บริการในบริเวณฮ่องกงทั้งหมด ยกเว้นถนน Tung Chung และลันเตาใต้

แท็กซี่วิ่งในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์

แท็กซี่วิ่งในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์จะให้บริการในบริเวณ:

  • นิวเทอร์ริทอรี่ส์ตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นิวเทอร์ริทอรี่ส์ตะวันตกเฉียงเหนือ
  • จุดรับส่งอื่นๆ ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์
แท็กซี่วิ่งในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ทั้งหมดจะเป็นสีเขียว

แท็กซี่วิ่งในเขตลันเตา

แท็กซี่วิ่งในเขตลันเตาจะให้บริการในบริเวณเกาะลันเตาทั้งหมด

แท็กซี่วิ่งในเขตลันเตาทั้งหมดจะเป็นสีน้ำเงิน

ค้นหา เดินทางด้วยแท็กซี่

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip