สถานที่รับบัตรที่ซื้อทางออนไลน์

สำหรับบัตรเข้าสวนสนุก เพียงแสดงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดิสนีย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือพิมพ์ออกมา เพื่อแสดงที่คอกหมุนทางเข้าหลัก

ในการขอรับหรือแลกรับบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซส ทัวร์ หรือผลิตภัณฑ์บัตรที่คุณเลือกซื้อหรือจองออนไลน์ผ่าน hongkongdisneyland.com โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ขอรับที่เจาะจงในจดหมายยืนยันของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ Cast Member ของเราได้ตามจุดต่าง ๆ ด้านล่างที่ทางเข้าหลักของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

หน้าทางเข้าหลักของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  • คอกหมุนทางเข้าหลัก
    สำหรับบัตรเข้าสวนสนุก เพียงแสดงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดิสนีย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือพิมพ์ออกมา เพื่อแสดงที่คอกหมุนทางเข้าหลัก

  • บูธจำหน่ายบัตร
    แสดงหลักฐานยืนยันที่บูธจำหน่ายบัตร เพื่อขอรับบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซส การจองทัวร์ดิสนีย์แลนด์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

  • ช่องลูกค้าสัมพันธ์
    แสดงหลักฐานยืนยันที่ช่องลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอรับบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซส แลกรับการจองทัวร์ดิสนีย์แลนด์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

*สถานที่รับบัตรออนไลน์อาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

ค้นหา สถานที่รับบัตรที่ซื้อทางออนไลน์

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip