ห้องน้ำ

ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทมีห้องน้ำให้บริการทั่วทั้งบริเวณรีสอร์ท นอกจาก อาคารที่ได้รับการออกแบบให้ผู้ที่มีความบกพร่องสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ว เรายังมีห้องน้ำสำหรับให้ผู้ที่นั่งรถเข็นเข้าพร้อมกับผู้ช่วยได้ด้วย และในห้องน้ำเกือบทุกแห่งมีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กทารกให้บริการด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่านผู้มาเยือนทุกท่าน

ห้องน้ำจะตั้งอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการพบเจอและเข้าถึง ท่านสามารถดูตำแหน่งของห้องน้ำในสวนสนุกได้จาก แผนที่ interactive

ท่านผู้มาเยือนผู้ใช้รถเข็น
ห้องน้ำทุกห้องจะมีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น หรือที่บริเวณใกล้เคียงจะมีห้องน้ำพิเศษเอาไว้ให้—เป็นห้องน้ำเดี่ยวไม่แยกเพศที่กว้างเพียงพอที่จะให้รถเข็น รวมถึงผู้ที่อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปได้ กรุณาตรวจสอบดูตำแหน่งแห่งที่ได้จากแผนที่

ท่านผู้มาเยือนผู้มีปัญหาทางสายตา
ห้องน้ำทุกห้องจะมีรูปลักษณะที่บ่งบอกเพศ:

  • สัญลักษณ์สามเหลี่ยม hkdl-gsrvc-toilets-men-iconจะหมายถึงห้องน้ำชาย
  • สัญลักษณ์วงกลม hkdl-gsrvc-toilets-women-iconจะหมายถึงห้องน้ำหญิง

ค้นหา ห้องน้ำ

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip