As a precautionary measure in line with preventive efforts taking place across Hong Kong, we are temporarily closing Hong Kong Disneyland Park out of consideration for the health and safety of our Guests and Cast Members. We are in close contact with health authorities and the government about the situation and will announce a reopening date once they determine it is advisable. Inspiration Lake Recreation Centre remains open as usual.

The Standard Park Ticket is valid for six months from the purchase date. If needed, Hong Kong Disneyland Resort will assist in the refund for Guests who have purchased tickets for admission to Hong Kong Disneyland Park or have booked a resort hotel. For additional details, please click here or email to guest@hongkongdisneyland.com.
Temporary Closure of Hong Kong Disneyland Park - 9 เมษายน 2020
As a precautionary measure in line with preventive efforts taking place across Hong Kong, we are temporarily closing Hong Kong Disneyland Park out of consideration for the health and safety of our Guests and Cast Members. We are in close contact with health authorities and the government about the situation and will announce a reopening date once they determine it is advisable. Inspiration Lake Recreation Centre remains open as usual.

The Standard Park Ticket is valid for six months from the purchase date. If needed, Hong Kong Disneyland Resort will assist in the refund for Guests who have purchased tickets for admission to Hong Kong Disneyland Park or have booked a resort hotel. For additional details, please click here or email to guest@hongkongdisneyland.com.

คำแนะนำทางด้านสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการจัดกระเป๋าเพื่อการเข้าเยี่ยมเยือน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

เตรียมรับมือกับแดดและฝนก่อนที่จะเดินทาง

ฮ่องกงตั้งอยู่ในเขตกึ่งร้อนชื้น ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 10˚C ถึง 33˚C และเนื่องด้วยท่านจะใช้เวลาส่วใหญ่ของท่านอยู่กลางแจ้ง ท่านควรสวมใส่เครื่องแต่งกายที่บางเบาสบาย แต่ว่าท่านอาจจะต้องใส่เครื่องแต่งกายให้มากชิ้นในตอนกลางคืน

รายการดังต่อไปนี้ จะเป็นรายการของสิ่งของที่แนะนำให้ท่านพกพามาด้วย:

เสื้อผ้า
 • เสื้อเชิ้ต (ทั้งแขนสั้นและแขนยาว)
 • เสื้อคอปก
 • สเวตเตอร์แบบบาง
 • กางเกงขายาว หรือกางเกงยีน
 • กระโปรงสั้น/ยาว ใส่เที่ยว (แล้วแต่)
 • กางเกงขาสั้น
 • เสื้อกันฝน
 • หมวก
 • ชุดว่ายน้ำ
 • รองเท้าหุ้มส้น
 • รองเท้าสำหรับเดิน
 • รองเท้าแตะ
อื่นๆ
 • หนังสือเดินทาง
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายวิดีโอ
 • แบตเตอรี่สำรอง หรือสายชาร์จ
 • แว่นตากันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ร่ม
 • กระดาษชำระ
 • หัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบ
ท่านอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ถ้าหากว่าท่านต้องการดูรายงานสภาพภูมิ
อากาศล่าสุด ท่านสามารถดูได้ที่ Hong Kong Observatory.

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนระหว่างการเดินทาง

โดยปกติแล้วช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน (ฤดูไต้ฝุ่น) สภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อเวลาทำการของเครื่องเล่นในสวนสนุก
สวนสนุกจะให้บริการในสภาพภูมิอากาศดังต่อไปนี้:

ฝนฟ้าคะนอง รหัสสีอำพันหรือสีแดง

 • สวนสนุกจะเปิด แต่เครื่องเล่นและสิ่งบันเทิงบางจุดจะหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่
 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะเปิดให้บริการ แต่อาจจะระงับการให้เช่าเรือถีบและจักรยานชั่วคราวเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่

ฝนฟ้าคะนอง รหัสสีดำ

(แจ้ง ก่อน สวนสนุกเปิด)

 • ทางสวนสนุกจะเลื่อนเวลาเปิดออกไปจนกว่าสัญญาณเตือนภัยความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นจะอ่อนกำลังลงแล้ว 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณ และจะเปิดให้บริการแบบจำกัด โดยเครื่องเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอาจปิดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดี

(แจ้ง ใน เวลาทำการของสวนสนุก)

 • สวนสนุกจะเปิดให้บริการ แต่กิจกรรมต่างๆจะถูกจำกัด และเครื่องเล่นและสิ่งบันเทิงที่อยู่นอกอาคารทั้งหมดจะหยุดให้บริการชั่วคราว
 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะเปิดให้บริการ แต่อาจจะระงับการให้เช่าเรือถีบและจักรยานชั่วคราวเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่

สัญญาณเตือนภัยไต้ฝุ่น ระดับ 1

 • สวนสนุกจะเปิด แต่เครื่องเล่นและสิ่งบันเทิง บางจุด จะหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่
 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะเปิดให้บริการ แต่อาจจะระงับการให้เช่าเรือถีบและจักรยานชั่วคราวเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่

สัญญาณเตือนภัยไต้ฝุ่น ระดับ 3

 • สวนสนุกจะเปิด แต่เครื่องเล่นและสิ่งบันเทิง ทั้งหมด จะหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องเพราะสภาวะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่
 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะเปิดให้บริการ แต่อาจจะระงับการให้เช่าเรือถีบและจักรยานชั่วคราวเนื่องเพราะสภาวะสภาพภูมิอากาศย่ำแย่

สัญญาณเตือนภัยไต้ฝุ่น ระดับ 8 9 หรือ 10

(แจ้ง ก่อน สวนสนุกเปิด)

 • สวนสนุกจะเปิดช้ากว่าปกติประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง หลังจากที่รหัสเตือนถูกลดระดับ ถ้าสัญญาณเตือนภัยถูกลดลงและเหลือเวลาเปิดทำการของสวนสนุกน้อยกว่า 7 ชั่วโมงโดยประมาณ สวนสนุกจะไม่เปิดให้บริการในวันดังกล่าว

(แจ้ง ใน เวลาทำการของสวนสนุก)

 • สวนสนุกปิด
 • ถ้า Hong Kong Observatory แจ้งเตือนไต้ฝุ่นก่อน 16:30 น.:
  • ตั๋วที่ใช้ไปแล้วจะได้รับการยืดอายุไปให้อีก 6 เดือนนับจากวันที่เกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ตั๋วแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป กรุณาโทรติดต่อที่ +852 1-830-830 เพื่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.hongkongdisneyland.com ท่านผู้มาเยือนผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจึงจะทำการโทรได้
  • กรุณาเก็บและนำตั๋วใบเดิมของท่านไปยังสถานที่ต่อไปนี้ (ภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวน)เพื่อเปลี่ยนเป็นตั๋วใบใหม่ประเภทเดียวกัน:
   • จุดลูกค้าสัมพันธ์ ในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • ถ้า Hong Kong Observatory แจ้งเตือนไต้ฝุ่นหลัง 16:30 น.:
  • จะไม่มีการออกบัตรใบใหม่ให้
  • ท่านผู้มาเยือนผู้ที่มีตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ สามารถมาเยี่ยมเยือนได้ในวันอื่นๆภายในอายุของตั๋ว

(แจ้ง ก่อน ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) เปิด)

 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะเปิดทำการทั้งวัน

(แจ้งระหว่างศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) ทำการ)

 • ศูนย์สันทนาการทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake Recreation Center) จะปิดให้บริการ


ถ้าหากว่าท่านมีคำถามเกี่ยวกับตั๋วและกิจกรรมต่างๆของสวนหว่างสภาวะสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

กรุณาโทรไปที่ +852 1-830-830 หรือ ติดต่อทางเรา เพื่อสอบถาม ท่านผู้มาเยือนผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลจึงจะทำการโทรได้

Footer Links