อุปกรณ์ช่วยเขียน

จะมีอุปกรณ์ช่วยเขียนเพื่อช่วยเหลือท่านผู้มาเยือนผู้มีปัญหาทางการได้ยิน
ให้สามารถสนุกไปกับสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้


ชุดให้ความช่วยเหลือท่านผู้มาเยือน

ชุดให้ความช่วยเหลือท่านผู้มาเยือนจะมีบทสนทนาของการแสดง ไฟฉาย ปากกา และกระดาษ โดยจะเตรียมเอาไว้ให้ที่ จุดลูกค้าสัมพันธ์ใน ซิตี้ ฮอลล์ เมน สตรีท ยูเอสเอ ไม่จำเป็นต้องวางมัดจำเพื่อขอใช้อุปกรณ์ช่วยเขียน แต่จะต้องนำส่งคืนเมื่อใช้เสร็จ

ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องทำการสื่อสารกับท่านผู้มาเยือนผู้มีปัญหาทางการได้ยิน ในพื้นที่ต่างๆส่วนมากแล้วจะมีกระดาษและดินสอ/ปากกา เตรียมไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้ว ท่านจะสามารถระบุได้ว่า เจ้าหน้าที่คนไหนเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษามือ ได้จากเข็มกลัดภาษาที่ติดอยู่บนตัวเจ้าหน้าที่

ค้นหา อุปกรณ์ช่วยเขียน

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip