ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายละเอียดที่สำคัญ

 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะกับแขกที่มีบัญชีออนไลน์ “แฟนคลับ MyDisney” ที่ถูกต้องเท่านั้น (“แขกที่มีสิทธิ์” แต่ละคน)
 2. แขกที่มีสิทธิ์ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี “แฟนคลับ MyDisney” และซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก”) ตามที่กำหนด (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้อง”) จะได้รับคิวอาร์โค้ดหนึ่งรหัสเพื่อใช้กับข้อเสนอของร้านค้าที่กำหนดด้านล่าง (“คูปองอิเล็กทรอนิกส์” แต่ละรายการ) Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) เป็นผู้พิจารณาการกำหนดประเภทของบัตรเข้าสวนสนุกที่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. แขกที่มีสิทธิ์จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) รายการเมื่อทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อภายใต้การทำธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน:
  (i) ป้ายห้อยกระเป๋า Disney Ufufy รุ่นพิเศษหนึ่งคู่ และ
  (ii) คูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ใบมูลค่า 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง
 4. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้ โดยซื้อที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจมีการร้องขอ เพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ
 5. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของป้ายห้อยกระเป๋า Disney Ufufy รุ่นพิเศษ
 1. HKITP อาจออกแบบป้ายห้อยกระเป๋ารุ่นพิเศษโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงตัวการ์ตูน [Disney Ufufy] โดยเฉพาะที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเป็นครั้งคราว
 2. แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับป้ายห้อยกระเป๋าที่กำหนดหนึ่งคู่ได้ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทีค หรือแอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ ที่ตั้งอยู่ในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) โดยแสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับป้ายห้อยกระเป๋ามีให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ โดยมีให้จนกว่าของจะหมด
 3. แขกที่มีสิทธิ์จะต้องแสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกรับของในวันที่เข้าชมสวนสนุก คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิกหากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เพื่อขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน แลกรับเงินสดหรือใช้แทนเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกคูปองทดแทน
 6. HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับป้ายห้อยกระเป๋าได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนลด
 1. แขกที่มีสิทธิ์สามารถรับส่วนลด 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง เมื่อซื้อของในร้านค้าใดก็ได้ภายในสวนสนุกหรือภายในโรงแรมใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (“โรงแรม” แต่ละแห่ง) โดยแสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์
 2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้ภายในช่วงเวลาที่บัตรเข้าสวนสนุกใช้งานได้ ซึ่งมาพร้อมกับการออกคูปองอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิกหากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ต้องแสดงคูปองอิเล็กทรอนิกส์ตอนที่ชำระเงิน
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในระหว่างชั่วโมงเปิดทำการของร้านค้าค่างๆ ภายในสวนสนุกและภายในโรงแรมที่ HKITP กำหนด HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 6. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่ เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 7. คูปองอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้สำหรับซื้อรูปถ่าย, บริการถ่ายรูป, เครื่องประดับ PANDORA, เครื่องประดับ CHOW TAI FOOK, สินค้าที่จัดทำขึ้นพิเศษ, สินค้าแบรนด์ร่วมรายการ, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของดิสนีย์หรือสินค้าสะดวกซื้อ (อาทิ ยา, ฟิล์ม, แบตเตอรี่, ผลิตภัณฑ์ของ H2O+®), การ์ด SD, ผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อ (วิดีโอซีดี, ดีวีดี), ผลิตภัณฑ์ LEGO® และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ HKITP อาจกำหนดเป็นครั้งคราว
 8. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เพื่อขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน แลกรับเงินสดหรือใช้แทนเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 9. ยอดคงเหลือของคูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้  การซื้อสินค้าใดๆ โดยใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน
 10. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกคูปองทดแทน
 11. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com.

Footer Links