ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม MyDisney

รายละเอียดสำคัญ

 1. แขกผู้เข้าชมที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรม MyDisney แล้วที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/mydisney/ และมี “บัญชี MyDisney” ที่ถูกต้อง (แขกผู้เข้าชมดังกล่าวเป็น “สมาชิกที่มีสิทธิ์” และบัญชีที่ลงทะเบียนเป็น “บัญชี MyDisney”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP สำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 2. สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีให้เฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหรือการจองที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP และดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2022 จนถึง 30 มิถุนายน 2023 โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยใช้บัญชี MyDisney ที่ถูกต้องของตนผ่านทางหน้าเว็บที่กำหนดโดย HKITP (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น”) สมาชิกที่มีสิทธิ์จะต้อง (1) ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney ของตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) ดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในหน้าเว็บที่กำหนด และ (3) คงการลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney อยู่เสมอแม้ดำเนินการธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เราจะไม่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เปลี่ยน หรือคืนเงินให้ในกรณีที่ทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นในบัญชี MyDisney ที่ลงชื่อเข้าใช้
 3. สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ (1) ระยะเวลาที่ใช้ได้และวันที่งดแลกรับข้อเสนอของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (2) สิทธิประโยชน์ที่พร้อมให้บริการดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (3) ชั่วโมงเปิดทำการและกำหนดความจุปริมาณคนของเครื่องเล่น สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ตั้ง (4) การควบคุมที่อาจจำกัดจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณสมบัติอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้ หรืออาจจำกัดจำนวนหรือการมีสิทธิ์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ได้รับหรือมีการทำธุรกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เช่น อาจมีสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติบางประการที่อาจมีจำกัดให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิ์หรือประเภทธุรกรรมที่เราเลือกสรรเท่านั้น) (การควบคุมดังกล่าวรวมเรียกว่า “ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์”) และ (5) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ HKITP อาจประกาศออกมาเป็นครั้งคราวใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney”, บนเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”), โฆษณาที่เกี่ยวข้อง, การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกที่มีสิทธิ์และ/หรือประกาศหรือป้ายที่แสดงบริเวณเครื่องเล่น แหล่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ทำการขายหรือให้บริการ  สมาชิกที่มีสิทธิ์รับทราบว่า HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ได้ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 นี้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว
 4. HKITP ไม่ใช่ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ค้ารายอื่นให้บริการ (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น”) และผู้ค้ารายอื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นในนาม หรือเป็นตัวแทนของ HKITP หรือของบริษัทในเครือของ HKITP  HKITP ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน ภาษี ความเสียหาย การเรียกร้องสินไหม การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการ ภาระผูกพัน หรือความรับผิดใดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายตามลักษณการณ์ใดก็ตาม) ที่เกิดแก่สมาชิกที่มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น การให้บริการและการใช้ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยซัพพลายเออร์ของผู้ค้ารายนั้น 
 5. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยมีบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก”) การจองการเข้าชมสวนสนุกโดยใช้บัตรเข้าชมสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนคนที่กำหนด เราจะไม่ยอมรับการจองหากเต็มจำกัดจำนวนคนแล้ว
 6. ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้าชมทุกท่าน (เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น) จะต้องใช้แอป “LeaveHomeSafe” และแสดง “เอกสารการฉีดวัคซีน” ตามข้อกำหนดของเราเมื่อเข้ามาในสวนสนุกและในสถานที่ต่างๆ ที่กำหนดในรีสอร์ทฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('รีสอร์ท”) และเมื่อเข้ามาในร้านอาหารแบบนั่งรับประทานในร้าน โปรดดูการจัดเตรียมการเข้าชมสวนสนุกล่าสุดได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/
 7. การรับประกันและการใช้สิทธิประโยชน์ของ MyDisney, การจัดหาบัตรเข้าสวนสนุก, ห้องพัก, บัตรกำนัล, ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงการเข้ามายังสวนสนุก โรงแรม และ/หรือส่วนอื่นๆ ของรีสอร์ท และการใช้บริการสถานที่อำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) “ไฮไลท์ข้อเสนอ” และ “รายละเอียดสำคัญ” ที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม, ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/th/ticket-general-terms-conditions/ (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ (4) ข้อกำหนดล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ HKITP กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้รีสอร์ททั้งหมดหรือบางส่วนปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดในการเข้าชมหรือโหมดการดำเนินการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม หรือสถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในระยะเวลาใดก็ตามของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ท (ง) แก้ไข เปลี่ยนสถานที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามาในรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิงหรือโปรแกรมการตลาด ข้อเสนอ หรือกิจกรรมใดก็ตาม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามอันเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หรือมีงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อรับรองความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหาก HKITP พิจารณาแล้วว่าควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 8. การใช้สินค้า บริการ สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถของโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าบริการที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้เป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โปรดดูที่เว็บไซต์เพื่อทราบเกี่ยวกับค่าบริการที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกตามที่กำหนด (“บัตร ที่ใช้งานได้”) เพื่อเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) โดยมีการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง จะได้รับบัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ HKITP กำหนด (“บัตรกำนัล สำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก”).
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนอาจได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเพียงหนึ่ง (1) ชุด โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และมูลค่าบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อภายในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท มูลค่า หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบัตรที่ใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 4. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ถือบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้งานได้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แลกรับด้วยตัวเอง 
 5. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกใช้ได้เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรที่ใช้งานได้ โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับของขวัญพิเศษตามที่กำหนดโดย HKITP ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิค หรือที่แอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ หรือที่โพรเฟสเซอร์ พอร์ตเตอร์ส เทรดดิ้ง โพสต์ ในสวนสนุก
   1. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงประเภท รูปลักษณ์ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในของขวัญพิเศษเป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว
   2. การขอรับของขวัญพิเศษมีให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ โดยมีให้จนกว่าของจะหมด HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับของขวัญพิเศษได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม<
  2. แลกใช้บัตรกำนัลส่วนลดสินค้ามูลค่า HK$10 จำนวนสาม (3) ใบที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุก (“ร้านค้าในสวนสนุก”) หรือร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมทั้งสามแห่งที่อยู่ติดกับสวนสนุก (“ร้านค้าในโรงแรม”)
 2. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับรถเข็นสินค้า
 3. ส่วนลดสินค้าใช้ไม่ได้กับการซื้อสินค้าที่ลดราคาแล้วหรือที่มีราคาพิเศษ, ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, จิวเวลรี PANDORA, จิวเวลรี Chow Tai Fook, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้า H2O+®, สินค้า LEGO®, สินค้า FUJIFILM, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizens, Wooderful Life, NATIONAL GEOGRAPHIC และ Starbucks® เป็นต้น), สินค้าที่ไม่ใช่จากดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปักถักร้อย, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส และสินค้าที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว

 สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบจำนวนสอง (2) ชุดขึ้นไปที่ร้านอาหารจานด่วนในสวนสนุก โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารจานด่วน รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
  2. รับส่วนลด HK$5 เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบที่เมนสตรีท มาร์เก็ต ในสวนสนุก

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney ในการเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ทำการจองตามที่กำหนดที่โรงแรมธีมดิสนีย์ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (“โรงแรม”) ในธุรกรรมที่ถูกต้องผ่านทาง www.hongkongdisneyland.com/th/offers-discounts/?type=offer-type-vacation-package,offer-type-rooms,offer-type-mydisney และเช็คอินเข้าพักโรงแรมตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2022 ถึง 30 มิถุนายน 2023 จะได้รับบัตรกำนัล (“บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรม”) เมื่อเช็คอิน
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับบัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมไม่เกินหนึ่ง (1) ใบ โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และอัตราค่าห้องพักที่จองในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท อัตราราคา หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของการจองโรงแรม
 4. บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ได้รับการออกบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับคีย์การ์ดห้องพักที่จองเอาไว้ ณ สถานที่แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง
 5. บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมใช้งานได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล และในช่วงการเข้าพักโรงแรมของสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิก ที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับป้ายห้อยกระเป๋าตัวละครดิสนีย์รุ่นพิเศษหนึ่ง (1) ชิ้นที่ร้านค้าแห่งใดก็ได้ในโรงแรม
  2. แลกรับขวดเติมฟองพ่นฟรีหนึ่ง (1) ขวดเมื่อซื้อไม้กายสิทธิ์เปล่งแสงที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรม และ
  3. แลกรับของขวัญจากร้านค้าตามที่กำหนดหนึ่ง (1) ชิ้น (มูลค่า HK$58) เมื่อมีการใช้จ่ายสุทธิ HK$500 ขึ้นไป (ไม่รวมการซื้อรูปภาพ บริการถ่ายภาพ แพ็กเกจรอยัล แพ็กเกจคาสเซิล และแพ็กเกจคราวน์ที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, จิวเวลรี Chow Tai Fook, จิวเวลรี PANDORA, การซื้อสินค้าออนไลน์, เมจิคไพรซ์ และสินค้าอื่นๆ ที่กำหนดซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว)

สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney ในการเข้าพักโรงแรม

 1. สมาชิก ที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลการเข้าพักโรงแรมของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง ยกเว้นวันที่ 21 ธันวาคม 2022 – 2 มกราคม 2023, วันที่ 21-26 มกราคม 2023 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2023 ซึ่งเป็นวันงดรับข้อเสนอ:
  1. แลกรับเจลาโต้เฮาส์เมดฟรีสอง (2) สกู๊ปสำหรับทุกการซื้อชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับสองท่านที่ห้องอาหารเวิลด์ ออฟ คัลเลอร์ที่ Disney Explorers Lodge หรือไอศกรีมฟรีสอง (2) สกู๊ปสำหรับทุกการซื้อชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับสองท่านที่วอลท์สคาเฟ่ และ
  2. รับส่วนลด HK$100 ต่อการใช้จ่ายสำหรับช่วงรับประทานอาหารค่ำ HK$500 ที่ห้องอาหารคริสตัลโลตัสหรือวอลท์สคาเฟ่ใน Hong Kong Disneyland Hotel หรือห้องอาหารดราก้อนวินด์ หรือห้องอาหารเวิลด์ ออฟ คัลเลอร์ที่ Disney Explorers Lodge:
   1. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับส่วนลดสูงสุด HK$800 สำหรับการใช้จ่าย HK$4,000 ขึ้นไปในใบเสร็จเดียว
   2. คิดค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% จากราคาเดิม
 2. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหาร หากต้องการจองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูล โปรดโทรติดต่อที่ (852) 3510-6000 (Hong Kong Disneyland Hotel) หรือ (852) 3510-2000 (Disney Explorers Lodge)

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับโปรแกรม MyDisney

 1. สามารถใช้สิทธิประโยชน์แต่ละรายการที่ออกให้กับธุรกรรมที่ถูกต้องใดๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบและสิทธิประโยชน์หนึ่ง (1) รายการสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น  รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกและใช้สิทธิประโยชน์จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 2. เราไม่ยอมรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรกำนัลที่เป็นสำเนา ชำรุด หรือดัดแปลง จะไม่มีการออกบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรกำนัลทดแทนบัตรที่สูญหาย
 3. บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้เพื่อคืนเงิน แลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่ HKITP จะระบุเป็นอื่นอย่างชัดแจ้ง
 4. รายการสินค้าทั้งหมดที่ซื้อโดยใช้สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นไปตามนโยบายการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินที่พิมพ์อยู่ด้านหลังใบเสร็จการซื้อสินค้าต้นฉบับ
 5. หากมูลค่าสุทธิของธุรกรรมที่ถูกต้องหลังการคืนเงินหรือเปลี่ยนคืนสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ดังกล่าว จะถือว่าสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นโมฆะ สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินคืนหรือสินค้าแลกเปลี่ยน จะต้องชำระเงินค่าส่วนลด ข้อเสนอ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับให้แก่ HKITP และคืนของขวัญที่แลกรับใดก็ตามแก่ HKITP หากมี
 6. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชัน หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ (รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับ MyDisney, ส่วนลดสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์, ส่วนลดสำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส, สิทธิพิเศษสำหรับวันเกิด หรือสิทธิประโยชน์ที่ต่ออายุใหม่)
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้: (ก) ประเภท รูปลักษณ์ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้า อาหารและเครื่องดื่มรายการใดก็ตามที่สามารถแลกรับได้โดยใช้สิทธิประโยชน์ (ข) ราคาของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม (ค) เมนูในร้านอาหารที่กำหนดแต่ละแห่ง และ (ง) เวลาเปิดทำการของสถานที่แลกรับตามที่กำหนด
 8. สิทธิประโยชน์มีให้สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ทำธุรกรรมที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้ สิทธิประโยชน์ (รวมถึงส่วนลด) มีให้สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้งานโดยส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อรับหรือซื้อสินค้า บริการ ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้วยเจตนาในการจำหน่ายต่อซึ่งสินค้า บริการ ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นั้น สิทธิประโยชน์ (รวมถึงส่วนลด) จะต้องไม่ถูกนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ประเภทใดก็ตาม 
 9. สมาชิกที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อและข้อมูลส่วนตัวรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  HKITP อาจปฏิเสธที่จะรับบัตรกำนัลใดก็ตาม และปฏิเสธที่จะมอบสิทธิประโยชน์ใดก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ใช้หรือสิทธิอื่นๆ ของผู้ใช้ในการใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิประโยชน์จน HKITP พึงใจเชื่อ หรือเกิดสถานการณ์ใดก็ตามดังที่อธิบายในย่อหน้าที่ 35 ด้านล่าง
 10. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนบัญชี MyDisney ใดก็ตามได้ทุกเมื่อ (และการเป็นสมาชิก MyDisney ที่เกี่ยวข้อง) หรือระงับ หรือยุติสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับบัญชีหรือการเป็นสมาชิก โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชย หากทางบริษัทตัดสินด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวแล้วพบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้:
     (ก) หากการเป็นสมาชิก MyDisney หรือบัญชี MyDisney ถูกใช้เพื่อขอแลกรับสิทธิประโยชน์โดยผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสมาชิกที่ลงทะเบียนหรือเจ้าของบัญชี
     (ข) แขกที่เป็นสมาชิก MyDisney หรือมีบัญชี MyDisney มากกว่าหนึ่งรายการ
     (ค) สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่ถูกใช้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
     (ง) หากสมาชิกละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตาม กฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุก หรือกฎและระเบียบปฏิบัติของโรงแรม
     (จ) พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือไม่พึงประสงค์
     (ฉ) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบปฏิบัติ หรือ
     (ช) กรณีที่ HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเพิกถอนบัญชีหรือยุติสิทธิประโยชน์
 11. HKITP สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับสิทธิประโยชน์ หรือยุติหรือระงับความพร้อมใช้งานของโปรแกรม MyDisney, บัญชี MyDisney และ/หรือสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney เป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดบันทึกไว้ และยกเว้นว่า HKITP จะแจ้งให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับย่อหน้าที่ 36 นี้
  HKITP อาจแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางโพสต์ อีเมล หรือทางข้อความ SMS หรือโดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ การเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามวิธีการดังกล่าว HKITP จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการเผยแพร่ที่เหมาะสม และจะแจ้งให้สมาชิกทราบช่องทางการเผยแพร่ด้วย  การใช้สิทธิ์สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหลังวันที่ที่ระบุในเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม จะถือว่าสมาชิกยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้น
 12. สมาชิก MyDisney, บัญชี MyDisney และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น HKITP ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าร่วมโปรแกรม MyDisney หรือการใช้บัญชี MyDisney หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นๆ และสิทธิประโยชน์จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจศาลใดก็ตามที่การเข้าร่วมโปรแกรมหรือการใช้บัญชีหรือสิทธิประโยชน์ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกจำกัดตามกฎหมาย ผู้ที่เลือกเข้าร่วมโปรแกรม MyDisney หรือใช้บัญชีหรือสิทธิประโยชน์โดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ หากมี
 13. เว้นแต่มีการแก้ไขโดยเฉพาะตามคำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ HKITP ให้ไว้ซึ่งบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้สมาชิก MyDisney และบัญชี MyDisney รวมถึงสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการจัดการ ประมวลผล และใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด
 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 16. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 17. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและสิทธิประโยชน์นี้
 18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้