สำหรับการเข้าชมสุดมหัศจรรย์ของคุณครั้งต่อไป

การเตรียมตัวก่อนเข้าชมสวนสนุก:


ในวันเข้าชมสวนสนุก:

  • รับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
  • สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
  • รักษาระยะห่างทางสังคม
  • ขอให้มีวันที่สุดแสนมหัศจรรย์!