แพ็กเกจ “2 วันแห่งความสนุก” สุดพิเศษที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดที่สำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮ่องกงเท่านั้น (“ลูกค้าที่มีสิทธิ์”)
 2. จะมีการส่งอีเมลยืนยันหลังจากที่ซื้อบัตรข้อเสนอบนเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่www.hongkongdisneyland.com ( “เว็บไซต์”) ลูกค้าต้องแสดงอีเมลยืนยันเมื่อเข้าสวนสนุก แขกอาจจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีภาพเพื่อการตรวจสอบ ข้อเสนอนี้จะใช้ได้กับการเข้าชมทั่วไปและบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับเด็กเท่านั้น และไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้สูงอายุ
 3. บัตรข้อเสนอและสิ่งเสนอที่ไม่มีการแลกใช้หรือใช้ภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของข้อเสนอจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชยใดๆ ให้ทั้งสิ้น
 4. คุณจะแลกสิ่งเสนอได้โดยการแสดงบัตรข้อเสนอและคูปอง (หากมี) ขณะทำการสั่งซื้อและชำระเงิน
 5. การแลกใช้สิ่งเสนอจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของสิ่งเสนอดังกล่าวและเวลาทำการของสถานที่ที่กำหนด
 6. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลต์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์และถือบัตรข้อเสนอนี้ที่สามารถเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) ได้ 2 ครั้งภายในช่วงระยะเวลา 7 วัน ลูกค้าต้องเข้าสวนสนุกครั้งเเรกต้องเข้าก่อนหรือเข้าในวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้ได้ ซึ่งระบุอยู่บนด้านหลังบัตร
 2. เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าสวนสนุก จะมีการถ่ายรูปผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์เข้าชม ณ คอกหมุน โดยจะนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์เข้าชมว่าเป็นผู้ถือบัตรจริงเมื่อเข้าสวนสนุกอีกแต่ละครั้ง ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์เข้าชมที่ไม่ประสงค์จะให้มีการถ่ายรูปจะต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น เช่น แสดงเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ของตนเองและบุตร ตามที่ HKITP อาจกำหนดเป็นครั้งคราว และนอกจากนี้ ชื่อของผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์เข้าชมจะปรากฎบนข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 3. บัตรข้อเสนออาจได้รับการอัปเกรดเป็นบัตรเมจิคแอคเซสได้ โดยการจ่ายส่วนต่างในราคาที่เหมาะสมที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสที่ตั้งอยู่ในสวนสนุก ราคาส่วนต่างจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อบัตรข้อเสนอและประเภทของบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือก หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัพเกรด จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัพเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยเริ่มจากวันที่มีการใช้บัตรข้อเสนอเป็นครั้งแรก บัตรข้อเสนอที่ใช้แล้วจะไม่สามารถอัปเกรดได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลส่วนลด
 1. บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ในช่วงระยะเวลาตามที่ระบุบนบัตรกำนัลเท่านั้น ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะสามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดจำนวน HK$15 เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้จากร้านค้าภายในสวนสนุก (“การชำระเงินภายใต้เงื่อนไข”) HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคารของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 2. บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้สำหรับซื้อรูปถ่าย, บริการถ่ายรูป, เครื่องประดับ PANDORA, เครื่องประดับ CHOW TAI FOOK, สินค้าที่จัดทำขึ้นพิเศษ, สินค้าแบรนด์ร่วมรายการ, สินค้าอิเล็กทรอนิคส์ (อาทิ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นซีดี, วิทยุ), ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของดิสนีย์หรือสินค้าสะดวกซื้อ (อาทิ ยา, ฟิล์ม, แบตเตอรี่), การ์ด SD และผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อ (วิดีโอซีดี, ดีวีดี), ผลิตภัณฑ์ LEGO® และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ HKITP อาจกำหนดเป็นครั้งคราว
 4. ต้องแสดงบัตรกำนัลขณะชำระเงิน
 5. บัตรกำนัลไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่ เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 6. บัตรกำนัลไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 8. สามารถใช้บัตรกำนัลกับการชำระเงินภายใต้เงื่อนไขได้เพียงครั้งเดียวและจะต้องมอบให้ HKITP หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมแล้ว
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลส่วนลดนี้ หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการบังคับใช้
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และลูกค้าที่ใช้บัตรกำนัลนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลสแน็ค
 1. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้สำหรับข้าวโพดคั่วขนาด 32 ออนซ์ 1 ถุงจากรถเข็นขายของกลางแจ้งเท่านั้น
 2. ต้องแสดงบัตรกำนัลขณะชำระเงิน
 3. การแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของภัตตาคาร
 4. บัตรกำนัลไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 5. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 6. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะสมาชิก “MyDisney” ทางออนไลน์เท่านั้น (“ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์”)
 2. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะได้รับรหัสคิวอาร์สำหรับบัตรกำนัลมูลค่า HK$50 (“บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ ”) ต่อการชำระเงินหนึ่งครั้งโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรเข้าสวนสนุกที่ชำระเงินครั้งเดียวกัน โดยต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี “MyDisney” และซื้อบัตรเข้าสวนสนุกในประเภทที่ Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) กำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว จึงจะถือว่าเป็น “การชำระเงินภายใต้เงื่อนไข”
 3. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้ โดยซื้อที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจมีการร้องขอ
 4. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่เข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกใบแรกที่มีการชำระเงินภายใต้เงื่อนไข บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์จะถูกยกเลิกหากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ในชั่วโมงทำการของร้านค้าที่กำหนดโดย HKITP ภายในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 3. ต้องแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ตอนที่ชำระเงิน
 4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่ เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 5. คูปองบัตรกำนัลไม่สามารถใช้ซื้อรูปภาพ สินค้าร่วมแบรนด์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ/ที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ การ์ด SD กล้องแบบใช้ครั้งเดียวและผลิตภัณฑ์สื่อต่างๆ (วิดีโอ ซีดี ดีวีดี) และรายการที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP จะระบุไว้เป็นระยะๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ
 7. ยอดคงเหลือของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ การซื้อสินค้าใดๆ โดยใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน
 8. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่ชำรุดหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรทดแทน
 9. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบสินค้าตามที่คุณร้องขอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com
Footer Links