แพ็กเกจ “2 วันแห่งความสนุก” สุดพิเศษที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. แพ็กเกจ “2 วันแห่งความสนุก” สุดพิเศษ ('แพ็กเกจ') มอบให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮ่องกงเท่านั้น (แต่ละรายเรียกว่า'ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์')
 2. ราคาของแพ็กเกจใช้ได้เฉพาะกับการซื้อบัตรเข้าชมทั่วไปประเภท 2 วันและบัตรเข้าชมสำหรับเด็กประเภท 2 วันเท่านั้น (แต่ละรายการเรียกว่า 'บัตรข้อเสนอ' และรวมเรียกว่า 'บัตรข้อเสนอ') เพื่อเข้าใช้บริการที่สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') และไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อบัตรเข้าชมประเภทอื่นได้
 3. เราจะออกบัตรข้อเสนอแต่ละใบให้พร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ (แต่ละรายการเรียก 'บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์')
  1. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สอง (2) ใบใช้แทนส่วนลด HK$10 ในการซื้อใดๆ ที่ร้านค้าแห่งใดก็ได้ในสวนสนุก
  2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสำหรับสิทธิ์ซื้อป๊อปคอร์นขนาด 32 ออนซ์แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุก และ
  3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสำหรับใช้เป็นส่วนลด HK$15 เมื่อซื้ออาหารชุดคอมโบใดก็ได้ที่ร้านอาหารจานด่วนที่กำหนดในสวนสนุกหลังเวลา 16:30 น.
 4. แพ็กเกจนี้มีให้ซื้อทางออนไลน์ที่เว็บโซต์ (“เว็บไซต์”) ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2021 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2022 (“ช่วงเวลาข้อเสนอ”)
 5. เมื่อซื้อทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจทางเว็บไซต์จะได้รับอีเมลยืนยัน
 6. ในการใช้บัตรข้อเสนอ แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ด้วยตัวเองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 (1) แสดงอีเมลยืนยันซึ่งมีบัตรข้อเสนอที่ออกให้โดย HKITP (2) แสดงเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย และ (3) บัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรข้อเสนอ โดยแสดงที่คอกหมุนทางเข้าหลักของสวนสนุกเพื่อยืนยันตัวตน
 7. แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ท่านเดียวกันต้องใช้บัตรข้อเสนอในระยะเวลาที่ใช้งานได้ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าสวนสนุก จะมีการถ่ายรูปผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ ณ คอกหมุน โดยจะนำรูปถ่ายไปใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ว่าเป็นผู้ถือบัตรตัวจริงเมื่อเข้าสวนสนุกอีกในแต่ละครั้ง ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ไม่ประสงค์จะให้มีการถ่ายรูปจะต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น เช่น แสดงเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ของตนเองและบุตรหลานตามที่ HKITP อาจร้องขอเป็นครั้งคราว และนอกจากนี้ ชื่อของผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะปรากฎบนบัตรข้อเสนอและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ฮ่องกง อินเตอร์เนชันแนลธีมพาร์ก ลิมิเต็ด อาจปฏิเสธการเข้าสวนสนุกของแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ท่านใดก็ตามที่ไม่สามารถพิสูจน์อายุ ตัวตน หรือสิทธิ์อื่นใดในการใช้บัตรข้อเสนอได้อย่างถูกต้อง
 8. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ถือบัตรข้อเสนอ สามารถเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ 2 ครั้งภายในช่วงระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องกัน ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องเข้าสวนสนุกครั้งเเรกในหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้ได้ ซึ่งระบุอยู่บนบัตร บัตรข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้ในหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุอยู่บนบัตร จะถือว่าเป็นโมฆะ โดยจะไม่มีการแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ
 9. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้พร้อมกับบัตรข้อเสนอจะสามารถใช้ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอสำหรับเข้าสวนสนุกดังกล่าวเท่านั้น บัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยน ขอคืนเงิน หรือขอรับค่าชดเชยได้
 10. แพ็กเกจ บัตรข้อเสนอ และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดสำหรับบัตรและบัตรกำนัลอื่นๆ ได้
 11. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ได้ซื้อบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซส ('เมจิคแอคเซส') หรือบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าบัตรหรือสินค้าอื่นๆ ได้เมื่ออยู่ภายใต้ข้อเสนอนี้
 12. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและการใช้งานได้ของบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ โปรโมชัน (3) เปลี่ยนแปลงวันที่งดใช้สิทธิ์ใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ในแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 13. ข้อเสนอนี้ แพ็กเกจและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง และการออกบัตรและการใช้งานบัตรข้อเสนอ และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิ์การเข้าสวนสนุก เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/กฎและข้อบังคับของสวนสนุกที่ดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com แอปของสวนสนุกสำหรับบนมือถือ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อกำหนด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP อาจกำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอัปเกรดบัตรข้อเสนอ
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาบัตรข้อเสนอและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 2. บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัปเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนลดสินค้า HK$10
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร้านค้าในสวนสนุกเท่านั้น (ยกเว้นรายการสินค้าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 17 ด้านล่าง)
 2. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อภาพถ่าย, รับบริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook, ร้าน PANDORA, เข็มกลัดรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก H2O+®, สินค้าจาก LEGO®, สินค้าจาก FUJIFILM, สินค้าจาก Starbucks®, นาฬิกาข้อมือดิสนีย์จาก Citizen, Wooderful Life, สินค้าจาก Moleskine และ ZOFF Eyewear ฯลฯ), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ, ยา), หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอ, ซีดี, ดีวีดี), กระเป๋า Magical Goodie, บริการแบบเฉพาะบุคคล, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, สินค้าที่ถูกสำรองไว้ สั่งซื้อ หรือซื้อทางออนไลน์หรือนอกสวนสนุก หรือที่ร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมแห่งใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก ('โรงแรม'), รางวัล Magic Prize และสินค้ารายการอื่นๆ ที่เลือกไว้ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นระยะ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อป๊อปคอร์นหนึ่งแถมหนึ่ง
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อป๊อปคอร์ขนาด 32 ออนซ์แบบหนึ่งแถมหนึ่งที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุกในระยะเวลาที่ข้อเสนอใช้งานได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนลดมื้ออาหารชุดคอมโบ HK$15
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบใดก็ได้ในการชำระเงินหนึ่งครั้งที่หนึ่งในร้านอาหารจานด่วนดังต่อไปนี้ในสวนสนุกหลังเวลา 16:30 น.:
  1. สตาร์ไลเนอร์ ไดเนอร์ (ทูมอร์โรว์แลนด์)
  2. โคเม็ท คาเฟ่ (ทูมอร์โรว์แลนด์)
  3. รอยัล แบงเควท ฮอลล์ (แฟนตาซีแลนด์) หรือ
  4. ตาฮิเตียน เทอร์เรส (แอดเวนเจอร์แลนด์)
 2. โปรดดูข้อมูลที่ www.hongkongdisneyland.com หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารจานด่วนในสวนสนุก รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้กับข้อเสนอนี้
 1. การออกบัตร การให้บริการทัวร์ และการเข้าชมสวนสนุก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกที่ระบุบนเว็บไซต์ HKITP อาจแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนประเภทการดำเนินงานเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการของสวนสนุก หรือเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของช่วงเวลาเปิดทำการของสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก จำกัดจำนวนคนเข้าสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก กำหนดขีดจำกัดการซื้อสินค้าตามรายการที่เลือก และ/หรือระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรมใดก็ตาม และกำหนดและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามภายในสวนสนุกทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากขีดความสามารถในการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรือเหตุการณ์พิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็นสำหรับสถานการณ์นั้นๆ
 2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้ในวันที่เข้าสวนสนุก โดยจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอ ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงินพร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้อย่างถูกต้อง
 3. สินค้าที่ใช้สิทธิ์แลกรับมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนคืน ไม่สามารถขอคืนเงิน และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นใดได้
 4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ ได้ (รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม และสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าของสมาชิกเมจิคแอคเซส, อาหารและเครื่องอื่ม รวมถึงคูปองส่วนลดสินค้าที่แจกในเว็บไซต์, ส่วนลดของโรงแรม หรือสถานที่อื่นๆ และส่วนลดสำหรับพนักงาน)
 5. การแลกใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของร้านค้า รถเข็นขายของกลางแจ้ง หรือร้านอาหารที่กำหนด
 6. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับรายละเอียดในสิ่งต่อไปนี้ของร้านอาหารหรือสถานที่แต่ละแห่งตามกรณีด้วยดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียว (ก) ราคาของสินค้า รายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหาร (ค) ประเภทการดำเนินงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาให้บริการ (ง) ปริมาณคน และ (จ) จำนวนคนที่รับและการมีสิทธิ์ของบุคคล
 7. บัตรข้อเสนอหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุด หรือมีการปรับเปลี่ยน จะถือเป็นโมฆะ จะไม่มีการออกบัตรข้อเสนอหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ใบใหม่เพื่อทดแทนบัตรที่สูญหายไป
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 10. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกรับข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม MyDisney - รายละเอียดที่สำคัญ
 1. แขกผู้เข้าชมที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรม MyDisney แล้วที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/mydisney-fans/ และมี “บัญชี MyDisney” ที่ถูกต้อง (แขกผู้เข้าชมดังกล่าวเป็น “สมาชิก ที่มีสิทธิ์” และบัญชีที่ลงทะเบียนเป็น “บัญชี MyDisney”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP สำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 2. สิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney มีให้เฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหรือการจองที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดย HKITP และดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยใช้บัญชี MyDisney ที่ถูกต้องของตนผ่านทางหน้าเว็บที่กำหนดโดย HKITP (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น”)  สมาชิกที่มีสิทธิ์จะต้อง (1) ลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney ของตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) ดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในหน้าเว็บที่กำหนด และ (3) คงการลงชื่อเข้าใช้บัญชี MyDisney อยู่เสมอแม้ดำเนินการธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  เราจะไม่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney  เปลี่ยน หรือคืนเงินให้ในกรณีที่ทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นในบัญชี MyDisney ที่ลงชื่อเข้าใช้
 3. สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับ (1) ระยะเวลาที่ใช้ได้และวันที่งดแลกรับข้อเสนอของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (2) สิทธิประโยชน์ที่พร้อมให้บริการดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (3) ชั่วโมงเปิดทำการและกำหนดความจุปริมาณคนของเครื่องเล่น สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ตั้ง (4) การควบคุมที่อาจจำกัดจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณสมบัติอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรให้ หรืออาจจำกัดจำนวนหรือการมีสิทธิ์ของสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ที่ได้รับหรือมีการทำธุรกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เช่น อาจมีสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติบางประการที่อาจมีจำกัดให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิ์หรือประเภทธุรกรรมที่เราเลือกสรรเท่านั้น) (การควบคุมดังกล่าวรวมเรียกว่า “ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์”) และ (5) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ HKITP อาจประกาศออกมาเป็นครั้งคราวใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney”, บนเว็บไซต์ทางการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”), โฆษณาที่เกี่ยวข้อง, การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกที่มีสิทธิ์และ/หรือประกาศหรือป้ายที่แสดงบริเวณเครื่องเล่น แหล่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ทำการขายหรือให้บริการ  สมาชิกที่มีสิทธิ์รับทราบว่า HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ได้ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 นี้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเป็นดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว
 4. HKITP ไม่ใช่ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ค้ารายอื่นให้บริการ (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น”) และผู้ค้ารายอื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นในนาม หรือเป็นตัวแทนของ HKITP หรือของบริษัทในเครือของ HKITP  HKITP ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน ภาษี ความเสียหาย การเรียกร้องสินไหม การดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการ ภาระผูกพัน หรือความรับผิดใดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายตามลักษณการณ์ใดก็ตาม) ที่เกิดแก่สมาชิกที่มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น  HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่น การให้บริการและการใช้ข้อเสนอของผู้ค้ารายอื่นอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยซัพพลายเออร์ของผู้ค้ารายนั้น 
สิทธิประโยชน์สุดวิเศษสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกตามที่กำหนด (“บัตร ที่ใช้งานได้”) เพื่อเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) โดยมีการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง จะได้รับบัตรกำนัลหนึ่ง (1) ใบสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ HKITP กำหนด (“บัตรกำนัล สำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก”).
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์แต่ละคนอาจได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเพียงหนึ่ง (1) ชุด โดยไม่คำนึงถึงจำนวน ประเภท และมูลค่าบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อภายในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 3. HKITP อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวน ประเภท มูลค่า หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบัตรที่ใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 4. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องใช้โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ผู้ถือบัตรกำนัล โดยแสดงบัตรกำนัลพร้อมกับบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้งานได้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แลกรับด้วยตัวเอง 
 5. บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกใช้ได้เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรที่ใช้งานได้ โดยไม่นับรวมวันที่งดรับข้อเสนอที่ HKITP ระบุ
 6. สิทธิประโยชน์นี้และการใช้บัตรกำนัลสำหรับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์สำหรับ MyDisney (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนออาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกและโรงแรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับข้อเสนอสินค้าในสวนสนุกและโรงแรมที่แสดงบน www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ และ (4) ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านสินค้าสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์เป็นสินค้าต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง:
  1. แลกรับของขวัญพิเศษตามที่กำหนดโดย HKITP ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิค หรือที่แอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ หรือที่คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส ในสวนสนุก
   1. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงประเภท รูปลักษณ์ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในของขวัญพิเศษเป็นครั้งคราวได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว
   2. การขอรับของขวัญพิเศษมีให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ โดยมีให้จนกว่าของจะหมด HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับของขวัญพิเศษได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
  2. แลกใช้บัตรกำนัลส่วนลดสินค้ามูลค่า HK$10 จำนวนสาม (3) ใบที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุก (“ร้านค้าในสวนสนุก”) หรือร้านค้าใดก็ได้ในโรงแรมทั้งสามแห่งที่อยู่ติดกับสวนสนุก (“ร้านค้าในโรงแรม”)
 2. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับรถเข็นสินค้า
 3. ส่วนลดสินค้าใช้ไม่ได้กับการซื้อสินค้าที่ลดราคาแล้วหรือที่มีราคาพิเศษ, ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, จิวเวลรี PANDORA, จิวเวลรี Chow Tai Fook, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้า H2O+®, สินค้า LEGO®, สินค้า FUJIFILM, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizens, Wooderful Life, แว่นตา ZOFF, Coca Cola® และ Starbucks® เป็นต้น), สินค้าที่ไม่ใช่จากดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปักถักร้อย, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส และสินค้าที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว

 สิทธิประโยชน์สุดวิเศษด้านการรับประทานอาหารสำหรับ MyDisney เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 1. สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถใช้บัตรกำนัลที่มอบให้เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารต่อไปนี้ได้หนึ่งครั้ง
  1. รับส่วนลด 25% เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบจำนวนสอง (2) ชุดขึ้นไปที่มีราคาไม่เกิน HK$169 ที่ร้านอาหารจานด่วนในสวนสนุก โปรดดูข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารจานด่วนในสวนสนุก รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
  2. รับส่วนลด HK$5 เมื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบที่เมนสตรีท มาร์เก็ต ในสวนสนุก

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.