แพ็กเกจ “2 วันแห่งความสนุก” สุดพิเศษที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. แพ็กเกจ “2 วันแห่งความสนุก” สุดพิเศษ ("แพ็กเกจ") มอบให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮ่องกงเท่านั้น (แต่ละรายเรียกว่า"ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์")
 2. ราคาของแพ็กเกจใช้ได้เฉพาะกับการซื้อบัตรเข้าชมทั่วไปประเภท 2 วันและบัตรเข้าชมสำหรับเด็กประเภท 2 วันเท่านั้น (แต่ละรายการเรียกว่า "บัตรข้อเสนอ" และรวมเรียกว่า "บัตรข้อเสนอ") เพื่อเข้าใช้บริการที่สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("สวนสนุก") และไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อบัตรเข้าชมประเภทอื่นได้
 3. เราจะออกบัตรข้อเสนอแต่ละใบให้พร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ (แต่ละรายการเรียกว่า “บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์”)
  1. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สอง (2) ใบใช้แทนส่วนลด HK$10 ในการซื้อใดๆ ที่ร้านค้าแห่งใดก็ได้ในสวนสนุก
  2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสำหรับสิทธิ์ซื้อข้าวโพดคั่วขนาด 32 ออนซ์แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุก และ
  3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสำหรับใช้เป็นส่วนลด HK$15 เมื่อซื้ออาหารชุดคอมโบใดก็ได้ที่ร้านอาหารจานด่วนที่กำหนดในสวนสนุกหลังเวลา 16:30 น.
 4. แพ็กเกจนี้มีให้ซื้อทางออนไลน์ที่เว็บโซต์ (“เว็บไซต์ที่กำหนด”) ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2023 (“ช่วงเวลาข้อเสนอ”)
 5. เมื่อซื้อทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจทางเว็บไซต์ที่กำหนดจะได้รับอีเมลยืนยัน
 6. ในการใช้บัตรข้อเสนอ ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2023 (1) แสดงอีเมลยืนยันซึ่งมีบัตรข้อเสนอที่ออกให้โดย HKITP (2) แสดงเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย และ (3) บัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรข้อเสนอ โดยแสดงที่คอกหมุนทางเข้าหลักของสวนสนุกเพื่อยืนยันตัวตน
 7. แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ท่านเดียวกันต้องใช้บัตรข้อเสนอในระยะเวลาที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์แสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 8. ราคาบัตรข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงตามราคาจริงตามที่ HKITP กำหนดเป็นครั้งคราว 
 9. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และถือบัตรข้อเสนอต้องเข้าชมสวนสนุกครั้งแรกก่อนหรือในวันสุดท้ายที่ใช้งานได้ที่พิมพ์อยู่หลังบัตร และเข้าชมครั้งที่สองภายใน 6 วันหลังจากการเข้าชมครั้งแรก บัตรข้อเสนอที่ไม่ใช้ก่อนหรือในวันสุดท้ายที่ใช้งานได้ที่พิมพ์อยู่หลังบัตร จะเป็นโมฆะโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจ่ายเงินชดเชยให้
 10. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้พร้อมกับบัตรข้อเสนอจะสามารถใช้ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอสำหรับเข้าสวนสนุกดังกล่าวเท่านั้น
 11. บัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยน ขอคืนเงิน หรือขอรับค่าชดเชยได้
 12. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมแต่ละคนจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้ตั๋ว รูปที่ประทับตราด้วยมือและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใด ที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดตั๋ว (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนเองหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไว้เป็นครั้งคราว#
  *
  ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับได้
  #ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรข้อเสนอ ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  HKITP อาจปฏิเสธการเข้าชมสวนสนุกและ/หรือการอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานบัตรเข้าสวนสนุกที่ HKITP ไม่สามารถยืนยันได้
 13. แพ็กเกจ บัตรข้อเสนอ และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดสำหรับบัตรและบัตรกำนัลอื่นๆ ได้
 14. ราคาบัตรข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามที่ HKITP กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 15. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ได้ซื้อบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซส ("เมจิคแอคเซส") หรือบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าบัตรหรือสินค้าอื่นๆ ได้เมื่ออยู่ภายใต้ข้อเสนอนี้
 16. แขกทุกคนที่ถือบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วันต้องทำการจองเฉพาะการเข้าชมสวนสนุกครั้งแรกเท่านั้นพร้อมกับบัตรที่ใช้งานได้ก่อนเข้าสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 17. HKITP อาจปฏิเสธการยอมรับบัตรข้อเสนอโดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรและ/หรือสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อเสนอนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 18. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา ระยะเวลาที่ใช้งานได้ และ/หรือวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ ของบัตร ทัวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน และ (3) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ในแต่ละกรณีได้ทุกเมื่อและในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอัปเกรดบัตรข้อเสนอ
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาบัตรข้อเสนอและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 2. บัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสใดก็ตามที่ออกให้เมื่ออัปเกรดจะใช้งานได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนลดสินค้า HK$10
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร้านค้าในสวนสนุกเท่านั้น (ยกเว้นรายการสินค้าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 22 ด้านล่าง)
 2. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตัวการ์ตูนลีน่าเบลล์แบบเดี่ยว, ภาพถ่าย, รับบริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน PANDORA, เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook, เข็มกลัดรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก LEGO®, สินค้าจาก FUJIFILM, สินค้าจาก Wooderful Life, Starbucks® และนาฬิกาข้อมือดิสนีย์จาก Citizen), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ / จากร้านสะดวกซื้อ (เช่น ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปัก, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส หรือร้านค้าที่โรงแรม สินค้าออนไลน์ และสินค้ารายการที่เลือกสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อป๊อปคอร์นหนึ่งแถมหนึ่ง
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อข้าวโพดคั่วขนาด 32 ออนซ์แบบหนึ่งแถมหนึ่งที่รถเข็นขายของกลางแจ้งที่กำหนดใดก็ได้ในสวนสนุก
  1. เมนสตรีท มาร์เก็ต
  2. รถเข็นจำหน่ายข้าวโพดคั่ว, โฟรเซ่น โลลิป๊อปที่เมน สตรีท ยูเอสเอ
  3. รถเข็นจำหน่ายข้าวโพดคั่วและโฟรเซ่น โลลิป๊อป ที่ทูมอร์โรว์แลนด์
  4. รถเข็นจำหน่ายฮอทดอก, คอร์นออนเดอะค็อบ, เครื่องดื่มเรียกความสดชื่น, โฟรเซ่น โลลิป๊อปที่แฟนตาซีแลนด์
  5. รถเข็นจำหน่ายข้าวโพดคั่ว, โฟรเซ่น โลลิป๊อปที่แฟนตาซีแลนด์
  6. รถเข็นจำหน่ายโฟรเซ่น โลลิป๊อปที่มิสทิค พ้อยท์
  7. รถเข็นจำหน่ายข้าวโพดคั่วที่กริซลีย์ กัลช์
  8. รถเข็นจำหน่ายปลาหมึกเกาหลี, ขาไก่งวง, เครื่องดื่มเรียกสดชื่น, โฟรเซ่น โลลิป๊อปที่แอดเวนเจอร์แลนด์ หรือ
  9. รถเข็นจำหน่ายปลาหมึกเกาหลี, ขาไก่งวงที่คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนลดมื้ออาหารชุดคอมโบ HK$15
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อมื้ออาหารชุดคอมโบใดก็ได้ในการชำระเงินหนึ่งครั้งที่หนึ่งในร้านอาหารจานด่วนที่กำหนดดังต่อไปนี้ในสวนสนุกหลังเวลา 16:30 น.
  1. สตาร์ไลเนอร์ ไดเนอร์ (ในทูมอร์โรว์แลนด์)
  2. โคเม็ท คาเฟ่ (ในทูมอร์โรว์แลนด์)
  3. โกลแป็งส์ เฟสติวัล ออฟ ฟู้ด (ในแฟนตาซีแลนด์)
  4. รอยัล แบงเควท ฮอลล์ (ในแฟนตาซีแลนด์) หรือ
  5. ตาฮิเตียน เทอร์เรส (ในแอดเวนเจอร์แลนด์)
 2. โปรดดูข้อมูลที่ www.hongkongdisneyland.com หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารจานด่วนในสวนสนุก รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้กับข้อเสนอนี้
 1. แพ็กเกจนี้และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแพ็กเกจและการใช้แพ็กเกจนี้รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง และการเข้ามายังสวนสนุกหรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (“รีสอร์ท”) แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดที่สำคัญ" ที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ www.hongkongdisneyland.com ("เว็บไซต์") (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) กฎและระเบียบบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและระเบียบบังคับของสวนสนุก) ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ และ (4) ข้อกำหนด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่ HKITP กำหนดขึ้นด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค่า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้ในวันที่เข้าสวนสนุก โดยจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอ ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงินพร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้อย่างถูกต้อง
 3. สินค้าที่ใช้สิทธิ์แลกรับมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนคืน ไม่สามารถขอคืนเงิน และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นใดได้
 4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส่วนลดหรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ ได้ (รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม และสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าของสมาชิกเมจิคแอคเซส, อาหารและเครื่องอื่ม รวมถึงคูปองส่วนลดสินค้าที่แจกในเว็บไซต์, ส่วนลดของโรงแรม หรือสถานที่อื่นๆ และส่วนลดสำหรับพนักงาน)
 5. การแลกใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของร้านค้า รถเข็นขายของกลางแจ้ง หรือร้านอาหารที่กำหนด
 6. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับราคาของสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงเมนูในร้านอาหารแต่ละแห่งหรือสถานที่แต่ละแห่งตามกรณี ด้วยดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียว
 7. เราไม่ยอมรับบัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสำเนา บัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรข้อเสนอและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 10. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวไว้  ผู้ที่เลือกรับข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.