โปรโมชั่นชุดอาหารกลางวันพิเศษด้วยติ่มซำของดิสนีย์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

หากต้องการจองโต๊ะสำหรับมื้อกลางวัน:

กรุณาโทรหมายเลข +852 1-830-830 เพื่อจองห้องพักโรงแรม และจองโต๊ะสำหรับรับประทานติ่มซำมื้อกลางวัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถจองโต๊ะสำหรับมื้อกลางวันล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ก่อนที่คุณจะเช็คอินได้ด้วย โดยแจ้งพนักงานว่า คุณต้องการจอง 'โปรโมชั่นชุดอาหารกลางวันพิเศษด้วยติ่มซำของดิสนีย์' ในตอนที่คุณโทรมา เพื่อรับราคาส่วนลดพิเศษ

รายละเอียดที่สำคัญ:

 • การสั่งชุดติ่มซำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิเศษจำเป็นต้องจองล่วงหน้า
 • เมนูและราคาของอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 • ราคานี้รวมน้ำชาและค่าเซอร์วิสชาร์จด้วยแล้ว
 • ใช้บริการอย่างน้อย 2 ท่าน
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นของอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. โปรโมชั่นชุดอาหารกลางวันพิเศษด้วยติ่มซำของดิสนีย์ (“ข้อเสนอ”) สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2017 (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”) วันที่เช็คอินวันสุดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2017
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอนี้คือแขกที่สำรองที่พักที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือโรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด (“แขกที่สิทธิ์”)
 3. แขกที่มีสิทธิ์สามารถสั่งชุดอาหารกลางวันพิเศษนี้ได้ในราคาเพียง HK$388 (ราคานี้รวมชุดน้ำชาและค่าบริการ) สำหรับแขกหนึ่งท่าน (อย่างน้อย 2 ท่าน) ที่คริสตัลโลตัส (วันจันทร์ถึงศุกร์: 12:00 น. – 14:30 น. และวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11:00 น. – 15:00 น.) ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดยสามารถใช้ข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. บริษัทฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (Hongkong International Theme Parks Limited หรือ 'HKITP') ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเวลาทำการของห้องอาหาร โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 5. จะต้องซื้อข้อเสนอนี้ก่อนวันที่เช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยการโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการการจองของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่หมายเลข (852) 1-830-830 พร้อมระบุข้อความว่า “โปรโมชั่นชุดอาหารกลางวันพิเศษด้วยติ่มซำของดิสนีย์”
 6. ข้อเสนอและโต๊ะนั่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง
 7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นของอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ได้
 8. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น เฉพาะแขกที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถแลกข้อเสนอนี้ได้โดยมาแสดงตนที่ HKSAR HKITP จะไม่รับรองว่าการเข้าร่วมในข้อเสนอนี้มีความเหมาะสมและไม่รับรองว่าโปรโมชั่นนี้มีให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่กฎหมายห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าว ผู้ที่เลือกที่จะเข้าร่วมในข้อเสนอนี้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจของตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น หากและเท่าที่กฎหมายบังคับใช้
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามการตีความของ HKITP ซึ่งจะถือเป็นข้อสรุปสุดท้าย
 10. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับข้อขัดแย้งและ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
 11. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอเหล่านี้ หรือขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือยุติข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของ HKSAR

ผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะโทร

Footer Links