โปรโมชั่นชุดอาหารกลางวันพิเศษด้วยติ่มซำของดิสนีย์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

คริสตัลโลตัส ชุดติ่มซำอาหารกลางวันสุดพิเศษของดิสนีย์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. มีอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
  2. ต้องมีการจองล่วงหน้าสำหรับการสั่งติ่มซำจานเด่นเพิ่ม
  3. เมื่อทำการจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
  4. เมื่อมาถึงห้องอาหาร โปรดแสดงหลักฐานยืนยันการรับประทานอาหาร
  5. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิในการ (ก) กำหนดเมนูของแต่ละห้องอาหารและ (ข) เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการของห้องอาหารสำหรับแต่ละกรณีตามดุลยพินิจของเรา แขกสามารถดูที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการล่าสุดของห้องอาหารทั้งในส่วนของสวนสนุกและโรงแรมได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/dining
  6. หากต้องการติดต่อสอบถาม โปรดโทรมาที่ +852 3510-6000
  7. รูปภาพและเมนูมีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น [หากมี]
  8. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ HKITP กำหนดโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะโทร

Footer Links