แพ็กเกจบัตรผ่านประตูดิสนีย์ “Three Magical Days”

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

แพ็กเกจบัตรผ่านประตูดิสนีย์ “Three Magical Days”

รายละเอียดสำคัญ:
 1. แพ็กเกจนี้มีให้เฉพาะผู้เข้าพักที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (“ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์”) เท่านั้น
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป
  2. จองการเข้าพักห้องพักที่ Hong Kong Disneyland Hotel ("โรงแรม")
  3. เช็คอินในวันที่เลือกในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2024 - 12 ธันวาคม 2024 (รวมถึงวันที่ที่ระบุทั้งสองวันด้วย) และเช็คเอาท์ไม่เกินวันที่ 14 ธันวาคม 2024 และ
  4. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
 2. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
  1. การเข้าพักโรงแรมเป็นเวลาสองคืน
  2. บัตรเข้าชมทั่วไปประเภท 2 วันจำนวนสองใบ (“บัตรข้อเสนอ”) สำหรับเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”)
  3. บัตรผ่านสองใบสำหรับ ดิสนีย์โฟโต้พาส+
  4. บุฟเฟต์อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 4
  5. คูปองอาหารในสวนสนุก 2-in-1 สี่ใบ (ใช้ได้กับแพ็คเกจที่มีวันที่เช็คอินไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2024) หรือคูปองอาหารในสวนสนุก 2-in-1 สองใบ (ใช้ได้กับแพ็คเกจที่มีวันที่เช็คอินไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2024) (“บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์”)
  6. เช็คเอาท์ล่าช้าได้ถึง 14:00 น. ในวันที่เช็คเอาท์ (ยกเว้นห้องสวีทคิงด้อมคลับและห้องสวีทซินเดอเรลล่าคิงด้อมคลับ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ) และ
  7. สำหรับแพ็คเกจที่มีวันเช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไปเท่านั้น “Disney Premier Access” สองชุด แต่ละชุดประกอบด้วย “Disney Premier Access – Frozen Ever After” หนึ่งชุด และ “Disney Premier Access – Wandering Oaken’s Sliding Sleights” (เรียกรวมกันว่า “บัตรผ่าน”)
 3. แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะกับห้องมาตรฐาน ห้องดีลักซ์ ห้องเห็นวิวทะเล ห้องมีระเบียงเห็นวิวทะเล ห้องคิงด้อมคลับ ห้องคิงด้อมคลับ ห้องสวีทคิงด้อมคลับ และห้องสวีทซินเดอเรลล่าคิงด้อมคลับในโรงแรม ขอแจ้งให้ทราบว่าแพ็กเกจนี้ใช้ไม่ได้กับห้องสวีทโฟรเซ่นคิงด้อมคลับ
 4. ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่าน้อย 3 วันก่อนวันที่เช็คอิน
 5. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 6. “ราคาห้องพัก” รวมสิ่งต่อไปนี้ (i) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและ ห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริงตามเวลาที่ทำการจอง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม”)) (ii) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (i) และ (iii) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา
 7. ห้องพักและการจองขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านจำนวน ประเภท มูลค่า และคุณลักษณะอื่นๆ ของห้องพักที่จัดสรรสำหรับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดที่ระบุ (รวมเรียกว่า "ข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์") ผู้เข้าพักรับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) อาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการใช้งานโปรโมชัน ข้อเสนอ แพ็คเกจ หรือส่วนลด และ/หรือข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยน หรือไม่ต้องคืนเงิน
 8. ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกินสี่คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งท่านในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 9. ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักเป็นเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละการจอง ณ เวลาที่ทำการจอง
 10. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน
 12. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นการจองที่มีวันที่เช็คอินระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2024 ในกรณียกเลิกหรือแก้ไข ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่มีการยกเลิกหลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัว จะมีการเรียกเก็บค่าเข้าพักในคืนแรก (iii) การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
 13. แพ็กเกจนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 14. ผู้เข้าพักทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรผ่านเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับโควตาจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่รับจองเมื่อเต็มโควตาจำกัดจำนวนการจองแล้ว
 15. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และผู้ติดตามที่เข้าพักในโรงแรมเดียวกันเท่านั้นที่สามารถใช้แพ็กเกจนี้และแลกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 16. HKITP อาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออนุญาตการแลกรับและการใช้ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในแพ็กเกจนี้ตามแต่กรณีโดยไม่มีการชดเชย แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินหากบริษัทใช้ดุลยพินิจของตนและพบว่า (i) มีการใช้บัตร บัตรกำนัล และ/หรือสิทธิประโยชน์ในแพ็กเกจนี้ในเชิงพาณิชย์หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ii) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (iii) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 17. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (i) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณีได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่มีการชดเชย ไม่มีการแลกเปลี่ยน หรือไม่มีการคืนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรข้อเสนอ

 1. แขกที่ใช้บัตรข้อเสนอต้องเข้าชมสวนสนุกสองครั้งในช่วงระยะเวลาการเข้าพักโรงแรมไม่เกินวันที่หมดอายุที่ พิมพ์อยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้ข้อเสนอได้จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการชดเชย การแลกเปลี่ยน หรือการคืนเงิน
 2. บัตรข้อเสนอแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดียวกัน
 3. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตรข้อเสนอ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปของตนเองหรือบุตรหลานก่อนเข้าสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานถึงวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือการยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี แสดงคู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิดพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรข้อเสนอ ชื่อที่บันทึกไว้แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
  HKITP อาจปฏิเสธการเข้าชมสวนสนุกและ/หรือการอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานบัตรเข้าสวนสนุกที่ HKITP ไม่สามารถยืนยันได้
 4. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก โดยการจ่ายส่วนต่างราคาที่คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาตามจริงของบัตรทั่วไปประเภท 2 วันและประเภทเมจิคแอคเซสที่เลือก เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรโปรโมชันที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสใดก็ตามที่ออกให้เมื่ออัปเกรดจะใช้งานได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของดิสนีย์โฟโต้พาส+

 1. แต่ละแพ็กเกจประกอบด้วยบัตรผ่านสองใบสำหรับดิสนีย์โฟโต้พาส+ ("โฟโต้พาส") แขกผู้มีสิทธิ์จะต้องแลกใช้โฟโต้พาสโดยแสดงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุที่ร้านค้าที่กำหนดในโรงแรมด้วยตนเอง
 2. สามารถใช้งานดิสนีย์โฟโต้พาสได้เฉพาะในสถานที่ที่กำหนดในสวนสนุกหรือโรงแรมเท่านั้น
 3. โฟโต้พาสไม่สามารถใช้ขอคืนเงินได้ แลกเปลี่ยนไม่ได้ ถ่ายโอนสิทธิ์ไม่ได้ และไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
 4. โปรดไปที่ www.DisneyPhotoPass.com.hk เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับดิสนีย์โฟโต้พาส+

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหารเช้าของโรงแรม

 1. แต่ละแพ็กเกจประกอบด้วยอาหารเช้าสี่ชุดสำหรับแขกสองท่านที่เข้าพักโรงแรมเป็นเวลาสองวันหลังจากเช็คอิน โดยไม่จำกัดจำนวนคืนการเข้าพักห้องพักและจำนวนแขกผู้เข้าพักโรงแรม จะต้องรับประทานอาหารเช้าในร้านอาหารที่กำหนดในช่วงเวลาอาหารเช้าที่กำหนดในช่วงการเข้าพักโรงแรมเท่านั้น แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารเช้าโดยแจ้งหมายเลขห้องพักของตนที่แผนกต้อนรับของร้านอาหาร
 2. อาหารเช้านี้ไม่สามารถขอคืนเงิน ถ่ายโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. อาหารเช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการรายการอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณที่เสิร์ฟได้ ประเภทการดำเนินการ รูปแบบ ชั่วโมงทำการ และการดำเนินการด้านอื่นๆ ทั้งหมดของร้านอาหารที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอาหารที่สวนสนุก

 1. แต่ละแพ็กเกจประกอบด้วยคูปองมื้ออาหารในสวนสนุก 2-in-1 สี่ใบ (ใช้ได้กับแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2024) หรือคูปองมื้ออาหารในสวนสนุก 2-in-1 สองใบ (ใช้ได้กับแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป) (“บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหาร”) สำหรับผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และผู้ติดตามที่เข้าพักด้วยกันในโรงแรม แขกที่มีสิทธิ์จะต้องใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ที่ระบุไว้บนบัตรข้อเสนอ โดยแสดงบัตรข้อเสนอที่เก็บไว้ในบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารในสถานที่ที่กำหนดภายในสวนสนุกด้วยตนเอง
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารแต่ละใบในวันเข้าชมสวนสนุกเพื่อแลกรับสิ่งต่อไปนี้
  1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (a) อาหารชุดคอมโบหนึ่งมื้อ ซึ่งมีราคาเกิน HK$150 (ใช้ได้กับแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2024) หรือ HK$160 (ใช้กับ แพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป) โดยชำระส่วนต่างราคาที่เกี่ยวข้อง (สามารถเลือกมื้ออาหารชุดคอมโบได้จากกระดานเมนูเท่านั้น สินค้าส่งเสริมการขายบางรายการอาจไม่สามารถแลกใช้ได้) ที่ร้านอาหารจานด่วนที่กำหนดแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้
   a. สตาร์ไลเนอร์ ไดเนอร์ (ในทูมอร์โรว์แลนด์)
   b. โคเม็ท คาเฟ่ (ในทูมอร์โรว์แลนด์)
   c. โกลแป็งส์ เฟสติวัล ออฟ ฟู้ด (ในแฟนตาซีแลนด์)
   d. ตาฮิเตียน เทอร์เรส (ในแอดเวนเจอร์แลนด์)
   e. รอยัล แบงเควท ฮอลล์ (ในแฟนตาซีแลนด์) และ
   f. โกลเด้น ครอคัส อินน์ (in World of Frozen) (ในเวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น)
   หรือ (b) "เอ็กซ์พลอเร่อร์ส เซมิบุฟเฟต์" สำหรับหนึ่งท่าน (ยกเว้นเซมิบุฟเฟต์ ดินเนอร์) ที่ร้านอาหาร เอ็กซ์พลอเร่อร์ส คลับ (มิสทิค พอยท์) โดยจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาปกติของอาหารกึ่งบุฟเฟ่ต์และอาหารแบบชุดคอมโบ (แต่ละมื้อมีมูลค่า HK$150 สำหรับแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2024 หรือ HK$160 สำหรับแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป) และ
  2. อมยิ้มโฟรเซ่นหรือข้าวโพดคั่วตามที่กำหนดหนึ่งอย่างที่รถเข็นขายของกลางแจ้งในสวนสนุก
 3. เราจะไม่ยอมรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารที่เสียหาย ใช้แล้ว ไม่สมบูรณ์ หรือถูกดัดแปลง หากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย จะไม่มีการออกให้ใหม่ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของร้านอาหารหรือสถานที่การแลกรับสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้ (a) ความพร้อมให้บริการและราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (b) เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (c) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (d) ปริมาณคนที่รองรับ และ (e) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล ผู้เข้าชมสามารถดูสถานที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการของร้านอาหารได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/dining

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่าน (เฉพาะแพ็กเกจที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปเท่านั้น)

 1. แต่ละแพ็คเกจประกอบด้วย "Disney Premier Access" สองชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย "Disney Premier Access - Frozen Ever After" หนึ่งชุด และ "Disney Premier Access - Wandering Oaken's Sliding Slides" หนึ่งชุด เท่านั้น โดยไม่กำหนดจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรม และจำนวนแขกที่เข้าพักในการจองโรงแรม
 2. สามารถใช้บัตรผ่านด่วนพิเศษเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นที่ระบุในสวนสนุกเพียงครั้งเดียว โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เครื่องเล่นที่สามารถใช้บัตรผ่านได้ระบุไว้บนบัตรผ่าน
 3. สามารถใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ซึ่งพิมพ์อยู่บนบัตรผ่านที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้ได้จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการชดเชย การแลกเปลี่ยน หรือการคืนเงิน
 4. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรผ่านที่เก็บไว้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่น ไม่มีบัตรผ่านหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันทีหรือความพึงพอใจในการเล่นเครื่องเล่น
 5. หากเครื่องเล่นที่ระบุปิดให้บริการในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการรองรับคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 6. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 7. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าเล่นเครื่องเล่นหรือชมการแสดงผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการชดเชย การแลกเปลี่ยน หรือการคืนเงินตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (i) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (ii) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (iii) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่บังคับใช้กับแพ็กเกจนี้

 1. แพ็กเกจนี้ การจัดเตรียมห้องพัก ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเข้ามายังโรงแรม สวนสนุก และ/หรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (“รีสอร์ท”) และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (i) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใน www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”) (ii) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions (iii) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ และ (iv) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ HKITP เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (a) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (b) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (c) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (d) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (e) จำกัดจำนวน ประเภท หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (f) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่อำนวยความสะดวก การแสดง สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอ ประสบการณ์ หรือกิจกรรม และ/หรือ (g) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 5. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 6. แพ็กเกจนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น แพ็กเกจนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้แพ็กเกจนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และแพ็กเกจนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้แพ็กเกจดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกซื้อ แลกรับ หรือใช้แพ็กเกจนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com