แพ็กเกจบัตรผ่านประตูดิสนีย์ “Three Magical Days”

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

แพ็กเกจท่องเที่ยวสไตล์ดิสนีย์ “สามวันแห่งความมหัศจรรย์” (แพ็กเกจซิกเนเจอร์)

รายละเอียดสำคัญ:
 1. แพ็กเกจนี้มีให้บริการเฉพาะแขกที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป
  2. จองห้องพักที่ Hong Kong Disneyland Hotel ( "โรงแรม") สำหรับการเข้าพักที่โรงแรม
  3. เช็คอินในวันที่เลือกในช่วงวันที่ 21 มกราคม 2023 ถึง 29 มิถุนายน 2023 (รวมถึงวันที่ที่ระบุทั้งสองวันด้วย) และเช็คเอาท์ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 และ
  4. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
  (ผู้เข้าพักคนดังกล่าวมีคุณสมบัติตามตามเกณฑ์ทุกข้อใน (1) ถึง (4) "ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์")
 2. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้สำหรับแขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และบุคคลที่มากับแขกในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน
  1. เข้าพักในโรงแรมสอง (2) คืนติดต่อกัน
  2. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ทั่วไปประเภท 2 วันจำนวนสอง (2) ใบ (“สวนสนุก”) (“บัตรข้อเสนอ”)
  3. บัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 3 แห่ง
  4. บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่ (4) ชุดสำหรับผู้ใหญ่
  5. บัตรกำนัลมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ
  6. เช็คเอาท์ล่วงเวลา 14:00 น.
 3. แพ็กเกจนี้ใช้ได้กับห้องสแตนดาร์ด ห้องดีลักซ์ ห้องเห็นวิวทะเล และห้องเห็นวิวทะเลมีระเบียงในโรงแรม
 4. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 5. ราคาห้องพักตามจริงสำหรับห้องพักของโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 6. “ราคาห้องพัก” รวมสิ่งต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่กำหนด และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม")) (2) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (1) และ (3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา ("ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม")
 7. ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกินสี่ (4) คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักเป็นเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละการจอง ณ เวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน
 11. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2023 ในกรณียกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าเข้าพักโรงแรมในคืนแรกเต็มจำนวนพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในข้อ (3) ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังระยะเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ หรือในกรณีที่ไม่มาปรากฏตัว การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน
 12. แพ็กเกจนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 13. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 14. ผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ เมื่อเข้ามายัง Hong Kong Disneyland Resort ("รีสอร์ท")
 15. ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรข้อเสนอ

 1. แขกที่ใช้บัตรข้อเสนอต้องเข้าชมสวนสนุกสอง (2) ครั้งในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามวันที่ที่พิมพ์อยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้ข้อเสนอได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการเปลี่ยน คืนเงิน หรือไม่มีค่าชดเชยใด
 2. บัตรข้อเสนอแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดียวกัน
 3. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตรข้อเสนอ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมดังกล่าวแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรข้อเสนอ ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาบัตรข้อเสนอและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสใดก็ตามที่ออกให้เมื่ออัปเกรดจะใช้งานได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่านประเภทสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง

 1. แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกรับบัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง ( “บัตรผ่าน” ) เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นและ/หรือเข้าไปยังพื้นที่รับชมการแสดงที่กำหนดในสวนสนุกก่อนใคร โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถดูว่าใช้บัตรผ่านใดกับเครื่องเล่นแห่งใดได้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านของเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ( “เว็บไซต์” )
 2. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก ในการใช้งานบัตรผ่าน แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้
 3. สามารถใช้บัตรผ่านเฉพาะในระยะเวลาที่ใช้งานได้เท่านั้นตามที่พิมพ์ระบุอยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 4. ต้องเป็นแขกผู้เข้าชมคนเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้แขกผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 5. การออกบัตรและใช้บัตรผ่านรวมถึงสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุกและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มี แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (2) "ไฮไลต์ข้อเสนอ", "หน้าผลิตภัณฑ์" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านบนเว็บไซต์
 6. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นหรือชมการแสดงผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว

27. การใช้บัตรผ่านที่เครื่องเล่นยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 2. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 3. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่น/เข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวได้
 4. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่าน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหารเช้าของโรงแรม

 1. จะต้องรับประทานอาหารเช้าในร้านอาหารที่กำหนดในช่วงเวลาอาหารเช้าที่กำหนดเท่านั้น แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารเช้าโดยแจ้งหมายเลขห้องพักของตนที่แผนกต้อนรับของร้านอาหาร ขอแจ้งแขกเพื่อความกระจ่างดังนี้ แพ็กเกจนี้จะมีเพียงแค่บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่มื้อสำหรับแขกสองท่านที่เข้าพักโรงแรม โดยไม่กำหนดจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรม และจำนวนแขกที่เข้าพักในการจองโรงแรม
 2. อาหารเช้าที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถขอคืนเงิน ถ่ายโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. อาหารเช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการรายการอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณที่เสิร์ฟได้ ประเภทการดำเนินการ รูปแบบ ชั่วโมงทำการ และการดำเนินการด้านอื่นๆ ทั้งหมดของร้านอาหารที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองมื้ออาหารในสวนสนุก

 1. แขกที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกคูปองมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ ("บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับประทานอาหาร") เท่านั้น สำหรับแขกผู้มีสิทธิ์และผู้ที่มาด้วยในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามที่ระบุไว้บนบัตรข้อเสนอที่สถานที่ที่กำหนดในสวนสนุก โดยแสดงบัตรข้อเสนอที่มีบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหาร
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารเพื่อแลกรับ (1) ชุดอาหารคอมโบราคาเกิน HK$140 โดยชำระค่าส่วนต่าง (สามารถเลือกชุดอาหารคอมโบได้เฉพาะจากกระดานเมนูเท่านั้น อาจไม่สามารถแลกรับผลิตภัณฑ์โปรโมชันบางรายได้) หรือ (ข) "เอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิบุฟเฟต์" ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ (มิสทิค พอยท์) โดยชำระค่าส่วนต่างระหว่างราคาเซมิบุฟเฟต์และอาหารชุดคอมโบ (มูลค่า HK$140) และ (2) อมยิ้มโฟรเซ่นหรือข้าวโพดคั่วที่กำหนดที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุก
 3. เราจะไม่ยอมรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารที่เสียหาย ใช้แล้ว ไม่สมบูรณ์ หรือถูกดัดแปลง หากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย จะไม่มีการออกให้ใหม่ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของร้านอาหารหรือสถานที่การแลกรับสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้ (ก) ความพร้อมให้บริการและราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกผู้เข้าชมสามารถดูสถานที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการของห้องอาหารได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/dining

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับแพ็กเกจนี้

 1. แพ็กเกจนี้ การจัดเตรียมห้องพัก ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเข้ามายังโรงแรม สวนสนุก และ/หรือส่วนอื่นๆ ของรีสอร์ท และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ (4) ข้อกำหนดล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด ("HKITP") เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 5. แพ็กเกจนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น แพ็กเกจนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าแพ็กเกจนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และแพ็กเกจนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการใช้แพ็กเกจดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกใช้แพ็กเกจนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้


แพ็กเกจท่องเที่ยวสไตล์ดิสนีย์ “สามวันแห่งความมหัศจรรย์” (แพ็กเกจดีลักซ์)

รายละเอียดสำคัญ:
 1. แพ็กเกจนี้มีให้บริการเฉพาะแขกที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป
  2. จองห้องพักที่ Hong Kong Disneyland Hotel ( "โรงแรม") สำหรับการเข้าพักที่โรงแรม
  3. เช็คอินในวันที่เลือกในช่วงวันที่ 21 มกราคม 2023 ถึง 29 มิถุนายน 2023 (รวมถึงวันที่ที่ระบุทั้งสองวันด้วย) และเช็คเอาท์ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 และ
  4. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
  (ผู้เข้าพักคนดังกล่าวมีคุณสมบัติตามตามเกณฑ์ทุกข้อใน (1) ถึง (4) "ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์")
 2. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้สำหรับแขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และบุคคลที่มากับแขกในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน
  1. เข้าพักในโรงแรมสอง (2) คืนติดต่อกัน
  2. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ทั่วไปประเภท 2 วันจำนวนสอง (2) ใบ (“สวนสนุก”) (“บัตรข้อเสนอ”)
  3. บัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง
  4. บัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับดิสนีย์โฟโต้พาส+
  5. บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่ (4) ชุดสำหรับผู้ใหญ่
  6. บัตรกำนัลมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ
  7. เช็คเอาท์ล่วงเวลา 14:00 น.
 3. แพ็กเกจนี้ใช้ได้กับห้องสแตนดาร์ด ห้องดีลักซ์ ห้องเห็นวิวทะเล และห้องเห็นวิวทะเลมีระเบียงในโรงแรม
 4. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 5. ราคาห้องพักตามจริงสำหรับห้องพักของโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 6. “ราคาห้องพัก” รวมสิ่งต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่กำหนด และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม")) (2) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (1) และ (3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา ("ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม")
 7. ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกินสี่ (4) คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักเป็นเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละการจอง ณ เวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน
 11. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2023 ในกรณียกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าเข้าพักโรงแรมในคืนแรกเต็มจำนวนพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในข้อ (3) ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังระยะเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ หรือในกรณีที่ไม่มาปรากฏตัว การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน
 12. แพ็กเกจนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 13. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 14. ผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ เมื่อเข้ามายัง Hong Kong Disneyland Resort ("รีสอร์ท")
 15. ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรข้อเสนอ

 1. แขกที่ใช้บัตรข้อเสนอต้องเข้าชมสวนสนุกสอง (2) ครั้งในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามวันที่ที่พิมพ์อยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้ข้อเสนอได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการเปลี่ยน คืนเงิน หรือไม่มีค่าชดเชยใด
 2. บัตรข้อเสนอแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดียวกัน
 3. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตรข้อเสนอ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมดังกล่าวแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรข้อเสนอ ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาบัตรข้อเสนอและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสใดก็ตามที่ออกให้เมื่ออัปเกรดจะใช้งานได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่านประเภทสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง

 1. แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกรับบัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง ( “บัตรผ่าน” ) เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นและ/หรือเข้าไปยังพื้นที่รับชมการแสดงที่กำหนดในสวนสนุกก่อนใคร โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถดูว่าใช้บัตรผ่านใดกับเครื่องเล่นแห่งใดได้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านของเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ( “เว็บไซต์” )
 2. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก ในการใช้งานบัตรผ่าน แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้
 3. สามารถใช้บัตรผ่านเฉพาะในระยะเวลาที่ใช้งานได้เท่านั้นตามที่พิมพ์ระบุอยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 4. ต้องเป็นแขกผู้เข้าชมคนเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้แขกผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 5. การออกบัตรและใช้บัตรผ่านรวมถึงสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุกและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มี แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (2) "ไฮไลต์ข้อเสนอ", "หน้าผลิตภัณฑ์" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านบนเว็บไซต์
 6. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นหรือชมการแสดงผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว

27. การใช้บัตรผ่านที่เครื่องเล่นยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 2. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 3. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่น/เข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวได้
 4. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่าน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของดิสนีย์โฟโต้พาส+

 1. แขกผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกรับบัตรผ่านดิสนีย์โฟโต้พาส+ ได้สอง (2) ใบเท่านั้นที่ร้านค้าในโรงแรม โดยแสดงบัตรที่เก็บไว้บนมือถือ
 2. สามารถใช้งานดิสนีย์โฟโต้พาส+ ได้เฉพาะในสถานที่ที่กำหนดในสวนสนุกหรือโรงแรมเท่านั้น
 3. โฟโต้พาส+ ไม่สามารถใช้คืนเงินได้ แลกเปลี่ยนไม่ได้ ถ่ายโอนสิทธิ์ไม่ได้ และไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
 4. โปรดไปที่ www.DisneyPhotoPass.com.hk เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับโฟโต้พาส+

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหารเช้าของโรงแรม

 1. จะต้องรับประทานอาหารเช้าในร้านอาหารที่กำหนดในช่วงเวลาอาหารเช้าที่กำหนดเท่านั้น แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารเช้าโดยแจ้งหมายเลขห้องพักของตนที่แผนกต้อนรับของร้านอาหาร ขอแจ้งแขกเพื่อความกระจ่างดังนี้ แพ็กเกจนี้จะมีเพียงแค่บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่มื้อสำหรับแขกสองท่านที่เข้าพักโรงแรม โดยไม่กำหนดจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรม และจำนวนแขกที่เข้าพักในการจองโรงแรม
 2. อาหารเช้าที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถขอคืนเงิน ถ่ายโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. อาหารเช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการรายการอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณที่เสิร์ฟได้ ประเภทการดำเนินการ รูปแบบ ชั่วโมงทำการ และการดำเนินการด้านอื่นๆ ทั้งหมดของร้านอาหารที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองมื้ออาหารในสวนสนุก

 1. แขกที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกคูปองมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ ("บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับประทานอาหาร") เท่านั้น สำหรับแขกผู้มีสิทธิ์และผู้ที่มาด้วยในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามที่ระบุไว้บนบัตรข้อเสนอที่สถานที่ที่กำหนดในสวนสนุก โดยแสดงบัตรข้อเสนอที่มีบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหาร
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารเพื่อแลกรับ (1) ชุดอาหารคอมโบราคาเกิน HK$140 โดยชำระค่าส่วนต่าง (สามารถเลือกชุดอาหารคอมโบได้เฉพาะจากกระดานเมนูเท่านั้น อาจไม่สามารถแลกรับผลิตภัณฑ์โปรโมชันบางรายได้) หรือ (ข) "เอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิบุฟเฟต์" ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ (มิสทิค พอยท์) โดยชำระค่าส่วนต่างระหว่างราคาเซมิบุฟเฟต์และอาหารชุดคอมโบ (มูลค่า HK$140) และ (2) อมยิ้มโฟรเซ่นหรือข้าวโพดคั่วที่กำหนดที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุก
 3. เราจะไม่ยอมรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารที่เสียหาย ใช้แล้ว ไม่สมบูรณ์ หรือถูกดัดแปลง หากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย จะไม่มีการออกให้ใหม่ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของร้านอาหารหรือสถานที่การแลกรับสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้ (ก) ความพร้อมให้บริการและราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกผู้เข้าชมสามารถดูสถานที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการของห้องอาหารได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/dining

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับแพ็กเกจนี้

 1. แพ็กเกจนี้ การจัดเตรียมห้องพัก ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเข้ามายังโรงแรม สวนสนุก และ/หรือส่วนอื่นๆ ของรีสอร์ท และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ (4) ข้อกำหนดล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด ("HKITP") เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 5. แพ็กเกจนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น แพ็กเกจนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าแพ็กเกจนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และแพ็กเกจนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการใช้แพ็กเกจดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกใช้แพ็กเกจนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้


แพ็กเกจท่องเที่ยวสไตล์ดิสนีย์ “สามวันแห่งความมหัศจรรย์” (แพ็กเกจพรีเมี่ยม)

รายละเอียดสำคัญ:
 1. แพ็กเกจนี้มีให้บริการเฉพาะแขกที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป
  2. จองห้องพักที่ Hong Kong Disneyland Hotel ( "โรงแรม") สำหรับการเข้าพักที่โรงแรม
  3. เช็คอินในวันที่เลือกในช่วงวันที่ 21 มกราคม 2023 ถึง 29 มิถุนายน 2023 (รวมถึงวันที่ที่ระบุทั้งสองวันด้วย) และเช็คเอาท์ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 และ
  4. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
  (ผู้เข้าพักคนดังกล่าวมีคุณสมบัติตามตามเกณฑ์ทุกข้อใน (1) ถึง (4) "ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์")
 2. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้สำหรับแขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และบุคคลที่มากับแขกในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน
  1. เข้าพักในโรงแรมสอง (2) คืนติดต่อกัน
  2. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ทั่วไปประเภท 2 วันจำนวนสอง (2) ใบ (“สวนสนุก”) (“บัตรข้อเสนอ”)
  3. บัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - “Momentous”, เครื่องเล่น 8 แห่ง และการแสดง 2 รายการ
  4. บัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับดิสนีย์โฟโต้พาส+
  5. บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่ (4) ชุดสำหรับผู้ใหญ่
  6. บัตรกำนัลมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ
  7. เช็คเอาท์ล่วงเวลา 14:00 น.
 3. แพ็กเกจนี้ใช้ได้กับห้องสแตนดาร์ด ห้องดีลักซ์ ห้องเห็นวิวทะเล และห้องเห็นวิวทะเลมีระเบียงในโรงแรม
 4. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 5. ราคาห้องพักตามจริงสำหรับห้องพักของโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 6. “ราคาห้องพัก” รวมสิ่งต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่กำหนด และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม")) (2) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (1) และ (3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา ("ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม")
 7. ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรับรองผู้เข้าพักได้ไม่เกินสี่ (4) คน ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. ผู้เข้าพักต้องชำระค่าห้องพักเป็นเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละการจอง ณ เวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน
 11. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2023 ในกรณียกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าเข้าพักโรงแรมในคืนแรกเต็มจำนวนพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในข้อ (3) ในกรณีที่มีการยกเลิกหลังระยะเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ หรือในกรณีที่ไม่มาปรากฏตัว การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน
 12. แพ็กเกจนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 13. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 14. ผู้เข้าชมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ เมื่อเข้ามายัง Hong Kong Disneyland Resort ("รีสอร์ท")
 15. ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรข้อเสนอ

 1. แขกที่ใช้บัตรข้อเสนอต้องเข้าชมสวนสนุกสอง (2) ครั้งในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามวันที่ที่พิมพ์อยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่สามารถใช้ข้อเสนอได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการเปลี่ยน คืนเงิน หรือไม่มีค่าชดเชยใด
 2. บัตรข้อเสนอแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดียวกัน
 3. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตรข้อเสนอ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิด หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมดังกล่าวแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรข้อเสนอ ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 4. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาบัตรข้อเสนอและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสใดก็ตามที่ออกให้เมื่ออัปเกรดจะใช้งานได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกโดยใช้บัตรข้อเสนอ จะไม่มีการอัปเกรดบัตรเมจิคแอคเซสหลังจากวันสุดท้ายที่ใช้งานบัตรข้อเสนอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่านประเภทสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง

 1. แขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกรับบัตรผ่านสอง (2) ใบสำหรับสิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - เครื่องเล่น 8 แห่ง ( “บัตรผ่าน” ) เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นและ/หรือเข้าไปยังพื้นที่รับชมการแสดงที่กำหนดในสวนสนุกก่อนใคร โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สามารถดูว่าใช้บัตรผ่านใดกับเครื่องเล่นแห่งใดได้ในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านของเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ( “เว็บไซต์” )
 2. บัตรผ่านไม่รวมสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุก ในการใช้งานบัตรผ่าน แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้
 3. สามารถใช้บัตรผ่านเฉพาะในระยะเวลาที่ใช้งานได้เท่านั้นตามที่พิมพ์ระบุอยู่บนบัตรข้อเสนอ บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 4. ต้องเป็นแขกผู้เข้าชมคนเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ HKITP อาจขอให้แขกผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนหรือแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 5. การออกบัตรและใช้บัตรผ่านรวมถึงสิทธิ์การเข้าชมสวนสนุกและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มี แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (2) "ไฮไลต์ข้อเสนอ", "หน้าผลิตภัณฑ์" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านบนเว็บไซต์
 6. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นหรือชมการแสดงผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว

27. การใช้บัตรผ่านที่เครื่องเล่นยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรข้อเสนอที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 2. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 3. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่น/เข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวได้
 4. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่าน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้

28. การใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าชมการแสดงยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. บัตรผ่านแต่ละใบอนุญาตให้ผู้ถือบัตรเข้าไปยังพื้นที่รับชมด้วยตนเองหนึ่งครั้ง เพื่อชมการแสดงที่กำหนดแต่ละรายการในวันที่ใช้งานได้ที่ระบุบนบัตรผ่าน หากแขกผู้เข้าชมเลือกช่วงเวลาชมการแสดงก่อนถึงเวลาแสดงจริง สามารถใช้บัตรผ่านเข้าชมการแสดงในช่วงเวลาที่เลือกไว้เท่านั้น
 2. มีพื้นที่ว่างสำหรับยืนหรือนั่งชมการแสดงในจุดรับชมการแสดงตามลำดับการมาก่อนหลัง
 3. ผู้ถือบัตรผ่านต้องแสดงบัตรผ่านของตนที่ทางเข้าพื้นที่รับชมการแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 20 นาที (หรือในเวลาอื่นที่ระบุในหน้าข้อเสนอบัตรผ่านที่เกี่ยวข้อง) ก่อนเวลาเริ่มต้นการแสดง ไม่อนุญาตให้มาถึงสาย
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ (1) ช่วงเวลาของการแสดงแต่ละรายการ (2) สถานที่ จำนวนคนที่อนุญาต เวลาให้บริการ หรือการดำเนินการของพื้นที่รับชม และ/หรือ (3) รายละเอียดด้านอื่นๆ ของการแสดงในแต่ละกรณี ในทุกเมื่อ และเป็นครั้งคราวโดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีเงินคืนหรือการชดเชยใด

29. การใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าชมการแสดงที่โรงภาพยนตร์นิทานและเทพนิยายของดิสนีย์ยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. หากการแสดงที่เลือกไว้ถูกยกเลิกในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน สามารถใช้บัตรผ่านเข้าชมการแสดงเดียวกันนี้ในช่วงเวลาอื่นในวันเดียวกันที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่าน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณคนที่รองรับ และเวลาให้บริการของการแสดง

30. การใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าชมการแสดงช่วงกลางคืนที่พระราชวังยังเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. หากการแสดงในช่วงกลางคืนถูกยกเลิกในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน แขกผู้เข้าชมสามารถขอรับส่วนลด HK$120 ต่อการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นได้หนึ่งครั้งที่ร้านค้าใดก็ได้ในสวนสนุก ภายในช่วงเวลาที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน
 2. หากต้องการใช้เครดิตสำหรับซื้อสินค้า แขกจะต้องแสดงบัตรผ่านของตัวเองในเวลาที่ชำระเงินซื้อสินค้า
 3. สามารถใช้เครดิตสำหรับซื้อสินค้าได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
 4. เครดิตสำหรับซื้อสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ใช้งานได้บนบัตรผ่าน จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 5. ไม่สามารถใช้เครดิตสำหรับซื้อสินค้า ในการซื้อผลิตภัณฑ์เดี่ยวธีมลีน่าเบลลื, ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน CHOW TAI FOOK, เครื่องประดับ PANDORA, เข็มกลัดรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก H2O+® , LEGO®, Starbucks®, Wooderful Life, NATIONAL GEOGRAPHIC ฯลฯ), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์/สินค้าร้านสะดวกซื้อ (เช่น ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ, บริการเฉพาะบุคคล, บริการเย็บปัก, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, สินค้าออนไลน์, เมจิคไพรซ์, สินค้าการกุศล และสินค้าที่เลือกสรรอื่นๆ ที่ HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 6. ไม่สามารถใช้เครดิตสำหรับซื้อสินค้าร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า รวมถึงชั่วโมงทำการของร้านค้า ภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว

31. สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ - “Momentous”, สถานที่ท่องเที่ยว 8 แห่ง และการแสดง 2 รายการ ผู้ถือบัตรผ่านแต่ละท่านสามารถแลกรับของที่ระลึกหนึ่งอย่างที่ซิตี้ ฮอลล์บนเมนสตรีท ยูเอสเอ โดยแสดงคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ไว้บนบัตรผ่านด้วยตนเองในวันที่สามารถใช้งานบัตรผ่านได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ของที่ระลึกที่ไม่ได้แลกรับในวันที่สามารถใช้งานบัตรผ่านได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือให้ค่าชดเชย
 2. สามารถแลกรับของที่ระลึกได้ตามลำดับการมาก่อนหลังจนกว่าของจะหมด การแลกรับของที่ระลึกขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในสต็อกในวันที่สามารถแลกรับได้และตามเวลาให้บริการของสถานที่แลกรับที่กำหนด
 3. รูปภาพและข้อมูลของที่ระลึกทั้งหมดที่แสดงให้เห็นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการทำสิ่งต่อไปนี้ (ก) กำหนดจำนวน ประเภท และ/หรือรูปแบบของที่ระลึกที่มีให้แลก และ/หรือ (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการจัดเตรียมการแลกรับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานที่แลกรับและเวลาทำการ รวมถึงวันที่ในการแลกรับ โดยในแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของดิสนีย์โฟโต้พาส+

 1. แขกผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกรับบัตรผ่านดิสนีย์โฟโต้พาส+ ได้สอง (2) ใบเท่านั้นที่ร้านค้าในโรงแรม โดยแสดงบัตรที่เก็บไว้บนมือถือ
 2. สามารถใช้งานดิสนีย์โฟโต้พาส+ ได้เฉพาะในสถานที่ที่กำหนดในสวนสนุกหรือโรงแรมเท่านั้น
 3. โฟโต้พาส+ ไม่สามารถใช้คืนเงินได้ แลกเปลี่ยนไม่ได้ ถ่ายโอนสิทธิ์ไม่ได้ และไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้
 4. โปรดไปที่ www.DisneyPhotoPass.com.hk เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับโฟโต้พาส+

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหารเช้าของโรงแรม

 1. จะต้องรับประทานอาหารเช้าในร้านอาหารที่กำหนดในช่วงเวลาอาหารเช้าที่กำหนดเท่านั้น แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารเช้าโดยแจ้งหมายเลขห้องพักของตนที่แผนกต้อนรับของร้านอาหาร ขอแจ้งแขกเพื่อความกระจ่างดังนี้ แพ็กเกจนี้จะมีเพียงแค่บุฟเฟต์อาหารเช้าสี่มื้อสำหรับแขกสองท่านที่เข้าพักโรงแรม โดยไม่กำหนดจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรม และจำนวนแขกที่เข้าพักในการจองโรงแรม
 2. อาหารเช้าที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถขอคืนเงิน ถ่ายโอนสิทธิ์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. อาหารเช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการรายการอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณที่เสิร์ฟได้ ประเภทการดำเนินการ รูปแบบ ชั่วโมงทำการ และการดำเนินการด้านอื่นๆ ทั้งหมดของร้านอาหารที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองมื้ออาหารในสวนสนุก

 1. แขกที่มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถแลกคูปองมื้ออาหารในสวนสนุกแบบทูอินวันจำนวนสี่ (4) ใบ ("บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับประทานอาหาร") เท่านั้น สำหรับแขกผู้มีสิทธิ์และผู้ที่มาด้วยในการเข้าพักโรงแรมเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ตามที่ระบุไว้บนบัตรข้อเสนอที่สถานที่ที่กำหนดในสวนสนุก โดยแสดงบัตรข้อเสนอที่มีบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหาร
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารเพื่อแลกรับ (1) ชุดอาหารคอมโบราคาเกิน HK$140 โดยชำระค่าส่วนต่าง (สามารถเลือกชุดอาหารคอมโบได้เฉพาะจากกระดานเมนูเท่านั้น อาจไม่สามารถแลกรับผลิตภัณฑ์โปรโมชันบางรายได้) หรือ (ข) "เอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิบุฟเฟต์" ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ (มิสทิค พอยท์) โดยชำระค่าส่วนต่างระหว่างราคาเซมิบุฟเฟต์และอาหารชุดคอมโบ (มูลค่า HK$140) และ (2) อมยิ้มโฟรเซ่นหรือข้าวโพดคั่วที่กำหนดที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดก็ได้ในสวนสนุก
 3. เราจะไม่ยอมรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารที่เสียหาย ใช้แล้ว ไม่สมบูรณ์ หรือถูกดัดแปลง หากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย จะไม่มีการออกให้ใหม่ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับประทานอาหารจะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของร้านอาหารหรือสถานที่การแลกรับสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้ (ก) ความพร้อมให้บริการและราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกผู้เข้าชมสามารถดูสถานที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการของห้องอาหารได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/dining

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับแพ็กเกจนี้

 1. แพ็กเกจนี้ การจัดเตรียมห้องพัก ผลิตภัณฑ์และบริการ และการเข้ามายังโรงแรม สวนสนุก และ/หรือส่วนอื่นๆ ของรีสอร์ท และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดสำคัญ" ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ (4) ข้อกำหนดล่าสุดที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/guest-services/health-and-safety/ และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด ("HKITP") เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 2. ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 5. แพ็กเกจนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น แพ็กเกจนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าแพ็กเกจนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และแพ็กเกจนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการใช้แพ็กเกจดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกใช้แพ็กเกจนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com