บัตรผ่านประตูเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์ “สิทธิพิเศษ”

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

ข้อเสนอในเวลาจำกัดสำหรับบัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ 'สิทธิพิเศษ' และ 'สิทธิพิเศษ+'
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2021 - 31 มกราคม 2022
 2. ในช่วงระยะเวลาการใช้ข้อเสนอ แขกผู้เข้าชมสามารถซื้อบัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ 'สิทธิพิเศษ' และ 'สิทธิพิเศษ+' (แต่ละรายการเรียก 'บัตรผ่าน') ในราคาส่วนลดได้บนเว็บไซต์ ('เว็บไซต์') ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) และในสถานที่ที่กำหนดโดยฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ('รีสอร์ท') ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 3. เมื่อซื้อบัตรทางออนไลน์ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องเลือกประเภทบัตรเข้าสวนสนุก และแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ แขกผู้เข้าชมจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านเว็บไซต์
 4. แขกผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขประเภท วันที่ใช้งานได้ และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเข้าสวนสนุกหลังจากซื้อแล้ว
 5. บัตรเข้าสวนสนุก ไม่รวมการเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') ในการใช้งานบัตร แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้
 6. บัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ สามารถใช้งานได้เฉพาะในวันที่ตามที่ระบุในอีเมลยืนยันเท่านั้น บัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ทจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่ทำการซื้อเท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 7. เราจะออกบัตรผ่านให้และเก็บไว้ในช่องทางการเก็บบัตรผ่านดังต่อไปนี้ (1) สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อทางออนไลน์ บัตรเข้าสวนสนุกจะอยู่ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้แขกผู้เข้าชม (2) สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อในรีสอร์ท แขกผู้เข้าชมสามารถรับบัตรเข้าสวนสนุกได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
 8. ผู้ถือบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 9. ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน HKITP อาจร้องขอให้ผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนของตนเองหรือให้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน
 10. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 11. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 12. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 13. บัตรผ่านไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจำหน่ายต่อได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 14. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและระยะเลาที่บัตรผ่านใช้งานได้ (3) ยุติหรือระงับการจำหน่ายบัตรผ่านชั่วคราว (4) เปลี่ยนแปลงสถานที่จำหน่ายบัตรผ่าน (5) เปลี่ยนแปลง กำหนดตารางเวลาใหม่ ปิด ระงับชั่วคราว หรือนำเครื่องเล่นใดก็ตามออกไปสำหรับบัตรผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละกรณีและในทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใด
 15. เราจะออกบัตรผ่านและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ให้ (ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 16 ด้านล่าง) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ รวมถึงกฎและระเบียบข้อบังคับของสวนสนุกซึ่งดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com แอปของสวนสนุกสำหรับใช้บนมือถือและข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ HKITP จะเป็นผู้กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสินค้า
 1. เราจะออกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าหน้าบัตร HK$50 ('บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์') พร้อมกับบัตรผ่านที่ซื้อบนเว็บไซต์หนึ่งวันก่อนวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้าใดก็ได้ภายในสวนสนุก ('ร้านค้า') ในระยะเวลาเปิดทำการของร้านค้า  เราจะออกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และเก็บไว้ในอีเมลยืนยันที่ออกบัตรผ่านให้กับแขกผู้เข้าชม
 2. ต้องแสดงบัตรบนสื่อมีเดียที่เกี่ยวข้องพร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่ชำระเงิน บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น
 3. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อภาพถ่าย, รับบริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook, แว่นตาที่ร้าน ZOFF, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก H2O+®, LEGO®, FUJIFILM และ Starbucks®, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizen), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ / สินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ (เช่น ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี, ดีวีดี), สินค้าที่จำหน่ายทางออนไลน์ (รวมถึงบนเว็บไซต์) และสินค้าที่เลือกสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 4. ต้องใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ใช้งานได้ที่ระบุไว้บนบัตรเท่านั้น บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานในวันที่ใช้งานได้ที่ระบุบนบัตรผ่าน จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้
 5. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ คืนเงิน แลกเปลี่ยนหรือแลกรับเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 8. ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าสินค้า จะไม่สามารถคืนเงินตามมูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ได้และทางเราจะริบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ของขวัญที่แลกรับแล้ว หากมี จะต้องส่งคืนให้แก่ HKITP  การขอเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับการชำระเงินค่าส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่เลือกมา 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรผ่านและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 1. เราจะไม่รับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง เราจะไม่ออกบัตรให้ใหม่ในกรณีที่บัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
 2. เราจะไม่รับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำเนา บัตรผ่านหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 3. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ใช้บัตรผ่าน บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ 'สิทธิพิเศษ' และ 'สิทธิพิเศษ+' - รายละเอียดสำคัญ
 1. บัตรผ่านเข้าเล่นเครื่องเล่นของดิสนีย์แบบ 'สิทธิพิเศษ' และ 'สิทธิพิเศษ+' (แต่ละรายการเรียก 'บัตรผ่าน') มีให้ซื้อบนเว็บไซต์ ('เว็บไซต์') ที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) และในสถานที่ที่กำหนดในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ('รีสอร์ท') ซึ่ง HKITP อาจกำหนดแจ้งเป็นครั้งคราว
 2. เมื่อซื้อบัตรทางออนไลน์ ผู้เข้าชมทุกคนจะต้องเลือกประเภทบัตรเข้าสวนสนุก และแจ้งชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ แขกผู้เข้าชมจะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านเว็บไซต์
 3. แขกผู้เข้าชมไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขประเภท วันที่ใช้งานได้ และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเข้าสวนสนุกหลังจากซื้อแล้ว
 4. บัตรเข้าสวนสนุก ไม่รวมการเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') ในการใช้งานบัตร แขกผู้เข้าชมจะต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกและการจองการเข้าชมสวนสนุกที่ถูกต้องในวันที่ใช้งานบัตรได้
 5. บัตรผ่านที่ซื้อทางออนไลน์ สามารถใช้งานได้เฉพาะในวันที่ตามที่ระบุในอีเมลยืนยันเท่านั้น บัตรผ่านที่ซื้อในรีสอร์ทจะใช้งานได้เฉพาะในวันที่ทำการซื้อเท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 6. เราจะออกบัตรผ่านให้และเก็บไว้ในช่องทางการเก็บบัตรผ่านดังต่อไปนี้ (1) สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อทางออนไลน์ บัตรเข้าสวนสนุกจะอยู่ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้แขกผู้เข้าชม (2) สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อในรีสอร์ท แขกผู้เข้าชมสามารถรับบัตรเข้าสวนสนุกได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
 7. ผู้ถือบัตรเข้าสวนสนุกจะต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกที่ได้รับ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่นแต่ละแห่ง ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันที
 8. ต้องเป็นบุคคลเดียวกันที่ใช้บัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน HKITP อาจร้องขอให้ผู้เข้าชมแสดงข้อมูลระบุตัวตนของตนเองหรือให้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจร้องขอเพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน
 9. สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษเพื่อเล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้หนึ่งครั้งในระหว่างเวลาเปิดให้บริการเท่านั้น
 10. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการจุคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 11. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 12. บัตรผ่านไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจำหน่ายต่อได้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 13. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและระยะเลาที่บัตรผ่านใช้งานได้ (3) ยุติหรือระงับการจำหน่ายบัตรผ่านชั่วคราว (4) เปลี่ยนแปลงสถานที่จำหน่ายบัตรผ่าน (5) เปลี่ยนแปลง กำหนดตารางเวลาใหม่ ปิด ระงับชั่วคราว หรือนำเครื่องเล่นใดก็ตามออกไปสำหรับบัตรผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละกรณีและในทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใด
 14. เราจะออกบัตรผ่านและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ให้ (ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 15 ด้านล่าง) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ รวมถึงกฎและระเบียบข้อบังคับของสวนสนุกซึ่งดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com แอปของสวนสนุกสำหรับใช้บนมือถือและข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ HKITP จะเป็นผู้กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสินค้า
 1. เราจะออกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าหน้าบัตร HK$50 ('บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์') พร้อมกับบัตรผ่านที่ซื้อบนเว็บไซต์หนึ่งวันก่อนวันที่ใช้งานได้ของบัตรผ่าน สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้าใดก็ได้ภายในสวนสนุก ('ร้านค้า') ในระยะเวลาเปิดทำการของร้านค้า  เราจะออกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และเก็บไว้ในอีเมลยืนยันที่ออกบัตรผ่านให้กับแขกผู้เข้าชม
 2. ต้องแสดงบัตรบนสื่อมีเดียที่เกี่ยวข้องพร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่ชำระเงิน บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น
 3. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อภาพถ่าย, รับบริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook, แว่นตาที่ร้าน ZOFF, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก H2O+®, LEGO®, FUJIFILM และ Starbucks®, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizen), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ / สินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ (เช่น ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี, ดีวีดี), สินค้าที่จำหน่ายทางออนไลน์ (รวมถึงบนเว็บไซต์) และสินค้าที่เลือกสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 4. ต้องใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ใช้งานได้ที่ระบุไว้บนบัตรเท่านั้น บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานในวันที่ใช้งานได้ที่ระบุบนบัตรผ่าน จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้
 5. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ คืนเงิน แลกเปลี่ยนหรือแลกรับเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 8. ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าสินค้า จะไม่สามารถคืนเงินตามมูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ได้และทางเราจะริบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ของขวัญที่แลกรับแล้ว หากมี จะต้องส่งคืนให้แก่ HKITP  การขอเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับการชำระเงินค่าส่วนต่างของสินค้าใหม่ที่เลือกมา 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรผ่านและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 1. เราจะไม่รับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลง เราจะไม่ออกบัตรให้ใหม่ในกรณีที่บัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
 2. เราจะไม่รับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำเนา บัตรผ่านหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 3. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้ รวมถึงการยุติหรือระงับการใช้งานบัตรผ่านใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่าน บัตรผ่านบนสื่อมีเดีย หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ใช้บัตรผ่าน บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.