ห้องสวีทโฟรเซ่น - ตกแต่งสไตล์ราชสำนัก

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. แพ็กเกจนี้มีให้เฉพาะแขกผู้เข้าพักที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้เท่านั้น (“แขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์”)
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป
  2. จองการเข้าพักโรงแรมที่ห้องสวีทคิงด้อมคลับ โฟรเซ่นที่ Hong Kong Disneyland Hotel (“โรงแรม”) ในช่วงระยะเวลาเช็คอินตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2024 โดยมีวันที่เช็คเอาต์ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2024 และ
  3. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
 2. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้สำหรับแขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์และบุคคลที่มาเข้าพักกับแขก
  1. เข้าพักที่โรงแรมหนึ่งคืน
  2. “สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ – โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์” และ “สิทธิ์เข้าชมระดับพรีเมียร์ของดิสนีย์ – แวนเดอริง โอคเค่นส สไลดิง สเลส์” (“บัตรผ่าน”) สี่ชุด
  3. เกม "ล่าสมบัติวันหิมะตกในฤดูร้อน" หนึ่งชุด
  4. ชุดของขวัญต้อนรับธีมโฟรเซ่นหนึ่งชุด
  5. การจองการระบายสีแต่งหน้าและจัดทรงผมก่อนใครหนึ่งสิทธิ์ (“การจองสิทธิ์ก่อนใคร”) ในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”)
  6. "ชุดน้ำชายามบ่ายโฟรเซ่น" หนึ่งชุดในห้องพักโรงแรม
 3. แขกที่มีสิทธิ์ต้องระบุชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) อาจร้องขอเพื่อทำการจองและชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 4. แพ็กเกจนี้มีให้ในห้องสวีทคิงด้อมคลับ โฟรเซ่นของโรงแรมเท่านั้น
 5. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันที่เช็คอิน
 6. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 7. “ค่าใช้จ่ายของโรงแรม” ในแพ็กเกจนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาต์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม")) (2) ค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 8 ด้านล่าง (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (1), (2) และ (4) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา (“ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”)
 8. ผู้เข้าพักคนที่สามและคนที่สี่ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ("ผู้เข้าพักเพิ่มเติม") ต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน HK$200 ต่อคนต่อคืน (มีค่าเซอร์วิสชาร์จ 10%) ซึ่งเข้าพักภายในห้องพักเดียวกัน ("ค่าบริการเพิ่มเติม") ค่าบริการเพิ่มเติมครอบคลุมเฉพาะค่าบริการห้องพักโรงแรมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติม แต่ไม่รวมส่วนของแพ็กเกจอื่นๆ
 9. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 8 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่คนต่อห้อง แขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นแขกที่เข้าพักในห้องพักโรงแรม
 10. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าแพ็กเกจนี้และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 11. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาต์เดียวกัน
 12. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อแขกผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่เช็คอินเข้าห้องพักของโรงแรม จะมีการเรียกเก็บค่าแพ็กเกจในกรณีที่มีการยกเลิกใดๆ ภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ที่ระบุในย่อหน้านี้ หรือในกรณีที่ไม่ปรากฎตัว การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังระบุในย่อหน้านี้
 14. แพ็กเกจนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 15. แพ็กเกจนี้ไม่รวมการเข้าชมสวนสนุก ในการใช้บัตรผ่านและการจองสิทธิ์ด่วน ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 16. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมแต่ละคนจะต้องแสดงบัตรและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตร การประทัยตราที่มือ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราวเพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนเองหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือการยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี แสดงคู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิดพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตร ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  HKITP อาจปฏิเสธการเข้าชมสวนสนุกและ/หรือการอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานบัตรเข้าสวนสนุกที่ HKITP ไม่สามารถยืนยันได้
 17. แพ็กเกจนี้และสิทธิประโยชน์สำหรับแลกใช้ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดสำหรับบัตรและบัตรกำนัลอื่นๆ ได้
 18. HKITP อาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรืออนุญาตการแลกรับและการใช้ประโยชน์ใดๆ ของแพ็กเกจนี้ และระงับหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในแพ็กเกจนี้ตามแต่กรณีโดยไม่มีการคืนเงิน เปลี่ยน หรือจ่ายค่าชดเชยใดให้หากบริษัทใช้ดุลยพินิจของตนและพบว่า (1) มีการใช้แพ็กเกจนี้และ/หรือสิทธิประโยชน์ในแพ็กเกจนี้ในเชิงพาณิชย์หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
 19. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคา ระยะเวลาที่ใช้งานได้ และ/หรือวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ ของบัตร ทัวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน และ (3) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ในแต่ละกรณีได้ทุกเมื่อและในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 20. แพ็กเกจนี้ การจัดหาห้องพัก รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และการเข้าโรงแรม สวนสนุก และ/หรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ("รีสอร์ท") และการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดที่สำคัญ" ที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ http://www.hongkongdisneyland.com ("เว็บไซต์") (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) กฎและระเบียบบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและระเบียบบังคับของสวนสนุกและ/หรือโรงแรม) ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ และ (4) ข้อกำหนด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่ HKITP กำหนดขึ้นด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่าน
 1. แต่ละแพ็กเกจประกอบด้วยบัตรผ่านสี่ชุดเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรมและจำนวนแขกที่เข้าพัก
 2. สามารถใช้งานบัตรผ่านในวันที่ใช้งานได้ซึ่งพิมพ์อยู่บนบัตรผ่านรูปแบบสื่อเท่านั้น บัตรผ่านที่ไม่ได้ใช้งานตามวันที่ที่ใช้งานได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถเปลี่ยนคืน คืนเงิน หรือรับการชดเชยใด
 3. ผู้ถือบัตรผ่านจะต้องแสดงบัตรผ่านที่เก็บไว้ในรูปแบบสื่อ ณ คิวต่อแถวที่กำหนดเพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่น ไม่มีบัตรผ่านหรือการต่อคิวในแถวที่กำหนดใดรับประกันการเข้าเล่นเครื่องเล่นโดยทันทีหรือความพึงพอใจในการเล่นเครื่องเล่น
 4. หากเครื่องเล่นที่ต้องการเข้าใช้บริการปิดในวันที่บัตรผ่านรูปแบบสื่อใช้งานได้ สามารถใช้บัตรผ่านเพื่อผ่านทางเข้าด่วนพิเศษไปยังเครื่องเล่นอื่นได้หนึ่งครั้งในวันเดียวกันตามที่ HKITP ระบุไว้สำหรับบัตรผ่านประเภทดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ปริมาณการรองรับคน และเวลาเปิดให้บริการของเครื่องเล่นทดแทนดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงิน ขยายระยะเวลา หรือการชดเชยอื่นใดให้
 5. การเข้าเล่นเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นที่บังคับใช้กับเครื่องเล่นนั้น แขกผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้
 6. HKITP สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะรับบัตรผ่านหรือปฏิเสธการอนุญาตให้ข้าเล่นเครื่องเล่นหรือชมการแสดงผ่านช่องทางด่วนพิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือการชดเชยใดตามดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวในกรณีต่อไปนี้ (1) บัตรผ่านและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่มากับบัตรผ่านถูกใช้ในการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต (2) หากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ (3) หาก HKITP พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องดำเนินการดังกล่าว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของชุดของขวัญต้อนรับธีมโฟรเซ่น
 1. แต่ละแพ็กเกจประกอบด้วยชุดของขวัญต้อนรับธีมโฟรเซ่นหนึ่งชุดเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรมและจำนวนแขกที่เข้าพัก
 2. รายการของขวัญขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายการที่จะรวมอยู่ในชุดของขวัญต้อนรับด้วยดุลยพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเปลี่ยนหรือแทนที่รายการใดๆ หรือให้ค่าชดเชยใดในกรณีที่แขกไม่สามารถรับรายการใดรายการหนึ่งได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิ์ด่วน
 1. แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยการจองสิทธิ์ด่วนหนึ่งครั้งที่รถเข็นขายของกลางแจ้งโลกโฟรเซ่น (“รถเข็นขายของกลางแจ้งที่กำหนด”) ในสวนสนุกสำหรับแขกผู้เข้าพักสูงสุดสี่ท่าน โดยไม่เกี่ยวกับจำนวนคืนที่เข้าพักโรงแรม
 2. การจองสิทธิ์ด่วนไม่รวมบริการระบายสีแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผม ในการใช้การจองสิทธิ์ด่วน แขกต้องซื้อบริการที่รถเข็นกลางแจ้งที่กำหนดในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้ของการจองสิทธิ์ด่วน
 3. แขกที่มีสิทธิ์ต้องแสดงคีย์การ์ดและชื่อผู้ถือคีย์การ์ดห้องสวีทโฟรเซ่นที่รถเข็นกลางแจ้งที่กำหนดเพื่อใช้การจองสิทธิ์ด่วนในวันที่เช็คอินหรือเช็คเอาต์ของโรงแรม ณ เวลาที่ HKITP แจ้งในช่วงเวลาเช็คอินของโรงแรม
 4. แขกที่มาถึงรถเข็นกลางแจ้งที่กำหนดสายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การจองสิทธิ์ด่วน และจะไม่มีการชดเชย แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินใดๆ เราจะไม่ยอมรับคำขอเปลี่ยนแปลงเวลาและ/หรือระยะเวลาที่ใช้งานได้ของการจองสิทธิ์ด่วน
 5. แขกผู้เข้าพักที่มีอายุที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีต้องมากับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในขั้นตอนการจองสิทธิ์ด่วน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้กับแพ็กเกจนี้
 1. ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 2. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้
 3. แพ็กเกจนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น แพ็กเกจนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้แพ็กเกจนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และแพ็กเกจนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้แพ็กเกจดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกซื้อ แลกรับ และ/หรือใช้แพ็กเกจนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR เท่านั้น
 5. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com