แพ็กเกจเอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิดินเนอร์บุฟเฟต์ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ และการเข้าชมการแสดง “Momentous” ในพื้นที่รับชมพิเศษ

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. สามารถซื้อแพ็กเกจเอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิดินเนอร์บุฟเฟต์ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ (ร้านอาหาร) และการเข้าชมการแสดง “Momentous” ในพื้นที่รับชมพิเศษ ('แพ็กเกจ') ของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') ได้ที่เว็บไซต์ตามที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์คส ลิมิเต็ด ('HKITP') กำหนด ('เว็บไซต์') จนกว่าสินค้าจะหมด
 2. แพ็กเกจประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
  1. เซมิดินเนอร์บุฟเฟต์หนึ่ง (1) รายการ (สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก) ที่เอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ และ
  2. การเข้าชมการแสดง “Momentous” ในพื้นที่รับชมพิเศษ – การแสดงสุดตระการตายามค่ำคืน
 3. หากต้องการซื้อแพ็กเกจบนเว็บไซต์ แขกผู้เข้าชมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้ (ก) ชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนตัวรูปแบบอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจร้องขอ และ (ข) วันที่รับประทานอาหาร ('วันที่ในแพ็กเกจ') และจำนวนคนที่จะมารับประทานบุฟเฟต์อาหารว่าง ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ในแพ็กเกจได้หลังจากที่ยืนยันแล้ว
 4. เราจะส่งอีเมลยืนยันไปให้แขกตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ขณะซื้อทางออนไลน์ บัตรแลกรับ (“บัตรแลกรับ”) จะถูกออกให้และแนบไปกับอีเมลยืนยันสำหรับการซื้อแพ็กเกจแต่ละรายการ
 5. สามารถใช้บัตรแลกรับแต่ละใบแลกรับเซมิดินเนอร์บุฟเฟต์ได้หนึ่งรายการ แขกผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรแลกรับในรูปแบบสำเนาที่พิมพ์ออกมาหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์มือถือของตนเมื่อมาถึงทางเข้าร้านอาหาร
 6. บัตรแลกรับใช้ได้เฉพาะในวันที่และช่วงเวลาที่ระบุอยู่บนบัตรแลกรับเท่านั้น บัตรแลกรับที่ไม่ได้ใช้ในวันที่และช่วงเวลาใช้งานได้จะถือเป็นโมฆะโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือรับค่าชดเชยได้
 7. แพ็กเกจไม่รวมการเข้าชมสวนสนุก หากต้องการแลกรับแพ็กเกจ ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว
 8. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอ ระงับชั่วคราว ยกเลิก หรือเปลี่ยนสถานที่การจัดแสดงและกิจกรรมความบันเทิงรวมถึงสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นใดโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือคืนเงิน ในกรณีที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว โดยในแต่ละกรณี HKITP จะเป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาใหม่หรือย้ายสถานที่ในการจัดแสดงใหม่อีกครั้ง
 9. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 10. แพ็กเกจ การออกและการใช้บัตรแลกรับ การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบนิการ รวมถึงการเข้าชมสวนสนุก และการใช้สถานที่อำนวยความสะดวก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) รายละเอียดสำคัญที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (3) กฎและข้อบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและข้อบังคับของสวนสนุกที่ระบุไว้บนเว็บไซต์) และ (5) ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงที่ HKITP เป็นผู้กำหนดด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎเพื่อให้ทั้งรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนแปลงหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสถานที่หรือโหมดการดำเนินการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือสถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ง) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรีสอร์ท (จ) ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกเครื่องเล่น การแสดง สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความบันเทิง หรือโปรแกรมการตลาด การนำเสนอ หรือกิจกรรมใดก็ตาม และ/หรือ (ฉ) จำกัดจำนวนการซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม หรือจำกัดการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตาม โดยแต่ละกรณีเนื่องมาจากปริมาณจำกัดการรองรับคน สภาพอากาศแปรเปลี่ยน หรือมีงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อ HKITP พิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว


การแลกรับเอ็กซ์พลอเรอร์ส เซมิดินเนอร์บุฟเฟต์

 1. แขกผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรแลกรับในรูปแบบสำเนาที่พิมพ์ออกมาหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์มือถือส่วนตัวของตนเมื่อมาถึงทางเข้าร้านอาหาร เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรแลกรับ
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินของแขก เราอาจจัดให้แขกใช้พื้นที่รับประทานอาหารด้านนอก
 2. การแลกรับรายการอาหารและเครื่องดื่มขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการที่ร้านอาหาร
 3. การซื้อรายการใดเพิ่มเติมที่ร้านอาหารจะถูกคิดเงินในราคาที่แาดงไว้และบวกค่าเซอร์วิสชาร์จ 10%
 4. ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด ('HKITP') ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของร้านอาหารโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งต่อไปนี้ (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหาร (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกสามารถดูเวลาเปิดทำการของร้านอาหารที่อัปเดตล่าสุดได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/dining
  เราจะออกบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิ์รับประทานเซมิดินเนอร์บุฟเฟต์ให้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ รวมถึงกฎและระเบียบข้อบังคับของสวนสนุกซึ่งดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com แอปของสวนสนุกสำหรับใช้บนมือถือและข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ HKITP จะเป็นผู้กำหนดโดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม


การใช้พื้นที่รับชมที่จองไว้สำหรับชมการแสดง

 1. ในการรับชมการแสดง แขกผู้เข้าชมจะต้องแลกรับสายข้อมือ “Momentous” (“สายข้อมือ”) ในวันที่ระบุบนแพ็กเกจที่ร้านอาหารก่อนเวลาเริ่มการแสดง
 2. หากต้องการแลกรับสายข้อมือ แขกผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรแลกรับในรูปแบบสำเนาที่พิมพ์ออกมาหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์มือถือส่วนตัวของตนเมื่อมาถึงทางเข้าเอ็กซ์พลอเรอร์ส คลับ เรสเตอรองต์ เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรแลกรับ
 3. แขกผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่สายข้อมือและมาถึงบริเวณรับชมการแสดงที่จองไว้ล่วงหน้า 20 นาทีก่อนเริ่มการแสดง
 4. หากแขกผู้เข้าชมไม่สามารถเข้ารับชมการแสดงได้เนื่องจากทางสวนสนุกยกเลิกการแสดง แขกผู้เข้าชมจะได้รับส่วนลด HK$120 สำหรับซื้อสินค้ารายการใดก็ได้ในร้านค้าแห่งใดก็ได้ภายในสวนสนุกในวันเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. หากต้องการใช้ส่วนลด แขกจะต้องแสดงสายข้อมือของตัวเองในเวลาที่ซื้อสินค้า
  2. สามารถใช้สายข้อมือได้หนึ่งครั้งเท่านั้น และจะถูกเก็บสายข้อมือเมื่อใช้แล้ว
  3. สามารถใช้สายข้อมือและส่วนลดได้ในวันเดียวกับที่การแสดงยกเลิกเท่านั้น สายข้อมือและส่วนลดที่ไม่ได้ใช้ในวันเดียวกันกับที่การแสดงยกเลิก จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใด
  4. ไม่สามารถใช้ส่วนลดเพื่อซื้อภาพถ่าย, รับบริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน PANDORA, เครื่องประดับร้าน Chow Tai Fook, ร้านค้าแบรนด์ร่วมได้ (เช่น สินค้าจาก H2O+®, สินค้าจาก LEGO®, สินค้าจาก FUJIFILM, สินค้าจาก Starbucks®, นาฬิกาข้อมือดิสนีย์จาก Citizen, Wooderful Life, สินค้าจาก Moleskine และแว่นตา ZOFF ฯลฯ), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ, ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอ, ซีดี, ดีวีดี), กระเป๋า Magical Goodie, บริการแบบเฉพาะบุคคล, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, สินค้าที่ถูกสำรองไว้ สั่งซื้อ หรือซื้อทางออนไลน์หรือนอกสวนสนุกหรือโรงแรม รางวัล Magic Prize และสินค้ารายการอื่นๆ ที่เลือกไว้ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นระยะ
  5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆ
  6. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า รวมถึงชั่วโมงทำการของร้านค้า ภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว


ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. แพ็กเกจและส่วนใดส่วนหนึ่งของแพ็กเกจไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถใช้คืนเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 2. รูปภาพหรือกราฟิกประกอบอื่นใดที่แสดงบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบสามารถใช้แลกเซมิดินเนอร์บุฟเฟต์ได้หนึ่งชุดเท่านั้น เราจะไม่ยอมรับบัตรแลกรับที่ทำสำเนา ใช้แล้ว หรือไม่สมบูรณ์ บัตรกำนัลเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานบัตรโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกบัตรและใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 4. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 5. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่ซื้อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้


คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.