ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุก “เที่ยวเล่นและรับประทานอาหาร”

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮ่องกง ยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและมาเก๊า (“ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์”)
 2. ข้อเสนอนี้พร้อมให้ใช้งานทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”) ที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) ในการดำเนินการซื้อทางเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้น ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลของบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจกำหนดไว้
 3. ข้อเสนอนี้จะใช้ได้กับการเข้าชมทั่วไปประเภท 1 วันและบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับเด็กเท่านั้น และไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้สูงอายุ
 4. ู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรข้อเสนอบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะต้องแสดง (1) การยืนยันที่ออกให้โดย HKITP และ (2) เอกสารการท่องเที่ยวที่ถูกต้องที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 1 ด้านบนเมื่อมาถึงทางเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) เพื่อทำการยืนยัน
 5. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ได้ซื้อบัตรเมจิคแอคเซสหรือบัตรเข้าสวนสนุกอื่นๆ เพื่อเข้าชมสวนสนุกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้เมื่ออยู่ภายใต้ข้อเสนอนี้
 6. คูปองคอมโบสำหรับอาหารในสวนสนุกที่ระบุอยู่ด้านล่าง (แต่ละรายการจะเป็น 'คูปองอิเล็กทรอนิกส์') สามารถแลกใช้ได้ในวันที่เข้าใช้บริการสวนสนุกเท่านั้น การแลกซื้อสินค้าต่างๆ ด้วยคูปองอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของสินค้าชิ้นดังกล่าว HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม และการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการของสถานที่รับประทานอาหาร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 7. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2019 บัตรข้อเสนอและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ในหรือก่อนระยะเวลาที่สามารถใช้ข้อเสนอได้ จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการเปลี่ยน คืนเงิน หรือไม่มีค่าชดเชยใด
 8. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลต์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. ัตรข้อเสนออาจได้รับการอัปเกรดเป็นบัตรเข้าชมปกติประเภท 2 วัน โดยผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะจ่ายเฉพาะส่วนต่างของราคาในวันเข้าชมเท่านั้น เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การอัปเกรดเป็นบัตรเข้าชมราคาปกติประเภท 2 วันอาจอนุญาตให้ทำได้เฉพาะบัตรเข้าชมจากข้อเสนอพิเศษที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น
 2. เฉพาะในวันที่เข้าชม ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกสามารถอัปเกรดเป็นเมจิคแอคเซสโดยผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จ่ายค่าส่วนต่างของบัตรเข้าสวนสนุกตามราคาบัตร และประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกใช้ในศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัปเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บัตรข้อเสนอเป็นครั้งแรก บัตรข้อเสนอที่ใช้แล้วจะไม่สามารถอัปเกรดได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองคอมโบสำหรับอาหารในสวนสนุก
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารชุดคอมโบหนึ่งรายการได้ (ยกเว้นอาหารชุดคอมโบที่กำหนด เมนูโปรโมชัน อาหารมังสวิรัติทุกรายการ และอาหารชุดคอมโบสำหรับเด็ก) ที่หนึ่งในร้านอาหารซิกเนเจอร์หรือร้านอาหารดีลักซ์ภายในสวนสนุกหลังเวลา 16:30 น. โดยแสดงบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่มี โปรดดูข้อมูลที่ www.hongkongdisneyland.com หรือแอปของสวนสนุกบนมือถือ เพื่อดูรายชื่อร้านอาหารซิกเนเจอร์และร้านอาหารดีลักซ์ รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการ
 2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องแสดงคูปอง ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน คูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งรายการสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น คูปองอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชัน หรือส่วนลดอื่นๆ ไ
 3. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในวันที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกพร้อมบัตรข้อเสนอที่ซื้อเท่านั้น
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เพื่อขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกคูปองทดแทน
 6. การแลกซื้อโดยใช้คูปองอิเล็กทรอกนิกส์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของร้านอาหารที่กำหนด
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง: (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูของร้านอาหารแต่ละแห่ง (ค) ชั่วโมงเปิดทำการของร้านอาหาร และ (ง) สถานที่ตั้งของร้านอาหารเอกลักษณ์ดั้งเดิมหรือร้านอาหารดีลักซ์ โดยในแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.
Footer Links