'เล่นและช้อป' แพ็กเกจพิเศษ 2 วัน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ('ลูกค้าที่มีสิทธิ์')
 2. ระบบจะจัดส่งอีเมลยืนยันหลังมีการสั่งซื้อบัตรเข้าชมที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอบนเว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ลูกค้าต้องแสดงอีเมลยืนยันเมื่อเข้าสวนสนุก ลูกค้าอาจต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัว
 3. บัตรเข้าชมหรือการแลกซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอที่ไม่ได้แลกหรือใช้ภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชย
 4. สามารถแลกสินค้าภายใต้ข้อเสนอได้โดยการแสดงบัตรและคูปอง (ถ้ามี) ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน
 5. การแลกซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและเวลาทำการของสาขาที่เลือก
 6. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลต์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ที่ถือบัตรเข้าชมภายใต้ข้อเสนอสามารถเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') ได้ 2 ครั้งในช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน ลูกค้าที่มีสิทธิ์ต้องเข้าสวนสนุกครั้งแรกหรือก่อนวันสุดท้ายของอายุบัตรซึ่งระบุไว้ที่ด้านหลังบัตร
 2. บัตรสามารถอัพเกรดเป็นเมจิค แอคเซส (Magic Access) ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น โดยต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่ศูนย์บริการสมาชิกเมจิค แอคเซส (Magic Access Member Service Center) ในสวนสนุก ส่วนต่างราคาขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อบัตรและประเภทของบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซส (Magic Access Membership Card) ที่เลือก จะไม่มีการคืนเงิน หากบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซส (Magic Access Membership Card) ที่เลือกราคาต่ำกว่าบัตรที่จะอัพเกรด
 3. เมจิค แอคเซส (Magic Access) ที่ออกให้จากการอัพเกรดจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ใช้บัตรครั้งแรก ไม่สามารถอัพเกรดได้หลังจากวันที่บัตรถูกใช้แล้ว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองสินค้า
 1. สามารถใช้คูปองได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุบนคูปอง ผู้ถือคูปองสามารถใช้จ่ายสินค้าใดก็ได้ HK$15 ในทุกร้านค้าในสวนสนุก HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของรายการสินค้า และเวลาเปิดให้บริการของร้านค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด
 2. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อรูปถ่าย, บริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับ PANDORA, เครื่องประดับ Chow Tai Fook, ผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ด อิดิชั่น, สินค้าแบรนด์ร่วม, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นซีดี, วิทยุ), สินค้าที่ไม่ใช่ของดิสนีย์/สินค้าเพื่อความสะดวกสบาย (เช่น ยา ฟิล์มถ่ายรูป แบตเตอรี่), สินค้า LEGO® และสินค้าอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
 3. คูปองไม่สามารถคืนเงิน แลกเป็นเงินสดเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนลดอื่น ๆ
 4. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ
 5. คูปองหนึ่งใบสามารถใช้งานได้หนึ่งครั้งและจะถูกเรียกเก็บโดย HKITP หลังใช้งาน
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การตีความของ HKIP ซึ่งถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด ในกรณีที่มีข้อพิพาท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อพิพาทและอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับคูปองนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งของความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP กับลูกค้าที่ใช้งานคูปองนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหรือเมื่อทำการซื้อ การออกหรือการให้บริการตั๋ว ทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่อาจใช้สำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ การส่งเอกสารทางการบริหารจัดการให้กับคุณ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการภายในของเรา วัตถุประสงค์ทางการวิจัยและสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นที่จำเป็นตามกฎหมาย รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ สามารถทำการร้องขอดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com
Footer Links