“เล่น ช้อป รับประทานอาหาร” แพ็กเกจพิเศษ 1 วัน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ('ลูกค้าที่มีสิทธิ์')
 2. สามารถรับข้อเสนอนี้ผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ ('เว็บไซต์') ที่ออกแบบโดยสวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด (“HKITP”) ลูกค้าที่มีสิทธิ์จำเป็นต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอจาก HKITP
 3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์จำเป็นต้องแสดง (ก) การยืนยันการจองที่ออกให้โดย HKITP และ (ข) บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย เมื่อเข้าสวนสนุก
 4. การแลกบัตรเข้าสวนสนุกหรือแลกซื้อสินค้าภายใต้ข้อเสนอที่ไม่ได้แลกหรือใช้ภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชย
 5. สามารถแลกสินค้าภายใต้ข้อเสนอได้โดยการแสดงบัตรและคูปอง (ถ้ามี) ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน
 6. การแลกซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและเวลาทำการของสาขาที่เลือก
 7. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลท์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สามารถอัพเกรดเป็นบัตรเข้าสวนสนุกแบบ 2 วันได้ในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น โดยต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้นที่สามารถอัพเกรดเป็นบัตรแบบ 2 วัน
 2. บัตรสามารถอัพเกรดเป็นเมจิค แอคเซส (Magic Access) ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น โดยต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่ศูนย์บริการสมาชิกเมจิค แอคเซส (Magic Access Member Service Center) ในสวนสนุก เมจิค แอคเซส (Magic Access) ที่ออกให้จากการอัพเกรดจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ใช้บัตรครั้งแรก ไม่สามารถอัพเกรดได้หลังจากวันที่บัตรถูกใช้แล้ว
มิกกี้วัฟเฟิ้ล (Mickey Waffle)/ข้อตกลงและเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนคูปองสินค้า
 1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับหนึ่งในรายการดังกล่าวนี้โดยแสดงคูปองในวันเข้าพักเท่านั้น:
  1. มิกกี้วัฟเฟิ้ล (Mickey Waffle) 1 ชิ้นที่เมนสตรีท มาร์เก็ต (Main Street Market) ในสวนสนุกหรือ
  2. คูปองสินค้ามูลค่า HK$50 1 ใบ
 2. คูปองนี้สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อใช้งานบัตร สวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด ('HKITP') จะเรียกเก็บคูปองที่พิมพ์ออก
 3. คูปองนี้ไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือใช้แทนเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ
 4. การถ่ายสำเนาคูปอง คูปองที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการออกคูปองทดแทนหากเกิดสูญหา
 5. การใช้บัตรของกำนัลสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  1. คูปองนี้ออกโดยสวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด ('HKITP') และสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ระบุบนบัตรของขวัญและระหว่างเวลาเปิดทำการของร้านค้า HKITP ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (Hong Kong Disneyland Resort) HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของรายการสินค้าและเวลาเปิดให้บริการของร้านค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด
  2. ต้องแสดงคูปองในขณะชำระค่าสินค้า
  3. ไม่สามารถใช้คูปองที่ เดอะแมจิก ออฟ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (The Magic of Hong Kong Disnetland) (ตั้งอยู่บริเวณทางออกหมายเลข 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
  4. ไม่สามารถใช้คูปองนี้เพื่อแลกซื้อรูปถ่าย บริการ/สินค้าภาพถ่ายและสินค้าที่ร่วมรายการอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
  5. บัตรของกำนัลนี้ไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  6. ไม่มีการคืนเงินสำหรับบัตรของขวัญใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ สินค้าใดๆ ที่ซื้อโดยใช้คูปองนี้ไม่ได้รับการคืนเงินและแลกเปลี่ยน
  7. สามารถใช้คูปองนี้ได้เพียงครั้งเดียวและคูปองจะถูกเรียกเก็บเมื่อใช้งาน
  8. ไม่สามารถใช้สำเนาคูปองแทนตัวจริงได้ คูปองที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ ไม่มีการออกคูปองทดแทนหากเกิดการสูญหาย คูปองที่ไม่ได้ใช้ภายในวันที่ระบุบนบัตรจะถือเป็นโมฆะ
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การตีความของ HKIP ซึ่งถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด ในกรณีที่มีข้อพิพาท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อพิพาทและอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับคูปองนี้
คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหรือเมื่อทำการซื้อ การออกหรือการให้บริการตั๋ว ทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่อาจใช้สำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ การส่งเอกสารทางการบริหารจัดการให้กับคุณ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการภายในของเรา วัตถุประสงค์ทางการวิจัยและสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นที่จำเป็นตามกฎหมาย รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ สามารถทำการร้องขอดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com
Footer Links