“เล่น ช้อป รับประทานอาหาร” แพ็กเกจพิเศษ 1 วัน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ('ลูกค้าที่มีสิทธิ์')
 2. สามารถรับข้อเสนอนี้ผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ ('เว็บไซต์') ที่ออกแบบโดยสวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด (“HKITP”) ลูกค้าที่มีสิทธิ์จำเป็นต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอจาก HKITP
 3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์จำเป็นต้องแสดง (ก) การยืนยันการจองที่ออกให้โดย HKITP และ (ข) บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย เมื่อเข้าสวนสนุก
 4. การแลกบัตรเข้าสวนสนุกหรือแลกซื้อสินค้าภายใต้ข้อเสนอที่ไม่ได้แลกหรือใช้ภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชย
 5. สามารถแลกสินค้าภายใต้ข้อเสนอได้โดยการแสดงบัตรและคูปอง (ถ้ามี) ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน
 6. การแลกซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและเวลาทำการของสาขาที่เลือก
 7. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลท์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. สามารถอัพเกรดเป็นบัตรเข้าสวนสนุกแบบ 2 วันได้ในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น โดยต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้นที่สามารถอัพเกรดเป็นบัตรแบบ 2 วัน
 2. บัตรสามารถอัพเกรดเป็นเมจิค แอคเซส (Magic Access) ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น โดยต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่ศูนย์บริการสมาชิกเมจิค แอคเซส (Magic Access Member Service Center) ในสวนสนุก เมจิค แอคเซส (Magic Access) ที่ออกให้จากการอัพเกรดจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ใช้บัตรครั้งแรก ไม่สามารถอัพเกรดได้หลังจากวันที่บัตรถูกใช้แล้ว
มิกกี้วัฟเฟิ้ล (Mickey Waffle)/ข้อตกลงและเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนคูปองสินค้า
 1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับหนึ่งในรายการดังกล่าวนี้โดยแสดงคูปองในวันเข้าพักเท่านั้น:
  1. มิกกี้วัฟเฟิ้ล (Mickey Waffle) 1 ชิ้นที่เมนสตรีท มาร์เก็ต (Main Street Market) ในสวนสนุกหรือ
  2. คูปองสินค้ามูลค่า HK$50 1 ใบ
 2. คูปองนี้สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อใช้งานบัตร สวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด ('HKITP') จะเรียกเก็บคูปองที่พิมพ์ออก
 3. คูปองนี้ไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือใช้แทนเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ
 4. การถ่ายสำเนาคูปอง คูปองที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการออกคูปองทดแทนหากเกิดสูญหา
 5. การใช้บัตรของกำนัลสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  1. คูปองนี้ออกโดยสวนสนุกนานาชาติฮ่องกงจำกัด ('HKITP') และสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ระบุบนบัตรของขวัญและระหว่างเวลาเปิดทำการของร้านค้า HKITP ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (Hong Kong Disneyland Resort) HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของรายการสินค้าและเวลาเปิดให้บริการของร้านค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด
  2. ต้องแสดงคูปองในขณะชำระค่าสินค้า
  3. ไม่สามารถใช้คูปองที่ เดอะแมจิก ออฟ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (The Magic of Hong Kong Disnetland) (ตั้งอยู่บริเวณทางออกหมายเลข 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
  4. ไม่สามารถใช้คูปองนี้เพื่อแลกซื้อรูปถ่าย บริการ/สินค้าภาพถ่ายและสินค้าที่ร่วมรายการอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
  5. บัตรของกำนัลนี้ไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  6. ไม่มีการคืนเงินสำหรับบัตรของขวัญใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ สินค้าใดๆ ที่ซื้อโดยใช้คูปองนี้ไม่ได้รับการคืนเงินและแลกเปลี่ยน
  7. สามารถใช้คูปองนี้ได้เพียงครั้งเดียวและคูปองจะถูกเรียกเก็บเมื่อใช้งาน
  8. ไม่สามารถใช้สำเนาคูปองแทนตัวจริงได้ คูปองที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ ไม่มีการออกคูปองทดแทนหากเกิดการสูญหาย คูปองที่ไม่ได้ใช้ภายในวันที่ระบุบนบัตรจะถือเป็นโมฆะ
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การตีความของ HKIP ซึ่งถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด ในกรณีที่มีข้อพิพาท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อพิพาทและอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับคูปองนี้
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะสมาชิก “MyDisney” ทางออนไลน์เท่านั้น (“ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์”)
 2. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะได้รับรหัสคิวอาร์สำหรับบัตรกำนัลมูลค่า HK$50 (“บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ ”) ต่อการชำระเงินหนึ่งครั้งโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรเข้าสวนสนุกที่ชำระเงินครั้งเดียวกัน โดยต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี “MyDisney” และซื้อบัตรเข้าสวนสนุกในประเภทที่ Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) กำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว จึงจะถือว่าเป็น “การชำระเงินภายใต้เงื่อนไข”
 3. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้ โดยซื้อที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจมีการร้องขอ
 4. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่เข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกใบแรกที่มีการชำระเงินภายใต้เงื่อนไข บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์จะถูกยกเลิกหากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้
 2. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ในชั่วโมงทำการของร้านค้าที่กำหนดโดย HKITP ภายในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 3. ต้องแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ตอนที่ชำระเงิน
 4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่ เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 5. คูปองบัตรกำนัลไม่สามารถใช้ซื้อรูปภาพ สินค้าร่วมแบรนด์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ/ที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ การ์ด SD กล้องแบบใช้ครั้งเดียวและผลิตภัณฑ์สื่อต่างๆ (วิดีโอ ซีดี ดีวีดี) และรายการที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP จะระบุไว้เป็นระยะๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ
 7. ยอดคงเหลือของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ การซื้อสินค้าใดๆ โดยใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน
 8. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่ชำรุดหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรทดแทน
 9. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์
คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบสินค้าตามที่คุณร้องขอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com
Footer Links