แพ็คเกจ “PLAY, SHOP, EAT” พิเศษ 1 วันของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮ่องกงเท่านั้น (“ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์”)
 2. สามารถซื้อข้อเสนอนี้ได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) เท่านั้น หากต้องการดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อ ข้อมูลของบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจกำหนดไว้
 3. ข้อเสนอใช้ได้เฉพาะกับการซื้อบัตรเข้าชมทั่วไปประเภท 1 วันและบัตรเข้าชมสำหรับเด็กเท่านั้น ('บัตรข้อเสนอ') เพื่อเข้าใช้บริการที่สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') และไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อบัตรเข้าชมประเภทอื่น
 4. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะได้รับอีเมลยืนยันหลังทำการซื้อบัตรข้อเสนอบนเว็บไซต์ เมื่อเข้ามาที่สวนสนุกแล้ว ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะต้องแสดง (1) เอกสารยืนยันที่ HKITP ออกให้และ (2) เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องที่คอกหมุนทางเข้าสวนสนุกหลักเพื่อยืนยันตัวตน
 5. ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกใช้เข้าสวนสนุกได้หนึ่งครั้งภายในหรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 ของว่างของสวนสนุกและคูปองส่วนลดสินค้า ('บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์') ที่ออกให้พร้อมกับข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกจะสามารถใช้ได้ในวันที่เข้าสวนสนุกโดยใช้ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกดังกล่าวเท่านั้น ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยน ขอคืนเงิน หรือขอรับค่าชดเชยได้
 6. การใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์แลกซื้อสินค้าที่เสนอต่างๆ จะขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าชิ้นดังกล่าวที่สถานที่แลกรับ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าที่เสนอ และการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการของสถานที่แลกรับ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HKITP เพียงผู้เดียว
 7. ข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกและบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถใช้คืนเงิน และไม่สามารถใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 8. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ได้ซื้อบัตรเมจิคแอคเซสหรือบัตรเข้าสวนสนุกอื่นๆ เพื่อเข้าชมสวนสนุกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้เมื่ออยู่ภายใต้ข้อเสนอนี้
 9. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและความใช้งานได้ของบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ โปรโมชั่น (3) เปลี่ยนแปลงวันที่งดใช้สิทธิ์ใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ ในแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 10. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลต์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใน www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์อาจอัปเกรดข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วันราคาปกติ ด้วยการชำระส่วนต่างด้วยตนเองในวันเยี่ยมชมสวนสนุกเท่านั้น เพื่อความชัดเจน การอัปเกรดเป็นบัตรเข้าสวนสนุกราคาปกติประเภท 2 วันทำได้เฉพาะข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่ได้ใช้ในวันเดียวกันเท่านั้น
 2. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถอัปเกรดข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกเป็นเมจิคแอคเซสได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ด้วยการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกและประเภทข้อเสนอเมจิคแอคเซสที่เลือกด้วยตนเอง เฉพาะในวันที่เข้าสวนสนุกเท่านั้น หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรข้อเสนอที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัปเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บัตรข้อเสนอ บัตรข้อเสนอที่ใช้แล้วจะไม่สามารถอัปเกรดได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองแลกของว่าง
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถแลกของว่างใดๆ ก็ได้ดังต่อไปนี้เพียงหนึ่งอย่างด้วยการแสดงข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกที่ออกให้พร้อมกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่เข้าสวนสนุก:
  • วาฟเฟิลมิกกี้หนึ่งชิ้นที่เมนสตรีท มาร์เก็ตในสวนสนุกหรือ
  • แก้วซิปซิปลายผองเพื่อนดิสนีย์หนึ่งใบพร้อมกับน้ำขวดที่รถเข็นขายของกลางแจ้งใดๆ ก็ได้ในสวนสนุก
 2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องแสดงคูปอง ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน คูปองอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชัน หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 3. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในวันที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าชมสวนสนุกพร้อมบัตรข้อเสนอที่ออกให้ร่วมกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้หลังจากวันที่เข้าชมสวนสนุกจะถือว่าเป็นโมฆะ โดยจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยและไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกรับเป็นเงินสดได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้.
 4. ตั๋วข้อเสนอและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือมีการปรับเปลี่ยนจะถือเป็นโมฆะ จะไม่มีการออกตั๋วข้อเสนอและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ใบใหม่เพื่อทดแทนตั๋วหรือคูปองที่สูญหายไป
 5. การแลกรับสินค้าที่เสนอจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของร้านอาหารที่กำหนด
 6. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง: (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูของร้านอาหารแต่ละแห่ง (ค) เวลาทำการของร้านอาหารที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของร้านอาหารแต่ละแห่งแต่เพียงผู้เดียว
 7. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 8. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองส่วนลดสินค้า
 1. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์สามารถรับส่วนลดสินค้ามูลค่า HK$ 10 จากร้านจำหน่ายสินค้าใดๆ ก็ได้ในสวนสนุก โดยการแสดงข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่เยี่ยมชมสวนสนุก
 2. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อภาพถ่าย รับบริการถ่ายภาพ เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook jewelry สินค้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ร้านค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้าจาก H2O+®, สินค้าจาก LEGO®, สินค้าของ FUJIFILM และสินค้าชุด Starbucks® Disney Magical Series), สินค้าสะดวกซื้อหรือสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ดิสนีย์ (เช่น ยา), สินค้าด้านสื่อ (วิดีโอ ซีดี ดีวีดี) และสินค้าที่เลือกรายการอื่นๆ ซึ่ง HKITP จะระบุเป็นระยะ
 3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องแสดงคูปอง ณ เวลาที่ชำระเงิน คูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งใบสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น คูปองอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชัน หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในวันที่ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์เข้าชมสวนสนุกพร้อมบัตรข้อเสนอที่ออกให้ร่วมกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้หลังจากวันที่เข้าชมสวนสนุกจะถือว่าเป็นโมฆะ โดยจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยและไม่สามารถคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกรับเป็นเงินสดได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้.
 6. ตั๋วข้อเสนอและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือมีการปรับเปลี่ยนจะถือเป็นโมฆะ จะไม่มีการออกตั๋วข้อเสนอและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ใบใหม่เพื่อทดแทนตั๋วหรือคูปองที่สูญหายไป
 7. สามารถใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเปิดทำการของร้านค้าต่างๆ ที่ HKITP กำหนดภายในสวนสนุกเท่านั้น HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - รายละเอียดที่สำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะกับแขกที่มีบัญชีออนไลน์ “แฟนคลับ MyDisney” ที่ถูกต้องเท่านั้น (“แขกที่มีสิทธิ์” แต่ละคน)
 2. แขกที่มีสิทธิ์ที่เข้าสู่บัญชี 'แฟนคลับ MyDisney' และซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก”) ตามที่กำหนด (“การทำธุรกรรมที่ถูกต้อง”) จะได้รับคิวอาร์โค้ดหนึ่งรหัสเพื่อใช้กับข้อเสนอซื้อสินค้า รับประทานอาหารและขนมขบเคี้ยวที่กำหนดด้านล่าง (แต่ละรายการคือ “คูปองอิเล็กทรอนิกส์”) Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) เป็นผู้พิจารณาการกำหนดประเภทของบัตรเข้าสวนสนุกที่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. แขกที่มีสิทธิ์จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง (1) ชุดเมื่อทำธุรกรรมที่ถูกต้องเสร็จสิ้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อในธุรกรรมที่ถูกต้องเดียวกัน
 4. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้ โดยซื้อที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/book/general-tickets/ และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจมีการร้องขอ เพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ
 5. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของแฟนคลับ MyDisney' และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/book/general-tickets/ และข้อจำกัดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ HKITP กำหนดโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอสินค้า
 1. แขกที่มีสิทธิ์สามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอดังต่อไปนี้ได้ครั้งเดียว โดยการแสดงบัตรเข้าชมสวนสนุกที่เกี่ยวข้องกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออก
  1. รับป้ายห้อยกระเป๋า Disney Ufufy รุ่นพิเศษที่กำหนด ('ป้ายห้อยกระเป๋า') ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิคหรือแอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์
   หรือที่ตลาดคาริบูนิในสวนสนุก
   1. HKITP อาจออกแบบป้ายห้อยกระเป๋ารุ่นพิเศษโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงตัวการ์ตูน [Disney Ufufy] โดยเฉพาะที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเป็นครั้งคราว
   2. จะมีการให้ป้ายห้อยกระเป๋าแก่ผู้ที่มาขอรับก่อน-หลังตามลำดับ จนกว่าของจะหมด HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อการทดแทนหรือการชดเชยอื่นใดหากแขกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแลกรับป้ายห้อยกระเป๋าได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
  2. รับส่วนลด HK$20 เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าใดๆ ก็ได้ที่อยู่ในสวนสนุกหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสนุก (ให้เรียกแต่ละแห่งว่า 'โรงแรม')
   1. ไม่สามารถใช้คูปองเพื่อซื้อภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, เครื่องประดับที่ร้าน Chow Tai Fook jewelry, เข็มกลัดรุ่นจำกัด, ร้านค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้าจาก H2O+®, สินค้าจาก LEGO®, สินค้าของ FUJIFILM และสินค้าชุด Starbucks® Disney Magical Series), สินค้าสะดวกซื้อหรือสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ดิสนีย์ (เช่น ยา), สินค้าด้านสื่อ (วิดีโอ ซีดี ดีวีดี) และสินค้าที่เลือกรายการอื่นๆ ซึ่ง HKITP จะระบุเป็นระยะ
   2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
  3. “ซื้อตั๋วเล่นเกมหนึ่งใบ ได้ฟรีอีกหนึ่งใบ” ที่ตลาดคาริบูนิในสวนสนุก
  4. รับส่วนลดค่าเข้าร่วมกิจกรรม “รังสรรค์ของตกแต่งของคุณเอง” 10% ที่ตลาดคาริบูนิในสวนสนุก
  5. แขกที่มีสิทธิ์จะได้รับเข็มกลัดหนึ่งชิ้นฟรีเมื่อซื้อเข็มกลัดดิสนีย์แบบไหนก็ได้ที่เซ็นเตอร์ สตรีท บูทิคในสวนสนุก
 2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องแสดงคูปอง ณ เวลาที่ชำระเงิน
  คูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งรายการสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น
 3. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในวันที่ผู้เข้าชมเยี่ยมชมสวนสนุกพร้อมบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อเท่านั้น
  คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายในวันที่เยี่ยมชมสวนสนุกจะเป็นโมฆะ
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกคูปองทดแทน
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เพื่อขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้เช่นกัน
 6. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในเวลาเปิดทำการของร้านค้าต่างๆ ภายในสวนสนุก HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 7. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ
  ให้ยึดเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 8. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกที่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney -ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอสำหรับการรับประทานอาหารและขนมขบเคี้ยว
 1. แขกที่มีสิทธิ์สามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอสำหรับการรับประทานอาหารและขนมขบเคี้ยวดังต่อไปนี้ได้ครั้งเดียว โดยการแสดงบัตรเข้าชมสวนสนุกที่เกี่ยวข้องกับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้
  1. ส่วนลด 50% จากราคาอาหารชุดเอ็กซ์ตร้า คอมโบ เมื่อซื้ออาหารชุดคอมโบใดๆ ที่ร้านอาหารดีลักซ์หรือร้านอาหารซิกเนเจอร์ในสวนสนุก (โปรดดูรายชื่อร้านอาหารซิกเนเจอร์และดีลักซ์ รวมถึงสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการได้ที่ www.hongkongdisneyland.com หรือแอปสวนสนุกบนมือถือ)
  2. รับป๊อปคอร์นขนาด 32 ออนซ์ฟรีเมื่อซื้อถังป๊อปคอร์นที่รถเข็นขายอาหารด้านนอกไหนก็ได้ที่อยู่ในสวนสนุก
  3. รับส่วนลด 15% จากราคาชุดน้ำชายามบ่ายที่เมนสตรีท คอร์เนอร์ คาเฟ่ โดย Coca-Cola®
 2. คูปองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และจะต้องแสดงคูปอง ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน คูปองอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งรายการสามารถใช้ในการชำระเงินแต่ละครั้งเท่านั้น
 3. คูปองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในวันที่แขกที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมสวนสนุกพร้อมบัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อเท่านั้น คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายในวันที่เยี่ยมชมสวนสนุกจะเป็นโมฆะ
 4. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้เพื่อขอคืนเงิน แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้เช่นกัน
 5. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกคูปองทดแทน
 6. การแลกซื้อโดยใช้คูปองอิเล็กทรอกนิกส์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของสินค้าชิ้นดังกล่าวและเวลาทำการของร้านอาหารที่กำหนด
 7. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง: (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูของร้านอาหารแต่ละแห่ง (ค) ชั่วโมงเปิดทำการของร้านอาหาร และ (ง) สถานที่ตั้งของร้านอาหารเอกลักษณ์ดั้งเดิมหรือร้านอาหารดีลักซ์ โดยในแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้
คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.
Footer Links