ข้อเสนอการเข้าพักวันหยุด “Romance Into Magic”

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้สำหรับแขกที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เท่านั้น
  1. มีอายุ 18 ปีขี้นไป 
  2. จองห้องพักที่โรงแรมฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์, ดิสนีย์ เอกซ์พลอเรอร์ส ลอดจ์ หรือดิสนีย์ส ฮอลลีวูด (“โรงแรม”) ในช่วงระยะเวลาเช็กอินตั้งแต่ 3 เมษายน 2024 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2024 (รวมทั้งสองวันดังกล่าว) โดยเช็กเอาท์ก่อน 21 ธันวาคม 2024 และ
  3. เป็นหนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรม
  4. (ผู้เข้าพักคนดังกล่าวมีคุณสมบัติตามตามเกณฑ์ทุกข้อใน (1) ถึง (3) "ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์")
 2. เมื่อทำการจองห้องพัก แขกผู้มีสิทธิ์จะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ (ก) ระบุชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวรูปแบบอื่นๆ ที่ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีมพาร์คส ลิมิเต็ด (“HKITP”) อาจร้องขอ และ (ข) เลือกห้องอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารค่ำที่ต้องการซึ่งสามารถเข้ารับประทานได้ในวันที่เช็คอินเท่านั้น
 3. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เช็คอิน
 4. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 5. "ค่าจอง" รวมรายการต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม"); (2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากข้อ (1) และ (2) และ (4) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา ("ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม") 
 6. ผู้เข้าพักคนที่สามและคนที่สี่ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ("ผู้เข้าพักเพิ่มเติม") ต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน HK$200 ต่อคนต่อคืน (มีค่าเซอร์วิสชาร์จ 10%) ซึ่งเข้าพักภายในห้องพักเดียวกัน ("ค่าบริการเพิ่มเติม") ค่าบริการเพิ่มเติมครอบคลุมเฉพาะค่าบริการห้องพักโรงแรมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติม แต่ไม่รวมส่วนของข้อเสนออื่นๆ
 7. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 6 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งท่านในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. ผู้เข้าพักต้องชำระค่าจองเป็นเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละการจอง ณ เวลาที่ทำการจอง  
 9. แขกผู้เข้าพักไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เมื่อทำการจองไปแล้ว หรือเลือกร้านอาหารไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 10. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เช็คอิน จะมีการเรียกเก็บค่าจองในกรณีที่มีการยกเลิกใดๆ ภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ที่ระบุในย่อหน้านี้ หรือในกรณีที่ไม่ปรากฎตัว การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังระบุในย่อหน้านี้  
 11. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่เช็คอิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกหักจากเงินมัดจำในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในระยะเวลา 3 วันก่อนวันที่เช็คอิน
 12. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์แต่ละคนมีสิทธิ์จองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน 
 13. ข้อเสนอนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 14. แพ็กเกจนี้ไม่รวมการเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ("สวนสนุก") แขกผู้เข้าชมจำเป็นต้องใช้บัตรผ่านประตูที่ใช้งานได้และทำการจองการเข้าชมสวนสนุกเพื่อเข้าสู่บริเวณสวนสนุก 
 15. ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องทำการจองโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกที่ถูกต้องก่อนเข้าชมสวนสนุก การจองการเข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกหรือบัตรสมาชิกแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจำกัดจำนวนการจอง เราจะไม่ยอมรับการจองเมื่อเต็มจำกัดจำนวนแล้ว 
 16. แพ็กเกจนี้และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแพ็กเกจและการใช้แพ็กเกจนี้รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง และการเข้าโรงแรม สวนสนุก หรือส่วนอื่นๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ("รีสอร์ท") แต่ละรายการขึ้นอยู่กับ (1) "ไฮไลท์ข้อเสนอ" และ "รายละเอียดที่สำคัญ" ที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ("เว็บไซต์") (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/ (3) กฎและระเบียบบังคับที่ใช้กับสถานที่หรือสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎและระเบียบบังคับของสวนสนุกและโรงแรม) ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ และ (4) ข้อกำหนด ข้อจำกัด และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดที่ HKITP กำหนดขึ้นด้วยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม HKITP อาจดำเนินการต่อไปนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด (ก) กำหนดหรือแก้ไขกฎให้ทั้งรีสอร์ทหรือบางส่วนในรีสอร์ทปฏิบัติตาม (ข) เปลี่ยนหรือปรับข้อกำหนดการเข้าสวนสนุกหรือประเภทการดำเนินงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาทำการ) ของรีสอร์ทหรือโรงแรม สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ค) ปิดหรือปรับการดำเนินงานของรีสอร์ทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ง) แก้ไข ย้ายที่ ตกแต่งใหม่ หรือแทนที่สถานที่ เครื่องเล่น การแสดง ร้านค่า ร้านอาหาร สถานที่อำนวยความสะดวก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดก็ตาม (จ) จำกัดจำนวน ชั้นเรียน หรือคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ามายังรีสอร์ทหรือส่วนใดก็ตามของรีสอร์ท (ฉ) ระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่อำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรม และ/หรือ (ช) กำหนดขีดจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหรือสถานที่อำนวยความสะดวกใดก็ตามในแต่ละกรณีเนื่องจากปริมาณการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรืองานกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย สุขภาพ การรักษาความปลอดภัย หรือระเบียบเรียบร้อย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าสมควรกระทำในสถานการณ์ดังกล่าว
 17. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคา ช่วงเวลาที่ใช้งานได้ หรือสถานที่สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ จัดงานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชัน (3) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่งดรับข้อเสนอใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหารค่ำของโรงแรม
 1. อาหารค่ำที่กำหนดซึ่งรวมอยู่ในข้อเสนอนี้ไม่สามารถขอคืนเงิน ถ่ายโอนสิทธิ์ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ได้ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 2. จะต้องรับประทานอาหารค่ำที่กำหนดในวันที่เช็คอินเข้าโรงแรม แขกที่มีสิทธิ์สามารถแลกรับอาหารค่ำที่กำหนดโดยแจ้งหมายเลขห้องพักของตนที่แผนกต้อนรับของห้องอาหาร เราขอแจ้งให้ทราบเพื่อความกระจ่าง แขกผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านมีสิทธิ์แลกรับอาหารค่ำที่กำหนดหนึ่งมื้อต่อการเข้าพักโรงแรมแต่ละครั้งเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนคืนเข้าพักโรงแรมของแขก
 3. สามารถรับประทานอาหารค่ำที่กำหนดได้ที่ห้องอาหารหรือสถานที่ที่เลือกไว้เท่านั้น โดยสามารถใช้บริการได้หนึ่งในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในวันที่เช็คอิน
  (1) อาหารค่ำที่กำหนดที่ห้องอาหารคริสตัล โลตัส, ดรากอน วินด์, วอลต์ส คาเฟ และ เวิล์ด ออฟ คัลเลอร์ จะพร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 22:00 น.
  (2) บุฟเฟต์อาหารค่ำที่ห้องอาหารเอนชานเต็ด การ์เดน จะพร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 17:30 น. ถึง 19:30 น. หรือ 20:00 น. ถึง 22:00 น. หรือ
  (3) บุฟเฟต์อาหารค่ำที่ห้องอาหารอิงค์ แอนด์ เพลต จะพร้อมให้บริการตั้งแต่ 17:30 น. ถึง 22:00 น.
 4. การเตรียมอาหารขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและการดำเนินการของโรงแรม ขอแนะนำให้แจ้งคำขอล่วงหน้า หากมีคำถามหรือต้องการจอง โปรดโทร +852 3510-6000 (สำหรับห้องอาหารวอลต์ส คาเฟ, คริสตัล โลตัส และเอนชานเต็ด การ์เดน), +852 3510-2000 (สำหรับห้องอาหารดรากอน วินด์ และเวิล์ด ออฟ คัลเลอร์) หรือ +852 3510-5000 (สำหรับอิงค์ แอนด์ เพลต) HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการให้บริการอาหารค่ำที่กำหนด
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนบริการด้านต่างๆ ของห้องอาหารตามดุลยพินิจของบริษัท ดังนี้ (ก) ราคาอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหารและเครื่องดื่ม (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล  แขกผู้เข้าพักสามารถดูที่ตั้งและเวลาให้บริการของห้องอาหารที่กำหนดได้ที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/dining 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
 1. ผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์จะได้รับส่วนลด 15% จากราคาปกติของบัตรเข้าสวนสนุกทั่วไปประเภท 1 วันหรือบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับเด็กสูงสุดสี่ใบ (แต่ละใบเรียก "บัตรข้อเสนอ") ในการชำระเงินเดียว สามารถซื้อบัตรข้อเสนอได้ในเวลาที่จองหรือเมื่อเช็คอินเข้าโรงแรมเท่านั้น
 2. แขกผู้มีสิทธิ์แต่ละท่านสามารถใช้ข้อเสนอนี้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น แขกที่มีสิทธิ์และแขกผู้เข้าพักที่มาด้วยกันเท่านั้นที่จะสามารถใช้บัตรข้อเสนอได้ 
 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับ (ก) การซื้อบัตรเข้าสวนสนุกใบที่สี่ (4) เป็นต้นไป (ข) บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้สูงอายุ และ (ค.) บัตรประเภทอื่นๆ
 4. บัตรข้อเสนอใช้ได้ในวันที่ซื้อหรือวันถัดไปเท่านั้น บัตรข้อเสนอที่ถูกใช้ก่อนวันสิ้นสุดวันที่ใช้งานได้จะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชย
 5. สามารถอัพเกรดบัตรข้อเสนอเป็นเมจิคแอคเซสได้ในวันที่เยี่ยมชมเท่านั้นโดยชำระเงินส่วนต่างที่ศูนย์บริการสมาชิกเมจิคแอคเซสในสวนสนุก ส่วนต่างของราคาจะถูกคำนวณตามราคาของบัตรข้อเสนอและประเภทของบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือก หากราคาที่แสดงอยู่ของบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาน้อยกว่าบัตรข้อเสนอ จะไม่มีการคืนเงิน 
 6. บัตรเมจิคแอคเซสใดๆ ที่ออกด้วยการอัปเกรดจะใช้ได้หนึ่งปีโดยนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บัตรโปรโมชัน ไม่สามารถอัปเกรดบัตรข้อเสนอหลังวันที่มีการใช้บัตรข้อเสนอได้
 7. บัตรข้อเสนอแต่ละใบจะต้องใช้โดยผู้เข้าชมคนเดียวกัน
 8. เมื่อเข้ามายังสวนสนุก ผู้เข้าชมแต่ละคนจะต้องแสดงบัตรและถ่ายรูป (หรือแสดงบัตรประจำตัว* ตามที่ HKITP อาจร้องขอในบางครั้ง) เพื่อการยืนยันตัวตน จำเป็นต้องใช้บัตร การประทัยตราที่มือ รูปถ่ายและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใดที่ HKITP อาจขอเป็นครั้งคราวเพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้งและการอัปเกรดบัตร (หากมี) หากผู้เข้าชมไม่ต้องการถ่ายรูปตนเองหรือบุตรหลานก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุก โปรดสอบถามพนักงานเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่ HKITP อาจระบุให้ไว้เป็นครั้งคราว#
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง หนังสือเดินทาง หรือการยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายอื่นๆ ที่ HKITP ยอมรับ (สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี แสดงคู่มือของโรงเรียน หรือใบเกิดพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 25 ปี จำเป็นต้องมีคู่มือของโรงเรียนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน)
  # ตัวอย่างสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ อาจมีทั้งการแสดงรูปถ่ายยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานของเรา และพิมพ์ชื่อไว้บนรูปถ่ายหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตร ชื่อที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้
  HKITP อาจปฏิเสธการเข้าชมสวนสนุกและ/หรือการอัปเกรดบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับผู้เข้าชมผู้ซึ่งมีอายุ ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ สำหรับใช้งานบัตรเข้าสวนสนุกที่ HKITP ไม่สามารถยืนยันได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนออื่นๆ
 1. ไม่สามารถใช้ข้อเสนอนี้และส่วนประกอบต่างๆ ของข้อเสนอนี้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ โปรโมชัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอ “สิทธิประโยชน์สุดพิเศษของโรงแรม”, สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเมจิคแอคเซส)
 2. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้และส่วนประกอบต่างๆ ของข้อเสนอนี้
 3. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) เท่านั้น ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้ข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการซื้อ การแลกรับ หรือการใช้ข้อเสนอดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกซื้อ แลกรับ และ/หรือใช้ข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของ HKSAR เท่านั้น
 5. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 6. อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ที่ซื้อข้อเสนอนี้ บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ สินค้าและบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี โดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่personaldata@hongkongdisneyland.com.