แพ็คเกจห้องพักและบัตร 2 วัน

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

วิธีการจอง

คุณสามารถจองทางออนไลน์ได้ เพียงคลิกที่ ตรวจสอบห้องว่าง ในหน้านี้ คุณก็สามารถจองห้องพักของคุณได้ทันที

หากคุณต้องการจองแพ็คเกจทางโทรศัพท์ กรุณาโทรหาศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ได้ที่หมายเลข +852 1-830-830 กรุณาแจ้งกับพนักงานว่า คุณต้องการซื้อ 'แพ็คเกจห้องพักและบัตรเข้าสวนสนุก 2 วัน'

คุณจะได้รับบัตรเข้าสวนสนุกของคุณ เมื่อคุณเช็คอินที่แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 1. ราคาจริงของแพ็คเกจจะขึ้นอยู่กับวันที่เช็คอินและประเภทของห้องพักที่คุณเลือก (โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ ดังที่ระบุไว้ที่ด้านล่างนี้)
 2. ราคาของแพ็คเกจนี้รวมค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% แล้ว
 3. ในการจองแต่ละแพ็คเกจราคา ทางโรงแรมจะคิดค่ามัดจำเท่ากับราคาของข้อเสนอหนึ่งแพ็คเกจ
 4. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ห้องพักแต่ละห้องสามารถรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 4 ท่าน
 6. แพ็คเกจราคาสุดประหยัด:
  • แพ็คเกจราคาสุดประหยัดที่ HK$3,310 พร้อมให้บริการสำหรับการเข้าพักในช่วงวันที่จำกัดไว้ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2017 ด้วยห้องมาตรฐานของโรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด ส่วนแพ็คเกจราคาสุดประหยัดลำดับถัดไปเริ่มต้นที่ HK$3,488 สำหรับการเข้าพักโรงแรมในวันที่ไม่ได้จำกัดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2017
  • แพ็คเกจราคาสุดประหยัดที่ HK$4,052 พร้อมให้บริการสำหรับการเข้าพักในช่วงวันที่จำกัดไว้ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2017 ด้วยห้องมาตรฐานของโรงแรมดิสนีย์แลนด์ ส่วนแพ็คเกจราคาสุดประหยัดลำดับถัดไปเริ่มต้นที่ HK$4,330 สำหรับการเข้าพักโรงแรมในวันที่ไม่ได้จำกัดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2017
 7. ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนวันเข้าพักได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน แต่ยกเว้นสำหรับวันที่ 16 ธันวาคม 2016 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2017, วันที่ 27 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017, วันที่ 1-2, 15-16, 29-30 เมษายน 2017, วันที่ 30 มิถุนายน 2017, วันที่ 21 กรกฎาคมถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2017, วันที่ 15-31 ธันวาคม 2017 ลูกค้าจะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การยกเลิกในทุกกรณีภายหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถูกปรับเต็มราคาของแพ็คเกจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักจะขึ้นอยู่กับห้องว่างที่มีและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ (ระบุไว้ด้านล่าง) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 8. ตั๋วอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com  
 9. การใช้บริการต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 1. ข้อเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ และข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และคุณลักษณะอื่นๆ ของสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สำหรับข้อเสนอนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า 'ข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์') ลูกค้ารับทราบว่า Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 'HKITP') สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่ใช้ได้ของข้อเสนอ และข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ได้ ภายใต้ดุลพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้น และไม่สามารถขายต่อ หรือใช้สำหรับการทัวร์แบบกลุ่ม การจัดงานของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นๆ ได้
 4. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอรับเงินคืน และไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสด เครดิต หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้
 5. ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 'HKSAR') ลูกค้าสามารถใช้สิทธิของข้อเสนอนี้ด้วยตัวเองได้ใน HKSAR เท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้น ว่าข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวนี้ไว้ ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
 6. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 'สวนสนุก') อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงกฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุกซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com และจัดพิมพ์อยู่ในแผนที่นำเที่ยวสวนสนุก  ลูกค้าสามารถขอแผนที่นำเที่ยวสวนสนุกได้ที่บูธขายบัตรหรือช่องลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relations) ของสวนสนุก Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า 'HKITP') ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยว การปิดสวนสนุกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสวนสนุกเป็นการชั่วคราว การจำกัดจำนวนของผู้ที่เข้าสวนสนุก และ/หรือการระงับหรือยกเลิกสถานที่ท่องเที่ยวหรือโปรแกรมเพื่อความบันเทิงแต่ละแห่ง อันเนื่องจากขีดจำกัดที่สวนสนุกสามารถรองรับได้ สภาพอากาศ หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสนุก หรือหาก HKITP พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องทำในสถานการณ์นั้นๆ โดยที่ทางสวนสนุกไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และลูกค้าไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนหรือเงินค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 7. การเข้าไปในโรงแรมธีมดิสนีย์ซึ่งอยู่ติดกับสวนสนุก ('โรงแรม') และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรมซึ่งมีแสดงไว้ในบริเวณโรงแรม กฎระเบียบของโรงแรมได้มีชี้แจงไว้ที่เว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com HKITP ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสวนสนุกและกฎระเบียบของโรงแรมได้ทุกเมื่อและในบางครั้งคราว
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 9. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
 10. HKITP ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ หรือการระงับหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของ HKSAR
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลซึ่งทำการซื้อกับ HKITP ในพื้นที่ที่ทำการขายที่กำหนดไว้ (รวมทั้งเว็บไซต์) บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิตาม Contracts (rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the Laws of Hong Kong) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดในสัญญานี้
สิทธิพิเศษจากทางโรงแรม - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ระยะเวลาที่ใช้ได้:
  • ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้สำหรับการเช็คอินโรงแรมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 กันยายน, ปี 2017 ยกเว้นวันที่ห้ามใช้ (Blockout Date) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  • วันที่ห้ามใช้ (Blockout Date):
   • 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2017
  • ระยะเวลาการจอง: 3 มกราคมที่จะ 27 กันยายน 2017
 2. เข้าพักสามารถรับสิทธิการอัปเกรดห้องพักฟรี และอภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี เมื่อจองโรงแรมในอัตราราคาปัจจุบันหรืออัตราราคาของข้อเสนอพิเศษ ผ่านทาง www.hongkongdisneyland.com หรือศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้สำเร็จ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมโดยใช้ข้อเสนอส่วนลดโรงแรมสำหรับเทศกาลพิเศษของสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซส.
 3. การอัปเกรดห้องพัก:
  • สำหรับการอัปเกรดห้องพักเป็นประเภทของห้องพักในระดับถัดไป ภายในโรงแรมเดียวกันเท่านั้น
  • โดยสามารถใช้ได้กับห้องพักในประเภทต่อไปนี้:
   i. โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด – ห้องมาตรฐาน
   ii. โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – ห้องมาตรฐาน
  • ห้องพักที่สามารถใช้สิทธิได้สำหรับข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัด การอัปเกรดห้องพักโรงแรมฟรีจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและเมื่อยังมีห้องพักเหลืออยู่เท่านั้น คุณสามารถดูการยืนยันการอัปเกรดห้องพักได้ในใบยืนยัน
 4. อภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี:
  • ผู้เข้าพักแต่ละท่านจะได้รับอภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว (สูงสุดไม่เกิน 4 ท่านต่อห้อง) เมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใดก็ได้ของโรงแรม
  • ผู้เข้าพักจะต้องแสดงใบยืนยันการจองกับพนักงานเพื่อรับสิทธิ
คำแถลงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับข้อเสนอนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับการร้องขอหรือข้อซักถามต่างๆการบังคับใช้ข้อกำหนดในการเจราจาหรือติดต่อทางการค้า การส่งเอกสารในการดำเนินการให้กับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานในบริษัทของเรา วัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความมั่นคง หรือความปลอดภัยHKITP กำหนดให้ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่คุณร้องขอได้เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือส่งให้กับบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดคุณสามารถดูรายชื่อประเภทของผู้ที่เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees และคุณสามารถขอเข้าดู และขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราจัดเก็บไว้ได้โดยส่งอีเมลคำขอของคุณมาที่ผู้จัดการแผนกข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่personaldata@hongkongdisneyland.com

ผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะโทร

Footer Links