ด้วยคูปองอาหาร 3 มื้อในหนึ่งเดียว

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

สถานที่ซื้อคูปอง

คุณสามารถซื้อคูปองอาหาร 3-อิน-1 ทางออนไลน์ หรือที่สถานที่ 2 แห่งด้านล่างนี้
 • บูธขายบัตรบริเวณทางเข้าหลักของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเมจิคแอคเซส ในสวนสนุก

รายละเอียดที่สำคัญ

 • ราคานี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก
 • อาหารจานหลักอาจเป็นเมนูที่กำหนด และไม่รวมรายการอาหารโปรโมชัน ชุดคอมโบสำหรับเด็ก อาหารมังสวิรัติ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. คูปองนี้สามารถใช้แลกอาหารชุดคอมโบที่มีมูลค่า HK$130 หรือต่ำกว่า
 2. คุณสามารถใช้คูปองนี้ได้ในช่วงระยะเวลาที่ใช้ได้ และภายในเวลาเปิด-ปิดของร้านอาหารที่ระบุ Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “HKITP”) ขอสงวนสิทธิในการกำหนดราคาของอาหารและเครื่องดื่ม และเวลาเปิด-ปิดของร้านอาหาร ภายใต้ดุลพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
 3. คุณต้องแสดงคูปองนี้ เมื่อสั่งอาหารและชำระเงิน
 4. คูปองนี้ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสด ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตาม และไม่สามารถขอแลกเป็นสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 5. คูปองนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และทางร้านอาหารจะเก็บคูปองนี้ไป เมื่อคุณใช้คูปองนี้แล้ว
 6. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 7. HKITP ไม่รับสำเนาของคูปอง และไม่รับคูปองที่เสียหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น HKITP จะไม่ออกคูปองทดแทนให้ หากคูปองสูญหาย
 8. รายการของอาหารและเครื่องดื่มจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของทางร้างอาหาร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 9. คุณต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เพื่อเข้าสวนสนุก
 10. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม HKITP ขอสงวนสิทธิในการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งดังกล่าว และในเรื่องที่เกี่ยวกับคูปองนี้
 11. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
Footer Links