กฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุก

เรียน ผู้เข้าชมทุกท่าน 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ทางสวนสนุกพยายามอย่างยิ่งที่จะนำประสบการณ์แห่งความสนุกสนาน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้เข้าชมทุกท่าน ทั้งนี้ ขณะที่อยู่ในสวนสนุก ท่านสามารถช่วยและร่วมมือกับเราได้ ดังต่อไปนี้:

 • เราอาจตรวจสอบหรือตรวจค้นบุคคล กระเป๋า สัมภาระ เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ ทั้งหมดของผู้เข้าชมเพื่อความปลอดภัย ตรงทางเข้าและส่วนต่างๆ ภายในสวนสนุก
 • ทางสวนสนุกขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระ
  หรือรายการสิ่งของบางชนิดเข้ามาในสวนสนุกและทางสวนสนุกสามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร
 • ทางสวนสนุกอนุญาตให้แขกผู้เข้าชมนำอาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามาได้เพื่อการรับประทานโดยส่วนตัวเท่านั้น โดยอาหารดังกล่าวต้องไม่ใช้การอุ่นร้อน อุ่นซ้ำ ผ่านกระบวนการ แช่ตู้เย็น หรือใช้การควบคุมอุณหภูมิ และจะต้องไม่มีกลิ่นฉุน ตัวอย่างรายการอาหารที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในสวนสนุกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องใช้น้ำร้อน อาหารบรรจุกล่องที่ต้องใช้การอุ่นซ้ำ และทุเรียน
 • กรุณาแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้เข้าชมท่านอื่นๆ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงานของสวนสนุก ด้วยการไม่ใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม และไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย รบกวนผู้อื่น หรือก้าวร้าว เพื่อความปลอดภัยของท่านและของผู้อื่นกรุณาหลีกเลี่ยงการวิ่ง
 • โปรดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานและประกาศต่างๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของแขกท่านอื่น ขณะจอดรถและ/หรือล็อครถเข็นเด็กด้วย
 • โปรดชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดที่เลือกจากร้านค้าหรือสถานที่ค้าปลีกที่เคาน์เตอร์การชำระเงินในร้านค้า/ในสถานที่ค้าปลีกนั้นก่อนเดินออกมา
 • กรุณาเคารพสิทธิผู้เข้าชมท่านอื่นระหว่างที่ท่านเที่ยวชมสวนสนุก และกรุณาใช้ความระมัดระวัง อย่าชน ผลัก หรือแทรกผู้อื่นระหว่างอยู่ในแถวรอคิว และหากท่านมาเป็นหมู่คณะ กรุณาเข้าแถวรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ ห้ามแซง หรือลัดคิวผู้เข้าชมท่านอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นๆ
 • ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดใหญ่ของโรค เราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสวนสนุก
 • เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมทุกท่าน ทางสวนสนุกอนุญาตให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ก่อให้เกิดไอหรือควันได้ในพื้นที่สูบบุหรี่ที่กำหนดเท่านั้น ผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบบริเวณที่จัดให้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าได้จากแผนที่ของสวนสนุก หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่และพนักงานของสวนสนุก
 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านและคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลาที่เข้าชมสวนสนุก ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีผู้เข้าชมที่มีอายุมากกว่า 16 ปีคอยดูแลอยู่ เพื่อเข้าสวนสนุก ในการเล่นเครื่องเล่น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องมีผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า 16 ปีคอยดูแลอยู่
 • การเข้าไปเล่นเครื่องเล่นจะขึ้นอยู่กับกฎความปลอดภัยของเครื่องเล่นแต่ละแห่ง

 

เพื่อความปลอดภัยของท่าน แขกท่านอื่น และพนักงานของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งหมดที่อยู่ภายในสวนสนุก รวมถึงคำแนะนำจากพนักงานของเรา

โปรดแสดงตั๋วของคุณและให้เราถ่ายรูปคุณ (หรือแสดงเอกสารระบุตัวตนตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว) เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสวนสนุก จำเป็นต้องใช้ตั๋ว รูปที่ประทับตราด้วยมือและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นใด ที่เราอาจขอเป็นครั้งคราว เพื่อเข้าสวนสนุกอีกครั้ง  ถ้าคุณไม่อยากให้เราถ่ายรูปคุณหรือบุตรหลานของคุณ โปรดขอให้พนักงานของเรายืนยันตัวตนคุณด้วยวิธีอื่นก่อนที่จะเข้าสวนสนุก

บัตรทุกประเภทและสิทธิพิเศษอื่นๆ ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอแลกเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอรับเงินคืน และสามารถเพิกถอนได้ บัตรจะถือเป็นโมฆะหากมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขใดๆ และบัตรดังกล่าวต้องถือครองและใช้เข้าสวนสนุกโดยบุคคลเดียวกันตลอดการใช้งาน และไม่สามารถใช้สำหรับการแสดงชุดพิเศษที่จะต้องเสียเงินเพิ่มได้ 

 

ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในสวนสนุก:

 • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย
 • อาวุธทุกชนิด รวมทั้ง วัตถุที่อาจดูเหมือนหรือเลียนแบบอาวุธ หรือปืนของเล่น
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดผิดกฎหมายใดๆ
 • ภาชนะกระป๋องหรือแก้ว (ยกเว้นภาชนะขนาดเล็ก เช่น เหยือกอาหารสำหรับทารก)
 • กระเป๋า กล่อง กระติกน้ำ หรือกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่า 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. ไม่อนุญาตให้นำน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งบรรจุลงในสัมภาระข้างต้น แนะนำให้ใช้ซองน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
 • กระเป๋าสัมภาระแบบมีล้อ
 • รถเข็นหรือรถเข็นสำหรับขนสัมภาระ (ยกเว้น รถเข็นสำหรับผู้พิการที่ใช้งานด้วยมือ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้า ที่มีอย่างน้อย 3 ล้อและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับการเดิน และรถเข็นเด็กที่มีขนาดไม่เกิน 92 ซม. x 132 ซม.)
 • สัตว์ต่างๆ (ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกาย) สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกาย หมายถึง สุนัขนำทางหรือสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานหรือดำเนินงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายจะต้องสวมใส่สายจูงหรืออานเสมอ และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เป็นเจ้าของตลอดเวลา สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังเครื่องเล่นบางชนิดได้เนื่องจากสภาพของเครื่องเล่นนั้นๆ ไม่เอื้ออำนวย
 • แขกผู้เข้าชมอายุ 16 ปีขึ้นไปอาจไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (จนกว่าจะมีการกำหนดเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย) แขกผู้เข้าชมอายุน้อยที่สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยนั้นจะต้องให้การมองเห็นทางด้านข้างที่ชัดเจนตลอดเวลา เปิดโล่งบริเวณสายตาให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ เก้าอี้พับได้ และม้านั่ง
 • อุปกรณ์สันทนาการที่ติดล้อ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงสเก็ตบอร์ด รถสคูเตอร์ อินไลน์สเก็ต และรองเท้าติดล้อ
 • สิ่งของอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอาจเป็นอันตราย รบกวนผู้อื่น ไม่เหมาะสม หรือกีดขวางการทำงานของสวนสนุก หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในสวนสนุก

 

ทางสวนสนุกห้ามทำกิจกรรมต่อไปนี้ภายในบริเวณสวนสนุก:

 • ห้ามใช้ไม้ยืดได้สำหรับกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ (เช่น ไม้สำหรับถ่ายเซลฟี่)
 • ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อการขาย
 • ห้ามแจกจ่ายสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกภาพหรือเสียง ทุกชนิด ทุกประเภท
 • ห้ามแสดง สาธิต บรรยาย หรือใช้ธง แบนเนอร์ หรือป้ายใดๆ ก็ตาม หรือเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน และการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามให้อาหารสัตว์ในสวนสนุก รวมทั้ง นก
 • ห้ามเล่นว่าวหรืออุปกรณ์หรือเครื่องบินบังคับที่ควบคุมด้วยรีโมท
 • ห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกเสียง ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ยกเว้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
 • รบกวนผู้เข้าชมท่านอื่นๆ หรือกีดขวางการทำงานของสวนสนุก ด้วยการโพสท่าหรือแสดงท่าทางของตัวละครที่มีอยู่จริงหรือในจินตนาการ ไม่ว่าจะสวมเครื่องแต่งกายพิเศษหรือไม่ก็ตาม
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย หรือกีดขวางการทำงานของสวนสนุก หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในสวนสนุก

 

เราอาจถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวิดีโอ บันทึก หรือทำซ้ำซึ่งภาพและ/หรือเสียงของบุคคลใดๆ ก็ตามที่เข้าสวนสนุกโดยประการอื่น และจะนำสื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้โดยไม่ต้องชำระเงินให้แก่บุคคลใดๆ 

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธให้บุคคลใดๆ เข้าสวนสนุกหรือเชิญให้บุคคลที่เข้ามาแล้วออกจากสวนสนุก โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินหรือชดใช้ค่าเสียหาย หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใดๆ ก็ตามของสวนสนุกหรือตามกฎหมาย มีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือทำให้ผู้อื่นขุ่นเคือง หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือหากเราพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเห็นว่าต้องดำเนินการดังกล่าว  

เราอาจแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนประเภทการดำเนินงานเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการของสวนสนุก หรือเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของช่วงเวลาเปิดทำการของสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก จำกัดจำนวนคนเข้าสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก กำหนดขีดจำกัดการซื้อสินค้าตามรายการที่เลือก และ/หรือระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรมใดก็ตาม และกำหนดและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามภายในสวนสนุกทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากขีดความสามารถในการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรือเหตุการณ์พิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็นสำหรับสถานการณ์นั้นๆ 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำรถเข็นเด็กที่จอดไว้ออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชย เพื่อรับรองความปลอดภัย ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อย หรือถ้าเราเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวในสถานการณ์ดังกล่าว

ทางสวนสนุกจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้เข้าชมท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางสวนสนุกเองหรือไม่ก็ตาม 

เพื่อการใช้งานกฎต่างๆ เหล่านี้ คำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายความถึง Hongkong International Theme Parks Limited หรือ Hong Kong Disneyland Management Limited อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

กฎข้อบังคับนี้จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ในฉบับภาษาต่างๆ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราได้