คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ โปรดคลิกพื้นที่ที่คุณพักอาศัยเพื่อดูคำแถลงเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

โปรดอ่านคำแถลงเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ไทย

หากคุณไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศที่ระบุไว้นี้ โปรดไปยังเว็ปไซต์ภาษาอังกฤษของเราเพื่อดูรายละเอียดของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 

ไทย

ในคำแถลงนี้ 'เรา' และ 'ของเรา' หมายถึง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (Hongkong International Theme Parks Limited) และ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด (Hong Kong Disneyland Management Limited) หรือทั้งสองบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยความยินยอมของคุณจากระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการใช้บริการของเราอาจถูกใช้สำหรับการจัดการบัญชี การดำเนินการตามคำร้องขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อทางการบริหารจัดการให้กับคุณ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการภายในของเรา การติดต่อสำหรับการสำรวจความพึงพอใจหรือการวิจัยตลาดหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยและสถิติอื่น ๆ ของเราหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความสมัครใจแต่หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับคุณหรือมอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลข่าวสารตามที่คุณร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นที่จำเป็นตามกฎหมาย รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ สามารถทำการร้องขอดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปยังผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่บรรยายไว้ในย่อหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกฮ่องกง ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลตามประวัติ (profile information) (รวมถึงที่อยู่อาศัยอาศัย อายุ และเพศ) และข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction data) ของท่านในการเลือกและส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเสนอให้ และการส่งเสริมการขาย ร่วมกับสายการบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก (รวมถึงร้านค้าออนไลน์) เว็บท่าสำหรับการศึกษา/ผู้ปกครอง บริษัทโทรคมนาคม บริษัทขนส่ง และบริษัทสื่อ
 • อาคารสถานที่ของสวนสนุก
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุด (ที่เราหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวซึ่งขายแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสนอให้)
 • ทางเลือกทางธุรกิจ งานอีเวนท์ และการจัดเลี้ยง
 • โรงแรมที่พักและการบริการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึง ของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพถ่าย ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สวมใส่ดวงตา เครื่องประดับ นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย กระเป๋าและอุปกรณ์การเดินทาง อาหารและบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และตะกร้า ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา และสันทนาการ
 • งานอีเวนท์ตามฤดูกาลและงานอีเวนท์พิเศษ
 • บริการขนส่ง
 • โครงการการศึกษาและโครงการสำหรับเยาวชน
 • โครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล (reward) การสร้างความภักดี (loyalty) หรือสิทธิพิเศษ (privileges) ที่เราเสนอให้
 • บริการและประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้กับท่าน ท่านสามารถปรับปรุงการกำหนดค่าการติดต่อสื่อสารของท่านได้ที่ www.hongkongdisneyland.com ท่านสามารถขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ท่านสามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้โดยที่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยส่งคำขอถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

กลับไปด้านบน