นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้เป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Disney Online ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน The Walt Disney Family of Companies

กรุณากดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โดยผ่านวิธีการใด ๆ นอกจากผ่านเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้เป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Hongkong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี (The Walt Disney Company) มีประเพณีอันยาวนานในการนำเสนอเรื่องราว ตัวละคร และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้เข้าชมของเราทั่วโลก รวมถึงเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของเราที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงและเชื่อมโยงผู้เข้าชมให้เข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเสนอให้ในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าชมของเราเลือก

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโปร่งใสในหลักปฏิบัติและหลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในรูปแบบที่ผู้เข้าชมของเราสามารถที่จะค้นหา อ่าน และเข้าใจได้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและความเคารพ

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ธันวาคม 2556

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงการจัดการข้อมูลที่จัดหาหรือที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ซึ่งประกาศนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้

ซึ่งระบุถึงการจัดการข้อมูลที่จัดหามาหรือที่เก็บรวบรวมไว้ในโปรแกรมประยุกต์ที่เราให้บริการในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการเปิดเผยต่อท่านเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว

เราปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ตามกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ที่เราดำเนินการ

 • ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 • วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
 • การใช้ข้อมูลของท่านโดย เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์
 • การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นๆ
 • การควบคุมและทางเลือกของท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 • ความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล
 • การโอน การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลระหว่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • ข้อคิดเห็นและข้อสงสัย

 

1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อสร้างสรรรค์ข้อมูลประเภทที่ 3 ได้ กล่าวคือ ข้อมูลรวม เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้เมื่อท่านสร้างบัญชี ซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุลของท่าน ประเทศที่อยู่อาศัย เพศ วันเกิด อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ท่านให้เมื่อท่านขอข้อมูลหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ไม่ว่าในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงินของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเวทีเสวนาสาธารณะในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา
 • ข้อมูลที่ส่งให้กับบุคคลอื่นหรือภายในกลุ่มที่จำกัด โดยใช้ฟังก์ชันการส่งข้อความ การพูดคุย การโพสต์หรือฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ได้
 • ข้อมูลที่ท่านจัดหาให้กับเราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม หรือการเชื่อมต่อประวัติโดยย่อของท่านในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้โปรแกรมประยุกต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ไม่ว่าจะจัดหามาให้โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสื่อสารกับเว็บไซต์แห่งหนึ่งหรือโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมหนึ่งของเรา หรือเกี่ยวข้องกับเลขที่อยู่ไอพีของท่าน ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลเช่นว่านี้ได้
 • การใช้ การเข้าชม และข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงตัวระบุหรือเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ใช้โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกหรือเปิดอีเมลที่เราส่งไป

2. วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เราเมื่อท่านร้องขอผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลจากเรา ลงทะเบียนกับเรา เข้าร่วมในเวทีเสวนาสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นๆ ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับลูกค้า หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา โปรดตระหนักว่า เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้อาจจะได้รับการเก็บรวบรวมต่างหากโดยเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้รับความคุ้มครองโดยนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกดังกล่าว สิ่งที่ท่านเลือกเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะไม่ใช้บังคับต่อการที่เราใช้ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมาโดยตรงผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ แฟลช คุกกี้ และเว็บ บีคอน ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก โปรดดู การติดตามและการโฆษณาออนไลน์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงวิธีการปิดคุกกี้
 • เราได้รับข้อมูลมาจากแหล่งที่ไว้ใจได้อื่นๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ท่านให้หรือที่เราเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ กฎหมายท้องถิ่นอาจกำหนดให้ท่านต้องให้อนุญาตบุคคลภายนอกทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเราเสียก่อนที่เราจะสามารถได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้

3. การใช้ข้อมูลของท่านโดย เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์
สมาชิกรายหนึ่งของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ซึ่งประกอบด้วยตราสินค้าที่แตกต่างกันจำนวนมาก จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลของท่าน สามารถตรวจสอบยืนยันผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่ สมาชิกอื่นๆ ของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวให้บริการต่างๆ ในนามของผู้ควบคุมข้อมูล (ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล และยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้ เพื่อการใช้งานในนามของสามาชิกดังกล่าวเอง (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอมาให้แก่ท่าน
 • สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของท่านที่ทำกับบริษัทและส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทให้แก่ท่าน
 • โดยสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ รวมถึงทางเลือกและการควบคุมที่ท่านสามารถใช้ได้:
  - ส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกให้แก่ท่าน
  - จัดทำเนื้อหาและประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา
  - จัดหาโฆษณาให้แก่ท่านโดยอ้างอิงจากกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการจัดทำข้อมูลให้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลและเพื่อการติดตาม โปรดดู การติดตามและการโฆษณาออนไลน์
 • ปรับปรุงให้เหมาะสมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและการดำเนินงานของเราให้ดีขึ้น
 • ตรวจจับ ตรวจสอบหาความจริง และป้องกันกิจกรรมที่อาจฝ่าฝืนนโยบายของเราหรือที่อาจผิดกฎหมาย

4. การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นๆ
เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายนอก เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ยกเว้นในกรณีที่จำกัด ซึ่งรวมถึง:

 • เมื่อท่านอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่น เช่น:
  - เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทต่างๆ ที่ได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วเพื่อที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้กับท่านได้
  - สั่งให้เราดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม
  - โปรดทราบว่า เมื่อเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอีกแห่งแล้ว ข้อมูลที่บริษัทอื่นได้รับจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นนั้น
 • เมื่อเราประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้ตราสินค้าร่วมต่อท่าน เช่น บัตรเครดิตตราสินค้าร่วมดิสนีย์ รีวอร์ด วีซ่าของเรา อย่างไรก็ดี บริษัทจะกระทำการดังกล่าวเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น และในกรณีเช่นว่า สถาบันการเงินถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้ตราสินค้าร่วม
 • เมื่อบริษัทต่างๆ ให้บริการในนามของเรา เช่น การส่งหีบห่อและการบริการลูกค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านั้นถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากวัตถุประสงค์ที่เราร้องขอหรือที่กฎหมายกำหนดไว้
 • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการขายกิจการ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมของเราและบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา และสิทธิและทรัพย์สินของผู้เข้าชมของเราและบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือในกรณีอื่นๆ หากเราเชื่อโดยสุจริตว่า กฎหมายได้กำหนดให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

5. การควบคุมและทางเลือกของท่าน
เราจัดให้ท่านสามารถที่จะใช้การควบคุมและทางเลือกบางประการได้เกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่าน ตามกฎหมายในประเทศ การควบคุมและทางเลือกของท่านอาจประกอบไปด้วย:

 • ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือลบบัญชีลงทะเบียนของท่านได้
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกของท่านสำหรับการเป็นสมาชิก จดหมายข่าวและข้อความเตือนต่างๆ ได้
 • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับข้อเสนอและโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าท่านอาจจะสนใจ
 • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่นๆ เพื่อที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้กับท่านได้
 • ท่านสามารถเลือกว่าจะรับหรือไม่รับโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากเครือข่ายการโฆษณา แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ทางการตลาดหลายแห่งและผู้ให้บริการรายอื่นๆได้ ที่นี่
 • ท่านสามารถขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองไว้เกี่ยวกับท่านและที่เราได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือลบทิ้ง และเราขอให้บุคคลภายนอกที่เราได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวดำเนินการเช่นเดียวกัน

ท่านสามารถใช้การควบคุมและทางเลือกของท่าน หรือขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อกับ การบริการผู้เข้าชม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในการติดต่อสื่อสารที่ส่งไปถึงท่าน โปรดทราบว่า หากท่านไม่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เราอาจจะไม่สามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้แก่ท่านได้ และบริการบางอย่างของเราอาจจะไม่สามารถพิจารณาถึงความสนใจหรือความชอบของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับท่านที่เราประมวลผลหรือเก็บรักษาไว้ กรุณาติดต่อ การบริการผู้เข้าชม

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากเด็กในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา คุณลักษณะบางประการในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราเป็นแบบจำกัดอายุ (age-gated) เพื่อที่ว่าเด็กจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเหล่านั้นได้ และเราไม่ได้จงใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้น เมื่อเราประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก เราจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งรวมถึง:

 • แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงหลักปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลของเราในส่วนที่เกี่ยวกับเด็ก รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากเด็ก การใช้งานข้อมูลดังกล่าวของเรา และไม่ว่าเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหรือไม่และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใด
 • ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กของพวกเขา หรือเพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยตรงให้แก่เด็กของพวกเขา
 • จำกัดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราจากเด็ก ให้ไม่เกินความจำเป็นตามสมควรเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์
 • ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงหรือสามารถที่จะร้องขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากเด็กๆ ของพวกเขาและความสามารถที่จะร้องขอให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเราในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก โปรดดู นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็ก ของบริษัทที่

7. ความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล
ความปลอดภัย ความคงสภาพและการรักษาความลับของข้อมูลของท่านเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อเรา เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิค ด้านบริหาร และด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทีได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าชมให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง เปิดเผย ใช้และแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่า แม้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์หรือที่ไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้

8. การโอน การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลระหว่างประเทศ
เราดำเนินกิจการทั่วโลกและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทแต่ละรายของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ หรือบุคคลภายนอกในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่เราโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากสหภาพยุโรป เราจะปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Principles) ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ใช้ข้อสัญญามาตรฐานตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติ ใช้วิธีอื่นๆ ตามกฎหมายสหภาพยุโรปเพื่อรับรองว่าจะมีมาตรการคุ้มครองที่เพียงพอ หรือขอความยินยอมจากท่าน เรายังใช้ข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญของหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยเมื่อทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศออสเตรเลีย

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะให้คำบอกกล่าวแก่ท่านหากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญ และในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากท่าน

10. ข้อคิดเห็นและข้อสงสัย
หากท่านมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาติดต่อ การบริการผู้เข้าชม

เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราอาจมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมและเราไม่รับผิดชอบหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราสนับสนุนให้ท่านรู้ตัวเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ของเรา และอ่านนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำบอกกล่าวที่ส่งให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย:

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ท่านขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสมาชิกบางรายของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของบุคคลอื่นนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ดังกล่าว นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะบังคับใช้ต่อกิจกรรมของบริษัทเหล่านั้นภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น หากท่านต้องการร้องขอข้อมูลดังกล่าว กรุณาส่งอีเมลไปยัง caprivacy.wdig@twdc.com หรือส่งจดหมายมาที่:

CA Privacy Rights
Disney Interactive Media Group
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667

ในคำขอของท่าน กรุณาระบุถึงสมาชิกของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ที่คำขอของท่านเกี่ยวข้อง หากไม่มีการระบุถึงสมาชิกรายใด เราจะถือว่าคำขอของท่านเกี่ยวกับดิสนีย์ ออนไลน์

นิยามศัพท์

ข้อมูลรวม ข้อมูลรวม หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของผู้เข้าชม ซึ่งไม่ได้ระบุและไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล

ขข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล

โปรแกรมประยุกต์ ขโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมหรือบริการที่ดำเนินการโดยเรา (หรือในนามของเรา) ที่อาจแสดงไว้ในแพลตฟอร์มและองค์ประกอบแบบออนไลน์ แบบเคลื่อนที่ต่างๆ หรือแพลตฟอร์มและองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึงที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอนุญาตให้เราติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้เข้าชมของเราได้

เด็ก ขบุคคลธรรมดาที่เราระบุว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา คำว่า "เด็ก" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล คือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ บริษัท ข้อมูลการติดต่อ
HongKongDisneyland.com การใช้งานและมีการสร้างตราสินค้าที่เกี่ยวข้อง Hongkong International Theme Parks Limited (ร่วมกับ Disney Online) Hongkong International Theme Parks Limited
Hong Kong Disneyland Resort
Lantau Island, Hong Kong
Personal Data Manager
personaldata@hongkongdisneyland.com
ดิสนีย์ คลับ เพนกวิน ("คลับ เพนกวิน") (Club Penguin) ดิสนีย์ แคนาดา อิงค์ (Disney Canada Inc.) (ชื่อเดิม คือ ดิสนีย์ ออนไลน์ สตูดิโอส์ แคนาดา อิงค์ (Disney Online Studios Canada Inc.)) Club Penguin
c/o Disney Online Studios Canada Inc.
1628 Dickson Avenue, Suite 500
Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
CANADA
support@clubpenguin.com
เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ทั้งหมด ดิสนีย์ ออนไลน์ (Disney Online) Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
United States of America
ms_support@help.go.com

ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล คือ บุคคลหรือบริษัทที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลรายหนึ่ง (หรือผู้ควบคุมข้อมูลหลายราย) และได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูลได้เพียงเท่าที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น

ที่อยู่ไอพี ที่อยู่ไอพี มีความเกี่ยวข้องกับจุดเชื่อมต่อซึ่งท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านจุดดังกล่าว และโดยปกติแล้วจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริษัทของท่าน หรือมหาวิทยาลัยของท่าน เราอาจใช้ที่อยู่ไอพีต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่ผู้เข้าชมของเราเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา และเราอาจรวมที่อยู่ไอพีเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก สมาชิก หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์

คำบอกกล่าว คำบอกกล่าว อาจส่งทางอีเมล ให้แก่ท่านตามอีเมลล่าสุดที่ท่านให้เราไว้ หรือโดยการประกาศคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึง (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว เมื่อข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เวทีเสวนาสาธารณะ เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราอาจมี บอร์ดข้อความ หน้าสนทนา บล็อก ห้องแชท ชุมชนทางสังคม หน้าประวัติย่อ และเวทีเสวนาอื่นๆ ที่ไม่ได้จำกัดผู้เข้าร่วม หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้คุณลักษณะใดๆ ดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวเช่นว่าอาจจะถูกประกาศต่อสาธารณชน และอาจถูกเปิดเผยโดยประการอื่นใดโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้โดยเราหรือโดยบุคคลภายนอก หากท่านต้องการขอให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเวทีเสวนาสาธารณะในเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ของเรา กรุณาติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลผู้จัดการ (Personal Data Manager (personaldata@hongkongdisneyland.com))

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ หมายถึง เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ตราสินค้าต่างๆ บริษัทเหล่านี้ประกอบกิจการจำนวนมาก รวมถึงสวนสนุกและการท่องเที่ยว ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริการที่มีการโต้ตอบกันตราสินค้าของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ประกอบด้วยตราสินค้าดังต่อไปนี้:

เอบีซี (ABC)
แบ็บเบิ้ล (Babble)
เบบี้ ไอน์สไตน์ (Baby Einstein)
เบบี้ โซน (BabyZone)
คลับ เพนกวิน (Club Penguin)
ดิสนีย์ (Disney)
ดิสนีย์ พิกซาร์ (Disney Pixar)
อีเอสพีเอ็น (ESPN)
ฮอลลีวูด เร็คคอร์ด (Hollywood Records)
อินเดียนา โจนส์ (Indiana Jones)
ลูคัสฟิล์ม (Lucasfilm)
มาร์เวล (Marvel)
มัพเพ็ตส์ (Muppets)
เพลย์ดอม (Playdom)
สปูนฟุล (Spoonful)
สตาร์ วอร์ส (Star Wars)
แทปิวลัส (Tapulous)
ทัชสโตน (Touchstone)

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการบริการผู้เข้าชม

Hong Kong:
Hongkong International Theme Parks Limited
Hong Kong Disneyland Resort
Lantau Island, Hong Kong
Personal Data Manager personaldata@hongkongdisneyland.com

Guest Services
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
United States of America
ส่งอีเมลถึง ฝ่ายบริการผู้เข้าชม ที่ ms_support@help.go.com

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามฝ่ายบริการผู้เข้าชมได้ที่หมายเลข (877) 466-6669

ดิสนีย์ อินเทอร์แอคทีฟ ได้รับตราประทับ TRUSTe Privacy Seal ในสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงว่า นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามโปรแกรมของ TRUSTe ที่ระบุไว้ในหน้าของการตรวจสอบความถูกต้อง ที่จะปรากฎขึ้นเมื่อท่านกดที่ตราประทับ TRUSTe Privacy Seal โปรแกรม TRUSTe ครอบคลุมเฉพาะคุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ในหน้าของการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น หากท่านเห็นว่า ดิสนีย์ อินเทอร์แอคทีฟไม่ได้ตอบข้อซักถามของท่านหรือไม่มีการจัดการกับข้อซักถามของท่านอย่างน่าพึงพอใจ ท่านสามารถติดต่อ TRUSTe ได้ ที่นี่ หรือ คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐผ่านทางแบบฟอร์มข้อร้องทุกข์ของผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งหาได้ ที่นี่

การติดตามและการโฆษณาออนไลน์

1. การติดตามและการโฆษณาออนไลน์
เราและผู้ให้บริการบางรายที่ดำเนินการในนามของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ แฟลช คุกกี้ และเว็บ บีคอน ทั้งนี้ นิยามศัพท์สำหรับเทคโนโลยีการติดตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะปิดการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลการติดตามจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เพื่อ:

 • จัดให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น การจดจำข้อมูลการส่งสินค้าของท่านเพื่อการซื้อในภายหน้า
 • ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างอิงจากสิ่งที่ท่านชอบ รูปแบบการใช้งานและสถานที่ตั้ง
 • ติดตามและประเมินการใช้และการดำเนินงานของเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา
 • วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามนี้เข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการที่เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามในนามของเราอาจให้โอกาสท่านในการที่จะเลือกไม่ให้มีการติดตามออนไลน์ได้

นอกจากนี้ ผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม ข้อมูลการติดตามที่ผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกเหล่านี้เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินใจว่า โฆษณาชิ้นใดที่ท่านจะได้เห็นทั้งในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก แต่จะไม่ระบุถึงตัวท่านโดยตรงและจะไม่เชื่อมโยงเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากเครือข่ายโฆษณา แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และผู้ให้บริการอื่นๆ ได้ ที่น

2. เทคโนโลยีการติดตามออนไลน์
ตัวอย่างของเทคโนโลยีการติดตามออนไลน์ประกอบด้วย:

 • คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งใส่ไว้ในฮาร์ดไดรฟว์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจากเราให้แก่ท่านและจากท่านมาให้แก่เราโดยตรง ส่งให้แก่บุคคลอื่นในนามของเรา หรือส่งให้บุคคลอื่นตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เราอาจใช้คุกกี้เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมา ท่านสามารถเลือกที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเตือนท่านทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือท่านสามารถเลือกที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมด ท่านดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เบราว์เซอร์แต่ละอันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น ให้ท่านดูที่เมนูความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงคุกกี้ของท่าน หากท่านปิดคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริการบางอย่างของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • แฟลช คุกกี้ บริษัทอาจใช้จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า แฟลช คุกกี้ เพื่อที่จะจัดเก็บสิ่งที่ท่านเลือกหรือแสดงเนื้อหาตามที่ท่านดูในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะทำให้การเข้าชมของท่านเป็นแบบเฉพาะบุคคล ผู้โฆษณาของเรา และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังอาจใช้แฟลช คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้อีกด้วย แฟลช คุกกี้มีความแตกต่างจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์ เนื่องจากจำนวน ชนิดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคุกกี้ซึ่งเบราว์เซอร์ของบริษัทมีให้จะไม่ลบแฟลช คุกกี้ หากท่านต้องทราบวิธีจัดการกับการตั้งค่าเกี่ยวกับเการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดเก็บสำหรับแฟลช คุกกี้ กรุณากด ที่นี่
  หากท่านปิดแฟลช คุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริการบางอย่างของบริษัทจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เว็บ บีคอน เว็บ บีคอนเป็นข้อมูลขนาดเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพต่างๆในหน้าเว็บไซต์ เว็บ บีคอนอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลให้แก่เราโดยตรง หรือส่งให้แก่บุคคลอื่นในนามของเรา หรือส่งให้บุคคลอื่นตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เราอาจใช้เว็บ บีคอนเพื่อรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน

3. อย่าติดตาม
อย่าติดตาม (Do Not Track) เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป เราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอย่าติดตาม กรุณากด ที่นี

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Hongkong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited

นโยบายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม วันที่มีผลใช้บังคับ: 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของ The Walt Disney Company โดยเราจะขอเรียกลูกค้าว่า "ผู้เข้าชม" และเมื่อมีการใช้คำว่า "ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้" ในนโยบายนี้เราจะหมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อข้อมูลอื่นใด เช่น ความชื่นชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ หรือจำนวนเด็กเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยตามนโยบายฉบับนี้ นโยบายนี้อาจจะใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" แทนคำว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลในบางครั้ง ทั้งนี้ข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในนโยบายฉบับนี้ "The Walt Disney Family of Companies" หมายถึง The Walt Disney Company บริษัทลูก และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทต่าง ๆ เช่น ABC และ ESPN ซึ่งตามปกติไม่ได้เป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการภายใต้ชื่อการค้า Disney และบริษัทอื่นซึ่งขายผลิตภัณฑ์และให้บริการภายใต้ชื่อการค้า "Disney" ทั้งนี้ Hongkong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท The Walt Disney Family of Companies และจะระบุในนโยบายนี้โดยใช้คำว่า "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" "ตัวเรา"

ขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้จะครอบคลุมข้อมูลอะไรบ้าง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะนำมาใช้กับบรรดาข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งเราได้รับ (1) จากบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว (2) จากบริษัทอื่นในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies (3) จากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (4) จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้เรา อนึ่ง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานหรือว่าจ้างพนักงาน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราอาจทำการเก็บไว้

เราอาจเก็บข้อมูลบุคคลหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยตรงจากผู้เข้าชมซึ่งสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการต่าง ๆ จากเรา ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้อาจรวมถึงชื่อผู้เข้าชม ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลประเภทอื่น เช่น เพศ อายุ จำนวนเด็ก ความสนใจส่วนตัว ซึ่งเราอาจจะนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากเราเราอาจทำการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรชาร์จการ์ด ประเภทของบริการและสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ และวันที่สั่งซื้อหรือวันที่ซื้อ นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านหากท่านเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน เล่นเกมส์ หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย หากท่านได้รับบริการการดูแลจากเรา เช่น การรักษาพยาบาล เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการและประวัติการรักษาของท่านเพื่อทำการรักษาหรือประเมินอาการท่าน เมื่อท่านมีคำขอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือส่งคำถามมาถึงเรา เราอาจเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอหรือคำถามของท่านเพื่อจะได้นำมาใช้ในการให้คำตอบท่าน ทั้งนี้การให้ข้อมูลของท่านจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่ท่านให้ไม่เพียงพอเราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเท่านที่เราจัดเก็บอย่างไร

เราอาจใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ที่เราจะโอนข้อมูลไปให้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการกับคำขอหรือข้อซักถามของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้แล้วเสร็จ
 • กำหนดบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมซึ่งเราให้บริการแก่ผู้เข้าชม
 • เพื่อส่งเสริมการขายหรือการตลาด (เฉพาะเมื่อท่านยินยอม) รวมทั้ง (1) เพื่อส่งวัสดุส่งเสริมการขายให้ท่าน หรือทำการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเท่านั้นหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (2) ตีพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเอกสารทางการตลาดหรือวัสดุส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราในสื่อและรูปแบบใด ๆ ทั้งนี้หากเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น (รวมทั้งบริษัทลูกและบริษัทในเครือของเรา) เพื่อให้นำไปใช้ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดเราจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านก่อน
 • ส่งเอกสารติดต่อเพื่อการดำเนินการถึงท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ท่านอาจมีกับเรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ในภายหน้า
 • เพื่อบังคับใช้กฎในการแข่งขัน ชิงรางวัล การส่งเสริมการขาย และเกมส์ที่เราจัดขึ้น และ/หรือบังคับใช้ข้อกำหนดในการติดต่อทางการค้า
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานเป็นการภายในของเรา
 • เพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ
 • เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

เราอาจนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (รวมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลของบุคคลอื่น) หรือนำข้อมูลเฉพาะซึ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวระบุถึงตัวท่าน (เช่นชื่อของท่าน) ออก (ทำให้ข้อมูลของท่านไม่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น

ท่านอาจเลือกให้เราใช้หรือไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้ในบางครั้ง หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับวัสดุส่งเสริมการขายและเอกสารการตลาดจากเรากรุณาแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ในข้อ A10 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้เราทราบ การร้องขอใด ๆ จะต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอไว้อย่างชัดแจ้ง

ใครคือผู้ที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ให้

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแต่ทั้งนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบหากจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ A3 ท่านสามารถดูรายชื่อประเภทของบุคคล (ซึ่งอาจในฮ่องกงหรือนอกฮ่องกง) ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ได้โดยกดคลิกที่นี่

เราอาจซื้อกิจการหรือขายกิจการใดกิจการหนึ่งของเรา (หรือบางส่วนของกิจการนั้น) และข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านอาจถูกโอนไปเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายดังกล่าว ในกรณีที่เราซื้อกิจการข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งได้รับมาพร้อมกับกิจการดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้หากสามารถกระทำได้และอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น ในกรณีที่เราขายกิจการเราจะระบุข้อความในสัญญาซื้อขายเพื่อกำหนดให้ผู้ซื้อปฏิบัติต่อข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านในลักษณะเดียวกับที่นโยบายฉบับนี้กำหนดไว้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อนึ่งการที่ท่านเลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ A3 ข้างต้นจะไม่กระทบต่อสิทธิของเราในการโอนข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ซื้อกิจการในกรณีนี้ นอกจากนี้ข้อความในวรรคนี้ยังใช้บังคับในกรณีที่มีการขายกิจการของบริษัทในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies และมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อกิจการดังกล่าว

ข้อมูลที่เราได้รับจาก Disney Online d/b/a Disney Interactive Media Group ("DIMG")

ข้อมูลประเภทใดที่เราได้รับจาก DIMG

DIMG เป็นบริษัทในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies และเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ A2 ของนโยบายฉบับนี้จาก DIMG

เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจาก DIMG อย่างไร

ท่านอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แก่ DIMG ซึ่งเราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้รับจาก DIMG ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DIMG ("นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DIMG") และตามตัวเลือกที่ท่านเลือกไว้ตามนโยบายดังกล่าว (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงตัวเลือกที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DIMG ข้อ A4) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DIMG ได้โดยกดคลิกที่นี่

การรักษาความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยประเภทใดเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่าน

ความปลอดภัยและการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีมาตรการทางเทคนิค มาตรการในการดำเนินงาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าดูโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม โดยเราจะทำการทบทวนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นระยะเพื่อหาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดีขอเรียนว่าแม้เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์พร้อมและไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานเท่าใด

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลนั้น (รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใด ๆ ) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจะถูกลบทิ้งหลังจากได้ทำการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแล้ว เว้นแต่มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และเราได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้นแล้วในเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

รายชื่อผู้ที่จะได้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่อาจได้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้

 1. The Walt Disney Family of Companies (รวมทั้ง The Walt Disney Company บริษัทในเครือและบริษัทลูก)
 2. รัฐบาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาลและศาลพิเศษ
 3. ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านอื่น ผู้รับประกัน ผู้ประเมิน ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้ให้บริการฟื้นฟูกิจการ
 4. บุคคลอื่นซึ่งท่านอนุญาตให้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก The Walt Disney Family of Companies
 5. ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการอื่นของเราซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์
 • ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ยานยนต์
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
 • หนังสือ และสิ่งพิมพ์
 • อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • เคมีภัณฑ์
 • คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • แว่นตาและอุปกรณ์ประกอบ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • รองเท้า
 • เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือน
 • เสื้อผ้า สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย
 • ของขวัญ และของแจก
 • กระเป๋าถือ และสินค้าที่ใช้สำหรับการเดินทาง
 • เครื่องเคหภัณฑ์
 • สินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน
 • เครื่องประดับ
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ
 • เครื่องจักร
 • เวชภัณฑ์ และยา
 • วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
 • สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • วัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • สินค้ากีฬา
 • เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม
 • ของเล่นและเกมส์
 • นาฬิกา
บริการ
 • บริการด้านบัญชี
 • บริการด้านการโฆษณา
 • สถาปัตยกรรม และวางแผน
 • บริการทางการกุศลและบริการทางสังคม
 • บริการด้านการธนาคาร
 • บริการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
 • บริการบริหารจัดการธุรกิจ และบริการให้คำปรึกษา
 • บริการออกแบบ
 • บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • บริการด้านสิ่งแวดล้อม
 • บริการจัดงาน
 • สร้างภาพยนตร์/ผลิตภาพและเสียง
 • บริการด้านการเงิน และการลงทุน
 • บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประกันภัย
 • บริการออกแบบภายใน
 • อนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • บริการด้านลอจิสติกส์ และการขนส่ง
 • การตลาด
 • สื่อ
 • บริการด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ
 • บริการบรรจุสินค้า
 • บริการพิมพ์เอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการพิมพ์หนังสือ
 • บริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ
 • บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
 • บริการค้นคว้า
 • บริการเก็บสินค้า
 • สำรวจ
 • เทคโนโลยี
 • บริการด้านโทรคมนาคม
 • ท่องเที่ยว

Footer Links