นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เป็นสมาชิกของ The Walt Disney Family of Companies นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลของคุณทาง HongKongDisneyland.com และโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง ควรอ่านนโยบายนี้ควบคู่ไปกับข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านล่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้
หากต้องการอ่านนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ โปรดคลิกที่นี่.

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อกำหนดเพิ่มเติมของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์อยู่ด้านล่างนี้

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Hong Kong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited
นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Hong Kong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลของคุณโดยฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากผ่านทาง HongKongDisneyland.com และโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TWDC

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้: 29 มีนาคม 2022


สำหรับ HongKongDisneyland.com และแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง 'ผู้ควบคุมข้อมูล' ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TWDC เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่าน HongKongDisneyland.com และแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์ที่เกี่ยวข้องจะหมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited โดยความร่วมมือของ Disney Interactive

ส่วนเสริมของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรานี้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในฮ่องกง และจะต้องอ่านประกอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยสมัครใจ แต่หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่คุณร้องขอได้

การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกถ่ายโอนยังบุคคลกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้('ผู้ที่อาจได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล')
 1. กลุ่มบริษัท The Walt Disney (รวมถึง The Walt Disney Company และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมด)
 2. รัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล และคณะตุลาการ
 3. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและวิชาชีพอื่นๆ ผู้รับประกันภัย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้ให้บริการด้านการฟื้นฟูสภาพ
 4. บุคคลที่สามใดๆ ที่คุณอนุญาตให้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มบริษัท The Walt Disney
 5. ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มบริษัท The Walt Disney ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจต่อไปนี้
  1. บริการสตรีมมิ่ง
  2. บริการแพร่ภาพ
  3. สินค้าอุปโภคบริโภค
  4. สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสนุก
  5. โรงแรมและเรือสำราญ
  6. การพักผ่อนและการเดินทาง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพ็คเกจวันหยุด (ที่จำหน่ายโดยเราหรือตัวแทนการท่องเที่ยวผู้ขายแพ็คเกจวันหยุดดังกล่าว)
  7. การผลิตภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์
 6. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่อไปนี้ให้กับกลุ่มบริษัท The Walt Disney
  1. สินค้าและบริการดิจิทัล
  2. บริการด้านการตลาด
  3. บริการโฆษณา
  4. บริการโซเชียลมีเดีย
  5. บริการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน
  6. บริการด้านการวิจัย

สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การแบ่งปันนี้ โปรดดูส่วน 'ประเภทของข้อมูลที่เก็บเรารวบรวม' ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การรับข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อเสนอล่าสุด

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงว่าคุณยินยอมที่จะใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่อธิบายไว้ในย่อหน้านี้ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ นอกฮ่องกง

เรามีจุดประสงค์ที่จะใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลโปรไฟล์ (รวมถึงที่อยู่อาศัย ตำแหน่งตามที่อยู่ IP และข้อมูลการทำธุรกรรม) ของคุณเพื่อส่งเนื้อหาการตลาดหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ ทั้งที่เสนอด้วยตนเองหรือร่วมกับบริษัทอื่น:

 • บริการสตรีมมิ่ง
 • บริการแพร่ภาพ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสนุก
 • โรงแรมที่พัก การต้อนรับ และเรือสำราญ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการเดินทาง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพ็คเกจวันหยุด (ที่จำหน่ายโดยเราหรือตัวแทนการท่องเที่ยวผู้ขายแพ็คเกจวันหยุดดังกล่าว)
 • การผลิตภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์
 • โซลูชันธุรกิจ งานกิจกรรม และการจัดเลี้ยง
 • สินค้าและบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึงของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการโสตทัศน์ สินค้าและบริการด้านการถ่ายภาพ ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน สินค้ากีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย แว่นตา เครื่องประดับ นาฬิกา และอัญมณี กระเป๋าและสินค้าการเดินทาง อาหารและสินค้าบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และกระเช้า สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา รวมทั้งบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา กิจกรรมสันทนาการ
 • งานกิจกรรมตามฤดูกาลและงานกิจกรรม
 • บริการขนส่ง
 • โปรแกรมการศึกษาและเยาวชน
 • โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมความภักดี หรือโปรแกรมสิทธิพิเศษที่เรานำเสนอ
 • ประสบการณ์และบริการทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเหล่านี้เป็นระยะเวลาที่สมควรตามความยินยอมของคุณ หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะไม่ส่งเนื้อหาด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้แก่คุณ

นอกจากนี้ หากคุณให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เรายังมีจุดประสงค์ที่จะแบ่งปันชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลโปรไฟล์ (รวมถึงที่อยู่อาศัยและตำแหน่งที่ตั้งตามที่อยู่ IP) และข้อมูลธุรกรรมของคุณกับผู้ที่อาจได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถส่งเนื้อหาด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกข้างต้นให้แก่คุณได้

คุณสามารถขอให้เราหยุดใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงได้ โดยสามารถส่งคำขอดังกล่าวโดยไม่มีค่าบริการถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com

ติดต่อเรา

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ได้

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ด้วยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากทาง HongKongDisneyland.com และแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hongkong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited

กลับไปด้านบน


นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Hong Kong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited

นโยบายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
วันที่มีผลใช้บังคับ: 29 มีนาคม 2022

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของ The Walt Disney Company เราจะขอเรียกลูกค้าว่า “ผู้เข้าชม” และเมื่อมีการใช้คำว่า “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้” ในนโยบายนี้จะหมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อข้อมูลอื่นใด เช่น ความชื่นชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ หรือจำนวนบุตร เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยตามนโยบายฉบับนี้ นโยบายนี้อาจจะใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” แทนคำว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลในบางครั้ง ทั้งนี้ข้อกำหนดของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในนโยบายฉบับนี้ “The Walt Disney Family of Companies” หมายถึง The Walt Disney Company บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่ว่าแต่ละบริษัทหรือรวมกัน รวมทั้งบริษัทต่าง ๆ เช่น ABC และ ESPN ซึ่งตามปกติมิได้เป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการภายใต้ชื่อการค้า Disney และบริษัทอื่นซึ่งขายผลิตภัณฑ์และให้บริการภายใต้ชื่อการค้า “Disney” ทั้งนี้ Hong Kong International Theme Parks Limited และ Hong Kong Disneyland Management Limited เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท The Walt Disney Family of Companies และในนโยบายนี้จะเรียกว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” และ “ตัวเรา”

ขอบเขตของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายนี้จะครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้กับบรรดาข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เราได้รับ (1) จากบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว (2) จากบริษัทอื่นในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies (3) จากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (4) จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้เรา อนึ่ง นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่นำมาบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานหรือว่าจ้างพนักงาน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราอาจจัดเก็บ

เราอาจเก็บข้อมูลบุคคลหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยตรงจากผู้เข้าชมซึ่งสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการต่าง ๆ จากเรา ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้อาจรวมถึงชื่อผู้เข้าชม ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน ในแต่ละครั้งที่คุณเข้ามายังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เราอาจจะถ่ายรูปคุณที่ประตูกั้น หรือหากคุณไม่ประสงค์ที่จะถูกถ่ายรูป เราก็จะให้คุณยืนยันด้วยวิธีอื่น (เช่น ให้แสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตน ที่เราอาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว) นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลประเภทอื่น เช่น เพศ อายุ จำนวนบุตร และความสนใจส่วนตัว ซึ่งเราอาจจะนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา เราอาจทำการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรชาร์จการ์ด ประเภทของบริการและสินค้าที่ท่านสั่งหรือซื้อ และวันที่สั่งซื้อหรือวันที่ซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านหากท่านเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน การเล่นเกม หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย หากท่านได้รับบริการการดูแลจากเรา เช่น การรักษาพยาบาล เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาการและประวัติการรักษาของท่านเพื่อทำการรักษาหรือประเมินอาการท่าน เมื่อท่านมีคำขอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือส่งคำถามมาถึงเรา เราอาจเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอหรือคำถามของท่านเพื่อจะได้นำมาใช้ในการให้คำตอบท่าน ทั้งนี้การให้ข้อมูลของท่านจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่ท่านให้ไม่เพียงพอเราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้

3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บอย่างไร

เราอาจใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ที่เราจะโอนข้อมูลไปให้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 • เพื่อดำเนินการกับคำขอหรือข้อซักถามของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้แล้วเสร็จ
 • ออกแบบบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมซึ่งเราให้บริการแก่ผู้เข้าชม
 • เพื่อส่งเสริมการขายหรือการตลาด (เฉพาะเมื่อท่านยินยอม) รวมทั้ง (1) เพื่อส่งวัสดุส่งเสริมการขายให้ท่าน และทำการตลาดแบบตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเท่านั้นหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (2) ตีพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเอกสารทางการตลาดหรือวัสดุส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราในสื่อและรูปแบบใด ทั้งนี้หากเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น (รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา) เพื่อให้นำไปใช้ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด เราจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน
 • ส่งเอกสารติดต่อเพื่อการดำเนินการถึงท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ท่านอาจมีกับเรา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ในภายหน้า
 • เพื่อบังคับใช้กฎในการแข่งขัน ชิงรางวัล การส่งเสริมการขาย และเกมที่เราจัดขึ้น และ/หรือบังคับใช้ข้อกำหนดในการติดต่อทางการค้า
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานเป็นการภายในของเรา
 • เพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ
 • เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะเข้ามายังสวนสนุกหรือรีสอร์ทของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
เราอาจนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแปลงเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (รวมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลของบุคคลอื่น) หรือตัดลักษณะเฉพาะที่ทำให้ข้อมูลดังกล่าวระบุถึงตัวท่าน (เช่นชื่อของท่าน) ออก (ทำให้ข้อมูลของท่านไม่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ท่านอาจเลือกให้เราใช้หรือไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้เป็นครั้งคราว หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับวัสดุส่งเสริมการขายและเอกสารการตลาดจากเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ในข้อ 10 ของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือส่งอีเมลแจ้งให้เราทราบ ทั้งนี้ คำขอดังกล่าวใด ๆ จะต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคำขอดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง

4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บให้กับบุคคลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ แต่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถดูรายการประเภทบุคคล (ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกฮ่องกง) ที่อาจได้รับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่ส่วน 'การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น' สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถแบ่งปันได้นี้ โปรดดูส่วนที่ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการทำผ่าน HongKongDisneyland.com และแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์ที่เกี่ยวข้องจะหมายถึง Hongkong International Theme Parks Limited โดยความร่วมมือของ Hongkong Disneyland Management Limited

เราอาจซื้อกิจการหรือขายกิจการใดกิจการหนึ่งของเรา (หรือบางส่วนของกิจการนั้น) เป็นครั้งคราว และข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านอาจถูกโอนไปเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายดังกล่าว ในกรณีที่เราซื้อกิจการ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่ได้รับมาพร้อมกับกิจการดังกล่าวจะจัดการตามนโยบายฉบับนี้หากสามารถกระทำได้และอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น ในกรณีที่เราขายกิจการ เราจะระบุบทบัญญัติในสัญญาซื้อขายเพื่อกำหนดให้ผู้ซื้อปฏิบัติต่อข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านในลักษณะเดียวกับที่นโยบายฉบับนี้กำหนดไว้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อนึ่งการที่ท่านเลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นจะไม่กระทบต่อสิทธิของเราในการโอนข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ซื้อกิจการในกรณีนี้ นอกจากนี้ บทบัญญัติในวรรคนี้ยังใช้บังคับในกรณีที่มีการขายกิจการของบริษัทในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies และมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อกิจการดังกล่าว

ข้อมูลที่เราได้รับจาก Disney Interactive

5. ข้อมูลประเภทใดที่เราได้รับจาก Disney Interactive

Disney Interactive เป็นบริษัทในกลุ่ม The Walt Disney Family of Companies และเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของนโยบายฉบับนี้จาก Disney Interactive

6. เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจาก Disney Interactive อย่างไร

ท่านอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แก่ Disney Interactive ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ The Walt Disney Family of Companies ซึ่งเราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้รับจาก Disney Interactive ตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ The Walt Disney Family of Companies (“นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ TWDC”) และตามตัวเลือกที่ท่านเลือกไว้ตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ TWDC (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงตัวเลือกที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ TWDC) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ TWDC ได้โดยกดที่นี่

การรักษาความปลอดภัย

7. เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยประเภทใดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน

ความปลอดภัยและการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีมาตรการทางเทคนิค มาตรการในการดำเนินงาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม เราจะทบทวนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นระยะเพื่อหาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดีขอเรียนว่าแม้เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์พร้อมและไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานเท่าใด

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ (รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ที่มีหรือจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับสินค้าและบริการจะถูกลบ ทำลายหรือไม่ระบุชื่อภายหลังการส่งมอบโดยใช้วิธีการทางเทคนิคหรือวิธีอื่น ๆ เพื่อทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือใช้ไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ และเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

9. ท่านจะทราบได้อย่างไรหากเราแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในเวลาใดก็ตาม หากเราแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดเก็บ ใช้ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยส่งอีเมลหาท่านไปยังอีเมลแอดเดรสล่าสุดที่ท่านให้ไว้แก่เรา และ/หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ www.hongkongdisneyland.com ให้เห็นชัดเจน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวใดๆ ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะมีผลบังคับในสามสิบ (30) วันปฏิทินนับจากวันที่เราส่งอีเมลให้ท่านหรือประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวใดๆ ของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจกระทบต่อการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บก่อนแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ หากท่านไม่ประสงค์อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในการเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จัดเก็บก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่มีผลบังคับโดยดำเนินการตามข้อ 10 ท้ายนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะแจ้งให้เราทราบหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราจัดเก็บในหรือหลังจากวันที่มีผลบังคับของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10. ท่านจะถามคำถามหรือส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้อย่างไร

หากท่านมีคำถามหรือประสงค์จะส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือประสงค์แก้ไข เข้าถึงสำเนา หรือให้มีการเลิกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านทางอีเมลหรือเขียนมาหาเราที่:

ผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท
เกาะลันเตา ฮ่องกง

กลับไปด้านบน