สวนสวยในรูปแบบเฉพาะ

Disney Explorers Lodge

ช่วงอายุ

ทุกช่วงอายุ

มีสวนที่จัดในธีมแตกต่างกันถึงสี่สวนล้อมรอบและโอบล้อม Disney Explorers Lodge ไว้ ซึ่งมอบการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักสำรวจทุกท่านที่พักในสถานที่นี้

สี่สวนสวยในธีมที่แตกต่างกัน

สวนทั้งสี่ในธีมที่แตกต่างกันขนาบปีกทั้งสี่ด้านที่มีลักษณะเฉพาะของโรงแรม อันได้แก่ Kevin Garden สวนอเมริกาใต้, Little Squirt Garden สวนโอเชียเนีย, Hathi Jr. Garden สวนเอเชีย, และ Rafiki Garden สวนสะวันนาแอฟริกา นักสำรวจจะค้นพบองค์ประกอบของการ์ตูนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวละครซึ่งนำมาใช้ตั้งชื่อสวนเหล่านี้