ข้อกำหนดในการใช้งาน

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดในการใช้งานของเรา ซึ่งได้ระบุการจำกัดความรับผิดของเรา และการใช้งานที่เราอนุญาตให้ท่านใช้ได้

hongkongdisneyland.com (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ดำเนินการโดยดิสนีย์ออนไลน์ บริษัทในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 500 S Buena Vista St, Burbank, California สหรัฐอเมริกา และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทวอลท์ ดิสนีย์ คอมพานี (The Walt Disney Company) (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า "ดิสนีย์") เว็บไซต์นี้นำเสนอให้กับท่าน ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานและการเข้าเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดในการใช้งาน

กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้.

ดิสนีย์อาจแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เมื่อท่านยอมรับที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ท่านควรเข้ามาตรวจทานหน้านี้เป็นระยะ ๆ

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปข้างต้นแล้ว ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษที่กำกับดูแลการใช้งาน และ/หรือการเข้าหน้าเว็บบางหน้าบนเว็บไซต์นี้ของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้งาน