ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป - ภาพรวม

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการอัปเกรดบัตรเป็นเมจิคแอคเซส
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชันและการแลกรับอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ('สวนสนุก') และโรงแรมธีมดิสนีย์แห่งใดก็ตามที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุก (แต่ละแห่งเรียก 'โรงแรม')
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันสินค้าและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
โปรดตรวจสอบส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ซึ่งบังคับใช้กับการซื้อทุกรายการบนเว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”)

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ
 2. คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในเอกสารฉบับนี้ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ' จะมีผลบังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
  1. ผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน (วันธรรมดา) สามารถเข้าสวนสนุกในวันธรรมดาใดก็ได้ที่ระบุในปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตรซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงสามเดือนหลังจากวันที่ดังกล่าว
  2. ผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน (วันที่มีคนเยอะ) สามารถเข้าสวนสนุกวันใดก็ได้หนึ่งวันภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตรซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงสามเดือนหลังจากวันที่ดังกล่าว
  3. สามารถใช้งานบัตรประเภทวันธรรมดาและวันที่มีคนเยอะจนถึงสามเดือนดังที่กำหนดในปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ให้ไว้ที่นี่ ปฏิทินและวันที่สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันเป็นไปตามการดำเนินงานของสวนสนุก และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราว ขอแนะนำให้แขกผู้เข้าชมตรวจสอบปฏิทินสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่อัปเดตล่าสุดในเวลาที่ทำการซื้อ
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน
  1. ผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วันสามารถเข้าสวนสนุกได้สองครั้งภายในระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน
  2. ผู้เข้าชมต้องเข้าชมสวนสนุกในระหว่างช่วงเวลาที่ใช้งานได้ที่ระบุบนบัตร
  3. แขกผู้เข้าชมท่านเดียวกันต้องใช้บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วันในระยะเวลาที่ใช้งานได้ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าสวนสนุก จะมีการถ่ายรูปแขกผู้เข้าชม ณ คอกหมุน โดยจะนำรูปถ่ายไปใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ว่าเป็นผู้ถือบัตรตัวจริงเมื่อเข้าสวนสนุกอีกแต่ละครั้ง ผู้เข้าชมที่ไม่ประสงค์จะถ่ายภาพจะได้รับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น เช่น การแสดงข้อมูลระบุตัวตน* ของตนเองและบุตรหลานของตนตามที่ Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') อาจกำหนดเป็นครั้งคราว ชื่อของผู้เข้าชมจะถูกพิมพ์ออกมาบนบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อดังกล่าวได้
   * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตร HKID หนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายระบุตัวตนอื่นๆ (สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 11 ปี: คู่มือของโรงเรียน หรือสูติบัตร และภาพถ่ายระบุตัวตนอื่นๆ สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 25 ปี: คู่มือของโรงเรียน หรือบัตรนักศึกษาเต็มเวลาพร้อมภาพถ่ายระบุตัวตน)
   HKITP อาจปฏิเสธการเข้าสวนสนุกของแขกผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ท่านใดก็ตามที่ไม่สามารถพิสูจน์อายุ ตัวตน หรือสิทธิ์อื่นใดในการใช้บัตรเข้าสวนสนุกได้อย่างถูกต้อง
  4. อัปเกรดจากบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วัน
   4.1 ผู้เข้าชมที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้ มีสิทธิ์นำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 2 วัน ตามอัตราราคาที่เผยแพร่ ณ ขณะนั้น โดยจะชำระแค่ค่าส่วนต่าง ส่วนต่างราคาที่ใช้บังคับขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน และอัตราของบัตรเข้าสวนสนุก 2 วันที่เผยแพร่
   4.2 สามารถอัปเกรดบัตรได้ที่บูธจำหน่ายบัตรหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ทางเข้าหลักของสวนสนุก และแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม
   4.3 บัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ไม่ได้ใช้งานและยังไม่หมดอายุ และบัตรเข้าสวนสนุกประเภท 1 วันที่ระบุว่าไม่สามารถอัปเกรดได้ (ไม่ว่าจะระบุบนบัตรหรือระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกบัตร) ไม่สามารถนำมาอัปเกรดได้
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการอัปเกรดบัตรเป็นเมจิคแอคเซส
  1. บัตรที่ไม่ได้ใช้งานสามารถนำมาอัปเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้ โดยชำระค่าส่วนต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอเมจิคแอคเซสและข้อเสนอบัตรที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่างราคาขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อบัตรและประเภทบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือก
  2. สามารถอัปเกรดบัตรเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ใช้งานได้ของบัตรเท่านั้น บัตรที่ใช้งานแล้วไม่สามารถอัปเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสได้หลังจากวันที่เข้าชมสวนสนุก
  3. บัตรที่ระบุไว้ว่าไม่สามารถอัปเกรดได้หรือระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกบัตร ไม่สามารถนำมาอัปเกรดได้
  4. หากบัตรสมาชิกเมจิคแอคเซสที่เลือกมีราคาต่ำกว่าบัตรที่ต้องการอัปเกรด จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันอาหารและเครื่องดื่มและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
  1. โปรโมชันหรือบัตรกำนัลแลกรับอาหารและเครื่องดื่ม ('บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม') สามารถใช้ได้เฉพาะในร้านอาหารที่กำหนด (ตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มหรืออีเมลยืนยัน หรือจดหมายเกี่ยวกับบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม) และจะต้องใช้ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ที่กำหนด
  2. จะต้องแสดงบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม ณ เวลาที่สั่งอาหารและชำระเงิน ทางร้านอาจเก็บบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มที่พิมพ์ออกมา
  3. การแลกรับรายการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการเมนูและเวลาเปิดทำการของสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่กำหนด ณ เวลาที่แลกรับ
  4. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับรายละเอียดของสิ่งต่อไปนี้ของร้านอาหารหรือสถานที่แต่ละแห่งตามกรณีด้วยดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียว (ก) ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่ม (ข) เมนูอาหาร (ค) ประเภทการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการ, (ง) ปริมาณคนที่รองรับ และ (จ) การยอมรับจำนวนคนหรือสิทธิ์ของบุคคล แขกผู้เข้าชมสามารถดูแผนที่นำทางของสวนสนุกเพื่อทราบสถานที่ตั้งของร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารแบบเสิร์ฟที่โต๊ะ และแหล่งรถเข็นขายของกลางแจ้งในสวนสนุก และดูที่ www.hongkongdisneyland.com/dining หรือแอปสวนสนุกบนมือถือ เพื่อทราบสถานที่ตั้งและเวลาเปิดทำการของร้านอาหารในสวนสนุกและในโรงแรม
  5. จะมีการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มจากราคาเดิมที่ระบุไว้ (หากมี)
  6. ผู้เข้าชมจะต้องถือบัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาในสวนสนุกและใช้บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่ม
  7. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชันสินค้าและการแลกรับสิทธิ์ในสวนสนุกและโรงแรม
  1. บัตรกำนัลสำหรับโปรโมชันหรือการแลกรับสินค้า (แต่ละรายการเรียก 'บัตรกำนัลสินค้า') จะต้องใช้ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าที่กำหนดในะระยะเวลาที่ใช้งานได้
  2. จะต้องแสดงบัตรกำนัลสินค้า ณ เวลาที่ทำการซื้อหรือแลกรับสินค้าตามที่กำหนด ทางร้านอาจเก็บบัตรกำนัลสินค้าที่พิมพ์ออกมา
  3. รายการสินค้าที่แลกรับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลสินค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการใช้จ่าย) ได้อีกต่อไปหลังมีการขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปแล้ว HKITP อาจขอให้คืนสินค้าหรือจ่ายราคาส่วนต่างของรายการสินค้าที่แลกรับไปแล้วโดยใช้บัตรกำนัลสินค้า HKITP อาจปฏิเสธคำขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในธุรกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรกำนัลสินค้า 
  4. สามารถแลกรับรายการสินค้าได้ตราบเท่าที่มีในสต็อกเท่านั้น ในกรณีที่รายการสินค้าบางประเภทหรือบางรูปแบบหมด HKITP อาจ (แต่ไม่มีภาระหน้าที่) เสนอสินค้าอย่างอื่นแทนสำหรับการแลกรับหรือส่วนลด ซึ่งกำหนดโดย HKITP ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้า และในการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงทำการของร้านค้า ภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP แต่เพียงผู้เดียว
  6. ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลสินค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ภาพถ่าย, บริการถ่ายภาพ, เข็มกลัดรุ่นจำกัด, จิวเวลรี Chow Tai Fook, จิวเวลรี PANDORA, สินค้าแบรนด์ร่วม (เช่น สินค้า H2O+®, สินค้า LEGO®, สินค้า FUJIFILM, นาฬิกาดิสนีย์จาก Citizens, แว่นตา ZOFF และสินค้า Starbucks® เป็นต้น), สินค้าที่ไม่ใช่จากดิสนีย์ (เช่น สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ยา), ผลิตภัณฑ์สื่อ (วิดีโอซีดี ดีวีดี), บริการเย็บปักถักร้อย, การใช้จ่ายที่บิบบิดี้ บ็อบบิดี้ บูทิค, คาริบูนิ มาร์เก็ตเพลส และสินค้าอื่นๆ ซึ่ง HKITP อาจระบุเป็นครั้งคราว
  7. ผู้เข้าชมจะต้องถือบัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาในสวนสนุกและใช้บัตรกำนัลสินค้า
  8. การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการที่โรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่จอดรถในโรงแรม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ซึ่ง HKITP อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราวโดยใช้ดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว  หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์ 
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ
  1. การอ้างอิง 'บัตร' และ 'บัตรกำนัล' ในข้อกำหนดและเงื่อนไข หมายถึงบัตรและบัตรกำนัลที่พิมพ์ออกมาและ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หมายเลขยืนยัน หรือหลักฐานการเข้าสวนสนุกหรือสิทธิ์การแลกรับอื่นใดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หากมี และมีระยะเวลาใช้งานที่ออกให้โดย HKITP เว้นแต่จะระบุเป็นอื่น
  2. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) เปลี่ยนแปลงราคาและการใช้งานได้ของบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ โปรโมชัน (3) เปลี่ยนแปลงวันที่งดใช้สิทธิ์ใดๆ และ (4) ยุติหรือระงับการใช้งานข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันใดๆ ในแต่ละกรณี ได้ทุกเมื่อหรือในบางโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. การออกบัตร การให้บริการทัวร์ และการเข้าชมสวนสนุก แต่ละรายการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกที่ระบุบนเว็บไซต์ HKITP อาจแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนประเภทการดำเนินงานเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวลาเปิดทำการของสวนสนุก หรือเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ปิดหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของช่วงเวลาเปิดทำการของสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก จำกัดจำนวนคนเข้าสวนสนุกหรือส่วนใดของสวนสนุก กำหนดขีดจำกัดการซื้อสินค้าตามรายการที่เลือก และ/หรือระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่น สถานที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือโปรแกรมความบันเทิงหรือการตลาด ข้อเสนอหรือกิจกรรมใดก็ตาม และกำหนดและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามภายในสวนสนุกทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากขีดความสามารถในการรองรับคน สภาพอากาศแปรปรวน หรือเหตุการณ์พิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ HKITP พิจารณาว่าจำเป็นสำหรับสถานการณ์นั้นๆ
  4. บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล ทัวร์ และข้อเสนอหรือโปรโมชันใดๆ ไม่สามารถนำไปขายต่อ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นๆ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันบัตรเข้าสวนสนุกหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น
  5. ผู้เข้าชมจะต้องเข้าสวนสนุกโดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกที่ถูกต้องเพื่อใช้หรือแลกรับสินค้า ข้อเสนอ โปรโมชันใดก็ตามที่มีให้ในสวนสนุก เว้นแต่จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกฟรี
  6. ผู้เข้าชมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านทางเว็บไซต์ได้ ('การซื้อบนเว็บไซต์') ผู้เข้าชมที่ทำการซื้อใดก็ตามบนเว็บไซต์ ต้องกรอกข้อมูลที่ร้องขอซึ่งรวมถึงชื่อผู้เข้าชมและข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจร้องขอ
  7. ผู้เข้าชมขอรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับการซื้อบนเว็บไซต์นั้นเป็นจริงและถูกต้อง ผู้เข้าชมต้องรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าตนได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการซื้อบนเว็บไซต์
  8. จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการซื้อบนเว็บไซต์อาจขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารอื่นๆ ที่ระบุไว้และเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินตามระยะเวลา
  9. ผู้เข้าชมต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเสมือนในการซื้อบนเว็บไซต์
  10. ในการแลกใช้บัตร ทัวร์ ข้อเสนอ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ซื้อบนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมจะต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบนเว็บไซต์พร้อมกับหมายเลขยืนยันที่ออกให้เมื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์ หาก HKITP ร้องขอ ผู้เข้าชมจะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนเพื่อยืนยันว่าตนเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ถูกต้องซึ่งใช้ทำการซื้อบนเว็บไซต์
  11. จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ที่พิมพ์อยู่บนบัตร บัตรกำนัล หรือเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่มีวันที่ใช้งานได้ระบุอยู่ ให้ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะโดยไม่สามารถขอรับค่าชดเชย ขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนได้
  12. บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันแต่ละรายการ สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น เราจะไม่ยอมรับบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันแบบทำสำเนา ใช้แล้ว หรือไม่สมบูรณ์ บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยันจะเป็นโมฆะหากทำการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (และจะไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีต่อไปนี้) ในกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หรือหมายเลขยืนยันสูญหาย ชำรุดเสียหาย ถูกปลอมแปลง ถูกขโมย หรือมีการใช้งานโดยทุจริตหรือไม่ได้รับอนุญาต รายการบันทึกของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกและใช้งานบัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล และหมายเลขยืนยัน จะถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
  13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลกับบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ หรือโปรโมชันประเภทต่างๆ หรือยุติการใช้งานใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบัตร ทัวร์ ข้อเสนอ หรือโปรโมชันประเภทต่างๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดในข้อขัดแย้งดังกล่าว
  15. เราไม่ยอมรับหลักฐานการส่งสินค้าว่าเป็นหลักฐานในการให้บริการ HKITP จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น ความขัดข้อง การลบ ข้อบกพร่อง การปฏิบัติงานหรือการส่งต่อ การสื่อสารที่ล่าช้า การโจรกรรม การทำลาย การดัดแปลง หรือสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ข้อเสนอที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลธุรกรรมหรือบันทึกสูญหายหรือล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานหรือส่งต่อบนเว็บไซต์ข้อเสนอหรือไม่ก็ตาม อันเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เกิดไวรัส ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
  16. HKITP ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัย ปัญหา หรือการทำงานทางเทคนิคที่บกพร่องใดก็ตามของเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ความล้มเหลวของระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของซอฟต์แวร์ หรือการได้รับอีเมลหรือการลงทะเบียนใดบนบัญชีที่มีปัญหาทางเทคนิคหรือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์เกินขนาด หรือสาเหตุเหล่านี้รวมกัน ซึ่งรวมถึงความบกพร่องหรือเสียหายของคอมพิวเตอร์ของแขกผู้เข้าชมหรือของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วม หรือดาวน์โหลดเอกสารใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำดังกล่าว
  17. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าชมใดก็ตามที่ไม่มีคุณสมบัติใช้บัตรเข้าสวนสนุก บัตรกำนัล หมายเลขยืนยัน หรือข้อเสนอใดก็ตามในกรณีที่ HKITP มีมูลเหตุอันสมควรที่ควรเชื่อว่าผู้เข้าชมละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามเหล่านี้ HKITP อาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดก็ตามเข้ามาในสวนสนุกได้ทุกเมื่อ หรือร้องขอให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่อนุญาตให้เข้ามาในสวนสนุกแล้วออกจากสวนสนุก โดยไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชย โดยดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียว และมีมูลเหตุหรือไม่ก็ได้
  18. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาต่างๆ และฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
  19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อเสนอใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“HKSAR”) ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้ที่ HKSAR ด้วยตนเองโดยผู้เข้าชมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ HKITP ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าการเข้าสวนสนุกหรือการมีส่วนร่วมในข้อเสนอนี้จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในสถานที่อื่นๆ และข้อเสนอนี้จะถือเป็นโมฆะในเขตอำนาจศาลที่กฎหมายบัญญัติห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมในข้อเสนอดังกล่าวไว้ ผู้ที่เลือกรับข้อเสนอนี้ดำเนินการโดยตัดสินใจด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ (ถ้ามีกฎหมายบังคับใช้)
  20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง HKITP และผู้ทำการซื้อกับ HKITP ในสถานที่จำหน่ายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้
 1. คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายการของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com