ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเข้าสวนสนุก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับบัตรแบบ 1 วัน

 1. แขกที่มีบัตรแบบ 1 วัน สามารถเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้หนึ่งวันภายในระยะเวลาของอายุบัตร โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อบัตรไปจนถึงหกเดือนหลังจากวันดังกล่าว
 2. บัตรแบบ 1 วันสามารถใช้ได้ทุกวันภายในระยะเวลาของอายุบัตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับบัตรแบบ 2 วัน

 1. แขกที่มีบัตรแบบ 2 วัน สามารถเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน
 2. นักท่องเที่ยวต้องเข้าชมสวนสนุกในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุบนบัตร
 3. การอัพเกรดจากบัตรแบบ 1 วัน 
  1. แขกที่มีบัตรเข้าสวนสนุก 1 วันที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้มีสิทธิ์นำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าสวนสนุก 2 วัน ตามอัตราราคาที่เผยแพร่ ณ ขณะนั้น โดยจะชำระส่วนต่างที่ใช้บังคับ ส่วนต่างราคาที่ใช้บังคับขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน และอัตราของบัตรเข้าสวนสนุก 2 วันที่เผยแพร่
  2. สามารถอัพเกรดได้ที่บูธจำหน่ายบัตรหรือจุดลูกค้าสัมพันธ์ที่ทางเข้าหลักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ปาร์ค ("สวนสนุก") แผนกต้อนรับของโรงแรมดิสนีย์ที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสนุกหรือจุดบริการบัตรแบบด่วนของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่สถานี MTR Hong Kong
  3. บัตรแบบ 1 วันที่ใช้แล้วหรือหมดอายุ และบัตรแบบ 1 วันที่ระบุว่าไม่สามารถอัพเกรดได้ (ไม่ว่าระบุไว้ในบัตรดังกล่าวหรือระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกบัตร) จะไม่สามารถอัพเกรดได้
 4. การเข้าสวนสนุกและการยืนยันตัวตน
  เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน ก่อนเข้าสวนสนุก จะมีการถ่ายรูปผู้เข้าพัก ณ คอกหมุน โดยจะนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าพักว่าเป็นผู้ถือบัตรจริงเมื่อเข้าสวนสนุกอีกแต่ละครั้ง ผู้เข้าพักที่ไม่ประสงค์จะถูกถ่ายรูปจะต้องยืนยันตัวตนด้วยอีกวิธี เช่น แสดงบัตรประจำตัวประชาชน* ของตนเองและของบุตรหลานที่  Hongkong International Theme Parks Limited ("HKITP") อาจกำหนดเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ชื่อของผู้เข้าพักดังกล่าวจะปรากฎบนบัตรเข้าสวนสนุก 2 วันและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
  * ตัวอย่างของข้อมูลระบุตัวตนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บัตร HKID หนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายระบุตัวตนอื่นๆ (สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 11 ปี: คู่มือของโรงเรียน หรือสูติบัตร และภาพถ่ายระบุตัวตนอื่นๆ สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 25 ปี คู่มือของโรงเรียน หรือบัตรนักศึกษาเต็มเวลาพร้อมภาพถ่ายระบุตัวตน)
  HKITP อาจปฎิเสธไม่ให้ผู้เข้าพักที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถูกต้องเข้าชมสวนสนุก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรดบัตรเป็นเมจิค แอคเซส (Magic Access)

 1. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของเมจิค แอคเซส บัตรที่ยังไม่ได้ใช้สามารถอัพเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซสได้โดยต้องจ่ายส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น ส่วนต่างราคาขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อบัตรและประเภทของบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซสที่เลือก
 2. บัตรจะสามารถอัพเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซสได้ภายในระยะเวลาของอายุบัตรเท่านั้น บัตรที่ใช้แล้วไม่สามารถอัพเกรดเป็นบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซสได้หลังวันที่เข้าสวนสนุก
 3. บัตรที่ระบุว่าไม่สามารถอัพเกรดได้บนบัตรหรือในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะไม่สามารถอัพเกรดได้
 4. จะไม่มีการคืนเงิน หากบัตรสมาชิกเมจิค แอคเซสที่เลือกราคาต่ำกว่าบัตรที่จะอัพเกรด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการแลกอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกและโรงแรม

 1. โปรโมชั่นหรือคูปองแลกอาหารและเครื่องดื่ม ("คูปอง") สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารที่กำหนดเท่านั้น (ตามที่ระบุไว้ในคูปอง หรืออีเมล หรือจดหมายยืนยันที่เกี่ยวข้องกับคูปอง) และจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
 2. ต้องแสดงคูปองในขณะที่สั่งอาหาร/เครื่องดื่มและชำระเงิน และอาจมีการเก็บคูปองเมื่อใช้งาน
 3. การแลกรายการอาหารและเครื่องดื่มด้วยคูปองอาหารขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของรายการนั้นและเวลาเปิดให้บริการของร้านอาหาร
 4. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิ์ใน (ก) การกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม (ข) การกำหนดเมนูของร้านอาหารแต่ละร้าน และ (ค) การเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการของร้านอาหาร โดยในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด แผนที่ของสวนสนุกมีข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารระดับซิกเนเจอร์ ดีลักซ์และพรีเมี่ยมในสวนสนุก นอกจากนี้แขกยังสามารถดูข้อมูลสถานที่ตั้งและเวลาเปิดให้บริการล่าสุดของร้านอาหารทั้งในสวนสนุกและโรงแรมได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/dining
 5. ร้านอาหารจะเก็บค่าบริการ 10% โดยขึ้นอยู่กับราคาเดิม (ถ้ามี)
 6. คูปองไม่สามารถคืนเงิน แลกเป็นเงินสดเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 7. คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย HKITP
 8. แขกต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้ได้ในการรับบริการอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุกหากใช้คูปองในการแลกอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการแลกรับสินค้าในสวนสนุกและโรงแรม

 1. คูปองสำหรับโปรโมชั่นและการแลกรับสินค้า (แต่ละชนิดเรียกว่า "คูปอง") จะต้องใช้ในร้านค้าที่กำหนดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
 2. ต้องแสดงคูปองในขณะที่ซื้อหรือแลกรับ หากมี  และอาจมีการเก็บคูปองเมื่อใช้งาน
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับรายการสินค้าที่แลกรับ
 4. สามารถแลกรับสินค้าได้หากยังมีสินค้าคงเหลืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่ประเภทหรือรุ่นของสินค้าหมด Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) อาจ แต่ไม่จำเป็นต้อง นำเสนอรายการสินค้าอื่น ๆ แทนสำหรับการแลกรับสินค้าหรือรับส่วนลดตามที่ HKITP เห็นสมควร โดยอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด
 5. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้า และเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการของร้านค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด
 6. โปรโมชั่นสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อเครื่องประดับ PANDORA เครื่องประดับ Chow Tai Fook ภาพถ่าย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่มิใช่ของดิสนีย์ (เช่น ยา ฟิล์มถ่ายภาพ แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ H2O+) SD การ์ด ผลิตภัณฑ์สื่อ (เช่น วีดีโอ ซีดี ดีวีดี) สินค้า Lego และสินค้าอื่น ๆ ที่ HKITP อาจกำหนดเป็นครั้งคราว
 7. คูปองไม่สามารถคืนเงิน แลกเป็นเงินสดเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 8. คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย HKITP

ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - รายละเอียดสำคัญ

 1. ข้อเสนอนี้มอบให้เฉพาะสมาชิก “MyDisney” ทางออนไลน์เท่านั้น (“ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์”)
 2. ผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์จะได้รับรหัสคิวอาร์สำหรับบัตรกำนัลมูลค่า HK$50 (“บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ ”) ต่อการชำระเงินหนึ่งครั้งโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัตรเข้าสวนสนุกที่ชำระเงินครั้งเดียวกัน โดยต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี “MyDisney” และซื้อบัตรเข้าสวนสนุกในประเภทที่ Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) กำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว จึงจะถือว่าเป็น “การชำระเงินภายใต้เงื่อนไข”
 3. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้ โดยซื้อที่www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และผู้เข้าชมที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบอื่นๆ ที่ HKITP อาจมีการร้องขอ
 4. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ และข้อจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ HKITP กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

ข้อเสนอพิเศษสำหรับแฟนคลับ MyDisney - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์

 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่เข้าชมสวนสนุกสำหรับบัตรเข้าสวนสนุกใบแรกที่มีการชำระเงินภายใต้เงื่อนไข บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์จะถูกยกเลิกหากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้
 1. สามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ในชั่วโมงทำการของร้านค้าที่กำหนดโดย HKITP ภายในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้าและชั่วโมงทำการของร้านค้าภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 2. ต้องแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ตอนที่ชำระเงิน
 3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ที่ เดอะเมจิคออฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เทอร์มินอล 1 และ 2 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 4. คูปองบัตรกำนัลไม่สามารถใช้ซื้อรูปภาพ สินค้าร่วมแบรนด์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ/ที่ไม่ใช่ของดิสนีย์ การ์ด SD กล้องแบบใช้ครั้งเดียวและผลิตภัณฑ์สื่อต่างๆ (วิดีโอ ซีดี ดีวีดี) และรายการที่คัดสรรอื่นๆ ซึ่ง HKITP จะระบุไว้เป็นระยะๆ
 5. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือส่วนลดอื่นๆ
 6. ยอดคงเหลือของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้  การซื้อสินค้าใดๆ โดยใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน
 7. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่ชำรุดหรือดัดแปลงจะถือเป็นโมฆะ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ที่สูญหายจะไม่ได้รับการออกบัตรทดแทน 
 8. หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ของเนื้อความของกฎข้อบังคับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการใช้บังคับ
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของ HKITP ซึ่งถือเป็นเสร็จและเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ

 1. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย HKITP การอ้างถึง "บัตร" และ "คูปอง" ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หมายถึงบัตรและคูปองที่พิมพ์ออกมาและ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ม QR code บาร์โค้ด หมายเลขการยืนยัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้เข้าหรือใช้แลก และหลักฐานที่ออกโดย Hongkong International Theme Parks Limited ("HKITP")ซึ่งเป็นจริงและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สำหรับแต่ละกรณี 
 2. Hongkong International Theme Parks Limited ("HKITP") ขอสงวนสิทธิ์ในการ (i) แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ii) เปลี่ยนแปลงราคาและช่วงเวลาที่ใช้ได้ของบัตร กิจกรรมทัวร์ ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นใด ๆ (iii) เปลี่ยนแปลงวันที่ห้ามใช้ และ (iv) ยุติหรือระงับความพร้อมในการให้บริการข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นใด ๆ ในแต่ละกรณี ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. การออกบัตร ข้อกำหนดของกิจกรรมทัวร์ และการเข้าสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ปาร์ค ("สวนสนุก") ต่างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ที่ www.hongkongdisneyland.com (“เว็บไซต์”) HKITP อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสวนสนุกหรือเครื่องเล่น ปิดสวนสนุกหรือส่วนใด ๆ ชั่วคราว จำกัดจำนวนของบุคคลที่เข้าสู่สวนสนุก และ/หรือระงับหรือยกเลิกเครื่องเล่นหรือโปรแกรมความบันเทิงใด ๆ อันเนื่องมาจากความจุ สภาวะอากาศที่รุนแรง กิจกรรมพิเศษ เพื่อรับรองความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือความเป็นระเบียบ หรือหาก HKITP พิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แวดล้อม โดยอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินหรือชดเชย
 4. บัตรเข้าสวนสนุก คูปอง กิจกรรมทัวร์ และข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นใด ๆ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้นำไปขายต่อ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือรายการอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดของบัตรอื่น ๆ ได้
 5. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปีจะได้รับสิทธ์เข้าสวนสนุกฟรี
 6. แขกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะซื้อบัตรเข้าสวนสนุกบนเว็บไซต์ได้ ("การซื้อผ่านทางเว็บไซต์") แขกที่ดำเนินการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ต้องป้อนข้อมูลที่กำหนด รวมถึงชื่อของแขกและข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ HKITP อาจกำหนด
 7. แขกรับรองว่าข้อมูลการชำระเงินที่มอบให้ในการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ มีความถูกต้องและเป็นจริง แขกรับรองเพิ่มเติมว่า แขกได้รับการอนุมัติให้ใช้วิธีการชำระเงินที่ใช้งานในการซื้อผ่านทางเว็บไซต์
 8. ในบางครั้ง จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการซื้อผ่านทางเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และ/หรือค่าบริการในการดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่กำหนดและเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน
 9. แขกต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติในการซื้อผ่านทางเว็บไซต์
 10. ในการแลกรับบัตรเข้า กิจกรรมทัวร์  ข้อเสนอพิเศษ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ แขกต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ร่วมกับหมายเลขการยืนยันที่ออกให้สำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว แขกต้องแสดงเอกสารประจำตัวส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนในฐานะเจ้าของบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ตามคำขอของ HKITP
 11. บัตร คูปอง และหมายเลขการยืนยันแต่ละใบหรือแต่ละหลายเลข จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บัตร คูปอง และหมายเลขการยืนยันที่ทำซ้ำ ใช้แล้ว หรือไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถใช้ได้ บัตร คูปอง และหมายเลขการยืนยันจะเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข HKITP จะไม่รับผิดชอบต่อ (และจะไม่มีออกการบัตร คูปอง หรือหมายเลขการยืนยันทดแทน) การสูญเสีย ความเสียหาย การปลอมแปลง การขโมย การฉ้อโกง หรือการใช้งานบัตร คูปอง หรือหมายเลขการยืนยันใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต  ข้อมูลของ HKITP ที่เกี่ยวกับการออกและการใช้บัตร คูปอง และหมายเลขการยืนยัน จะถือเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด 
 12. แขกต้องไม่ใช้บัตรเสมือนสำหรับการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การตีความของ HKITP ซึ่งถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือยุติความพร้อมในการให้บริการของบัตร กิจกรรมทัวร์ ข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัตร กิจกรรมทัวร์ ข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นใด ๆ HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้ายสำหรับข้อขัดแย้งดังกล่าว
 15. หลักฐานในการส่งจะไม่ถือเป็นหลักฐานในการส่งมอบ HKITP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเว้น การแทรกแซง การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูล ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การขโมย การทำลาย การเปลี่ยน หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการอนุมัติไปยังเว็บไซต์ข้อเสนอพิเศษ หรือการสูญหายหรือความล่าช้าของข้อมูลรายการธุรกรรมหรือรายการบันทึก  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูลในเว็บไซต์ข้อเสนอพิเศษที่เป็นผลมาจากการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ไวรัส บั๊กหรือสาเหตุที่ไม่อยู่ในการควบคุม
 16. HKITP ไม่รับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย ปัญหาหรือการทำงานผิดปกติของเครือข่ายสายหรือเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรืออีเมลหรือการลงทะเบียนใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค หรือความหนาแน่นในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ใด ๆ หรือเกิดจากการผสมผสานของเหตุการณ์ข้างต้น รวมถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับแขกหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม หรือการดาวน์โหลดเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษนี้
 17. HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์แขกท่านใดก็ตามจากการใช้บัตร คูปอง หมายเลขการยืนยัน หรือข้อเสนอพิเศษใด ๆ หาก HKITP มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าแขกได้ละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ  HKITP อาจปฏิเสธที่จะยอมรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลให้เข้าสู่สวนสนุก ณ เวลาใดก็ตาม หรือขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลที่เข้าสู่สวนสนุกแล้ว ออกจากสวนสนุกโดยไม่ได้รับเงินคืนหรือการชดเชยใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ HKITP และไม่ว่าจะมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุ
 18. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่น ๆ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องใด ๆ ต้องกำหนดขึ้น และต้องอยู่ภายใต้และตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของ Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (“HKSAR”) ข้อเสนอพิเศษสามารถใช้ได้ใน HKSAR เฉพาะกับแขกที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นรายบุคคลเท่านั้น  HKITP ไม่รับรองการเข้าสู่สวนสนุกหรือการเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษว่ามีความเหมาะสมหรือพร้อมให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ และข้อเสนอพิเศษจะเป็นโมฆะในเขตอำนาจที่การเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษดังกล่าวต้องห้ามหรือจำกัดโดยกฎหมาย  ผู้ที่เลือกเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษต้องดำเนินการด้วยตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ หากเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
 20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่าง HKITP และบุคคลที่ดำเนินการซื้อกับ HKITP ในตำแหน่งที่ตั้งของการขายที่กำหนด (รวมถึงเว็บไซต์ของสวนสนุก) บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ข้อบัญญัติ (บทที่ 623 ของกฎหมายฮ่องกง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี

Footer Links