tickets.skipnavigation.link.text

บัตรเข้าสวนสนุก

สนุกและเพลิดเพลินกับมนตร์มายาแห่งสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ด้วยบัตร 1 วัน หรือบัตร 2 วัน

ซื้อบัตรเข้าแบบมาตรฐาน 1 วัน

บัตร 1 วัน: บัตรเข้าแบบมาตรฐาน

ผู้เข้าชมสามารถใช้บัตรเข้าแบบมาตรฐานในวันใดก็ได้ บัตรนี้สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้หนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน
นับจากวันที่ซื้อ
ราคา:
บัตรทั่วไป อายุ 12 - 64 ปี
HK$589
บัตรเด็ก อายุ 3 - 11 ปี
HK$419
บัตรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี
HK$100
ซื้อบัตรเข้าเเบบ 2 วัน

บัตร 2 วัน

บัตรนี้สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ 2 วัน ในวันใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยการเข้าสวนสนุกครั้งเเรก ต้องเข้าก่อน หรือเข้าในวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้ได้ ซึ่งระบุอยู่บนด้านหลังบัตร
ราคา:
บัตรทั่วไป อายุ 12 - 64 ปี
HK$759
บัตรเด็ก อายุ 3 - 11 ปี
HK$539
บัตรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี
HK$170
ราคาแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ระบบจะคำนวณยอดรวมทั้งหมดในขั้นตอนการเช็คเอาท์

Hongkong International Theme Parks Limited (ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “HKITP”) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและอายุบัตร วันที่ห้ามใช้บัตร (Blockout Date) และวันที่ที่สวนสนุกระบุไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บัตรทุกประเภทไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ไม่สามารถขอแลกเป็นสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่สามารถขายต่อ และสามารถเพิกถอนได้ บัตรจะถือเป็นโมฆะหากมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขบัตร
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สามารถเข้าสวนสนุกได้ฟรี
ผู้เข้าชมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “การซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์”)
ผู้เข้าชมต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้บัตรชำระเงินในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์
ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ พร้อมกับแจ้งหมายเลขการยืนยันที่ระบบออกให้สำหรับการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์เพื่อรับบัตรที่ซื้อไว้ หาก HKITP ร้องขอ ผู้เข้าชมต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันว่าตนเป็นผู้ถือบัตรที่ใช้ในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์
ผู้เข้าชมไม่สามารถใช้บัตรเสมือนในการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์

บัตร 1 วัน: บัตรเข้าแบบมาตรฐาน
บัตรเข้าแบบมาตรฐานสามารถใช้เข้าสวนสนุกได้หนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
ผู้เข้าชมสามารถใช้บัตรเข้าแบบมาตรฐานในวันใดก็ได้ ภายในระหว่างอายุการใช้งานของบัตร

บัตร 2 วัน
บัตร 2 วันสามารถใช้เข้าสวนสนุกได้สองวัน ในวันใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน
โดยการเข้าสวนสนุกครั้งเเรก ต้องเข้าก่อน หรือภายในวันสุดท้ายของอายุบัตรซึ่งระบุอยู่บนด้านหลังบัตร

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรทุกประเภท

Footer Links