กลับ

คำแนะนำ

ไปยังบริเวณที่ไฮไลต์ในสวนสาธารณะปรินซ์ชิบะ
เพื่อได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด

จับคู่เส้นขอบฟ้าและ
แตะที่เสื่อเพื่อพบกับโอลาฟ

เริ่ม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โอลาฟกำลังมา!

จับคู่เส้นขอบฟ้าแล้วแตะที่เสื่อเพื่อเริ่ม

แตะค้างไว้เพื่อถ่ายวิดีโอ

หมุนหน้าจอเป็นแนวตั้ง