กลับ

คำแนะนำ

ไปยังบริเวณที่ไฮไลต์
รอบทะเลสาบซ็อกชน (ฝั่งตะวันออก)

หันหน้าเข้าหาทะเลสาบ
แล้วแตะผิวน้ำเพื่อพบกับโอลาฟ

เริ่ม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โอลาฟกำลังมา!

วางท่อนไม้บนน้ำแล้วแตะที่เริ่มต้น

แตะค้างไว้เพื่อถ่ายวิดีโอ

หมุนหน้าจอเป็นแนวตั้ง