Kekal Berhubung dengan Keajaiban di Hong Kong Disneyland!


Dapatkan Berita Terkini daripada Tempat yang Paling Gembira di Bumi


Ya! Saya ingin menerima Berita Terkini, Promosi dan Tawaran Hong Kong Disneyland

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi, dan bersetuju dengan kenyataan yang diterangkan seperti berikut:
  • pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi saya dan data untuk tujuan pemasaran langsung dan promosi;
  • pemindahan maklumat peribadi saya kepada pihak ketiga sama ada di negara tempat kediaman saya atau luar negara untuk tujuan pemasaran langsung dan promosi; dan
  • menerima berita terkini, promosi dan tawaran Hong Kong Disneyland.