คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในคำแถลงนี้ 'เรา' และ 'ของเรา' หมายถึง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (Hongkong International Theme Parks Limited) และ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด (Hong Kong Disneyland Management Limited) หรือทั้งสองบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเนื้อความของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการซื้อ หรือการใช้บริการของเราอาจถูกใช้สำหรับการจัดการบัญชีของท่าน การประมวลผลคำขอหรือข้อสงสัย การใช้บังคับข้อกำหนดการค้าเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการให้กับท่าน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการบริหารภายในของเรา การติดต่อท่านเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจหรือการวิจัยตลาด หรือการวิจัยอื่นๆ ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การให้ข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องให้ (mandatory fields) มีความจำเป็น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ หรือส่งข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลนั้นอาจถูกโอนให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการกระทำการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถดูรายชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลดังกล่าวที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดบัญชีของท่านได้ที่ www.hongkongdisneyland.com ท่านสามารถขอเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในครอบครองได้โดยการส่งอีเมลถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

โดยการทำเครื่องหมายในช่อง 'รับข้อมูลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์' และส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่บรรยายไว้ในย่อหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกฮ่องกง ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลตามประวัติ (profile information) (รวมถึงที่อยู่อาศัยอาศัย อายุ และเพศ) และข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction data) ของท่านในการเลือกและส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเสนอให้

 • อาคารสถานที่ของสวนสนุก
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุด (ที่เราหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวซึ่งขายแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสนอให้)
 • ทางเลือกทางธุรกิจ งานอีเวนท์ และการจัดเลี้ยง
 • โรงแรมที่พักและการบริการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึง ของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพถ่าย ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สวมใส่ดวงตา เครื่องประดับ นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย กระเป๋าและอุปกรณ์การเดินทาง อาหารและบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และตะกร้า ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา และสันทนาการ
 • งานอีเวนท์ตามฤดูกาลและงานอีเวนท์พิเศษ
 • บริการขนส่ง
 • โครงการการศึกษาและโครงการสำหรับเยาวชน
 • โครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล (reward) การสร้างความภักดี (loyalty) หรือสิทธิพิเศษ (privileges) ที่เราเสนอให้
 • บริการและประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้กับท่าน ท่านสามารถปรับปรุงการกำหนดค่าการติดต่อสื้อสารของท่านได้ที่ www.hongkongdisneyland.com ท่านสามารถขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ท่านสามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้โดยที่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยส่งคำขอถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะใช้บังคับกับท่าน

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในคำแถลงนี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด หรือ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด หรือทั้งสองบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษจีนตัวย่อ (Simplified Chinese) และฉบับภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษจีนตัวย่อเป็นเกณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการซื้อ หรือการใช้บริการของเราอาจถูกใช้สำหรับการจัดการบัญชีของท่าน การประมวลผลคำขอหรือข้อสงสัย การใช้บังคับข้อกำหนดการค้าเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการให้กับท่าน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการบริหารภายในของเรา การติดต่อท่านเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจหรือการวิจัยตลาด หรือการวิจัยอื่นๆ ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การให้ข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องให้ (mandatory fields) มีความจำเป็น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ หรือส่งข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลนั้นอาจถูกโอนให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการกระทำการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (รวมถึงบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกฮ่องกง) ท่านสามารถดูรายชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลดังกล่าวที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees ท่านสามารถขอเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในครอบครองได้โดยการส่งอีเมลถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

โดยการทำเครื่องหมายในช่อง 'รับข้อมูลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์' และส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่บรรยายไว้ในคำแถลงนี้ ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกฮ่องกง (รวมถึงบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนธุรกิจของเราที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ นั้น) ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลตามประวัติ (profile information) (รวมถึงที่อยู่อาศัยอาศัย อายุ และเพศ) และข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction data) ของท่านในการเลือกและส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่านทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเสนอให้
 • อาคารสถานที่ของสวนสนุก
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุด (ที่เราหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวซึ่งขายแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสนอให้)
 • ทางเลือกทางธุรกิจ งานอีเวนท์ และการจัดเลี้ยง
 • โรงแรมที่พักและการบริการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึง ของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพถ่าย ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สวมใส่ดวงตา เครื่องประดับ นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย กระเป๋าและอุปกรณ์การเดินทาง อาหารและบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และตะกร้า ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา และสันทนาการ
 • งานอีเวนท์ตามฤดูกาลและงานอีเวนท์พิเศษ
 • บริการขนส่ง
 • โครงการการศึกษาและโครงการสำหรับเยาวชน
 • โครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล (reward) การสร้างความภักดี (loyalty) หรือสิทธิพิเศษ (privileges) ที่เราเสนอให้
 • บริการและประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้กับท่าน ท่านสามารถขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ท่านสามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้โดยที่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยส่งคำขอถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะใช้บังคับกับท่าน

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในคำแถลงนี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด หรือ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด หรือทั้งสองบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการซื้อของท่าน หรือการใช้บริการจากเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำขอหรือข้อสงสัย การใช้บังคับข้อกำหนดการค้าเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการให้กับท่าน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการบริหารภายในของเรา วัตถุประสงค์ทางการวิจัยและทางสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การให้ข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องให้ (mandatory fields) มีความจำเป็น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ หรือส่งข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลนั้นอาจถูกโอนให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการกระทำการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ท่านสามารถดูรายชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลดังกล่าวที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees ท่านสามารถขอเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในครอบครองได้โดยการส่งอีเมลถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

โดยการทำเครื่องหมายในช่อง 'รับข้อมูลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์' และส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการประมวลผลและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่บรรยายไว้ในคำแถลงนี้ ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกฮ่องกง ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลตามประวัติ (profile information) (รวมถึงที่อยู่อาศัยอาศัย อายุ และเพศ) และข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction data) ของท่านในการเลือกและส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเสนอให้
 • อาคารสถานที่ของสวนสนุก
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุด (ที่เราหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวซึ่งขายแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสนอให้)
 • ทางเลือกทางธุรกิจ งานอีเวนท์ และการจัดเลี้ยง
 • โรงแรมที่พักและการบริการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึง ของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพถ่าย ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สวมใส่ดวงตา เครื่องประดับ นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย กระเป๋าและอุปกรณ์การเดินทาง อาหารและบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และตะกร้า ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา และสันทนาการ
 • งานอีเวนท์ตามฤดูกาลและงานอีเวนท์พิเศษ
 • บริการขนส่ง
 • โครงการการศึกษาและโครงการสำหรับเยาวชน
 • โครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล (reward) การสร้างความภักดี (loyalty) หรือสิทธิพิเศษ (privileges) ที่เราเสนอให้
 • บริการและประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้กับท่าน ท่านสามารถขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แบบตรง ท่านสามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้โดยที่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยส่งคำขอถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไต้หวัน คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะใช้บังคับกับท่าน

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในคำแถลงนี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง ฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด หรือ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แมเนจเมนต์ ลิมิเต็ด หรือทั้งสองบริษัทดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างเนื้อความของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาจีนตัวเต็ม (Traditional Chinese) และฉบับภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาจีนตัวเต็มเป็นเกณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน (รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) อาจถูกใช้เพื่อการประมวลผลคำขอหรือข้อสงสัย การใช้บังคับข้อกำหนดการค้าเชิงพาณิชย์ การส่งสื่อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการให้กับท่าน วัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการบริหารภายในของเรา การติดต่อท่านเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจหรือการวิจัยตลาด หรือการวิจัยอื่นๆ ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย เราจะประมวลผลและใช้ข้อมูลของท่านด้วยเครื่องอัตโนมัติหรือวิธีอื่นที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ และจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามสมควรเพื่อการกระทำการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การให้ข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องให้ (mandatory fields) มีความจำเป็น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ หรือส่งข้อมูลที่ท่านต้องการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลนั้นอาจถูกโอนให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการกระทำการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถดูรายชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการโอนข้อมูลดังกล่าวที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการใช้และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแถลงนี้ รวมถึงการโอนข้อมูลนั้นไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกไต้หวัน คำถามเกี่ยวกับหรือคำขอเข้าถึง ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ยุติการเก็บรวบรวม ประมวลผลหรือใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีในครอบครองสามารถทำได้โดยการส่งอีเมลถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

ทางเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

โดยการทำเครื่องหมายในช่อง 'รับข้อมูลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์' และส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงยินยอมต่อการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่บรรยายไว้ในย่อหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและสถานที่อื่นภายนอกฮ่องกง ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลตามประวัติ (profile information) (รวมถึงที่อยู่อาศัยอาศัย อายุ และเพศ) และข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction data) ของท่านในการเลือกและส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเสนอให้ต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราเสนอให้
 • อาคารสถานที่ของสวนสนุก
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การพักผ่อนและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุด (ที่เราหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวซึ่งขายแพคเกจท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเสนอให้)
 • ทางเลือกทางธุรกิจ งานอีเวนท์ และการจัดเลี้ยง
 • โรงแรมที่พักและการบริการ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภค (รวมถึง ของเล่น เครื่องเขียน หนังสือและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการภาพถ่าย ซอฟต์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์ ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สวมใส่ดวงตา เครื่องประดับ นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย กระเป๋าและอุปกรณ์การเดินทาง อาหารและบริโภคภัณฑ์ ของขวัญ ดอกไม้และตะกร้า ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และบัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ)
 • ความบันเทิง การกีฬา และสันทนาการ
 • งานอีเวนท์ตามฤดูกาลและงานอีเวนท์พิเศษ
 • บริการขนส่ง
 • โครงการการศึกษาและโครงการสำหรับเยาวชน
 • โครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล (reward) การสร้างความภักดี (loyalty) หรือสิทธิพิเศษ (privileges) ที่เราเสนอให้
 • บริการและประสบการณ์ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
 • บริการและวิธีการชำระเงิน
เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากได้รับความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เราจะไม่ส่งสื่อวัสดุทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้กับท่าน ท่านสามารถขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ท่านสามารถยื่นคำขอดังกล่าวได้โดยที่เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยส่งคำขอถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com หรือที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท เกาะลันเตา ฮ่องกง

Footer Links