Tawaran Cuti Inap “Romance into Magic”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah bilik (selain bilik yang dikecualikan dalam perenggan 2) di Hong Kong Disneyland Hotel, Disney Explorers Lodge atau Disney’s Hollywood Hotel (setiap satunya “Hotel”) untuk penginapan hotel;
  3. mendaftar masuk antara tempoh berikut
   1. untuk Hong Kong Disneyland Hotel dan Disney Explorers Lodge, di antara 25 Mei 2023 dan 30 Disember 2023 (termasuk kedua-dua tarikh kecuali tarikh sekatan 22 hingga 26 Disember 2023) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 31 Disember 2023;
   2. untuk Hotel Hollywood Disney, di antara 14 Julai 2023 dan 30 Disember 2023 (termasuk kedua-dua tarikh kecuali tarikh sekatan 22 hingga 26 Disember 2023) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 31 Disember 2023; dan
  4. merupakan salah seorang Tetamu yang menginap di bilik Hotel
  (tetamu yang memenuhi semua kriteria dalam (i) hingga (iv), “Tetamu yang Layak”).
 2. Tawaran ini tidak tersedia untuk jenis bilik berikut: Adventurers Suite di Disney Explorers Lodge; Roy O. Disney Suite dan Walt Disney Suite di Hong Kong Disneyland Hotel.
 3. Apabila melengkapkan tempahan, Tetamu yang Layak dikehendaki: (a) memberikan namanya, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”); dan (b) memilih restoran atau lokasi untuk makan malam yang ditetapkan yang boleh dijamu pada tarikh daftar masuk sahaja.
 4. Tempahan awal sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk diperlukan.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. “Caj Tempahan” termasuk: (i) kadar harga bilik berkenaan yang ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori Hotel dan bilik yang ditetapkan serta kadar harga bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan mana-mana Had Faedah mengikut terma yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”); (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 7 di bawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 7. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ("Tetamu Tambahan") yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ("Surcaj"). Surcaj ini hanya merangkumi bayaran penginapan Hotel untuk Tetamu Tambahan, tetapi tidak termasuk apa-apa komponen tawaran lain.
 8. Tertakluk pada Perenggan 7 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum (4) Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang (1) dewasa mestilah merupakan Tetamu yang menginap di setiap bilik Hotel.
 9. Bayaran penuh Caj Tempahan akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan dibuat.
 10. Tetamu tidak boleh menukar nama tempat tempahan yang dibuat atau restoran yang dipilih dalam apa jua keadaan.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan bilik Hotel sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk. Caj Tempahan akan dikenakan jika pembatalan dibuat selepas tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Perubahan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat, dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini.
 12. Tetamu boleh membatalkan atau meminda item tambahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk. Caj Tambahan akan ditolak daripada deposit jika pembatalan atau pindaan dibuat dalam tempoh 3 hari sebelum tarikh daftar masuk.
 13. Setiap Tetamu yang Layak berhak menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 14. Tawaran ini tidak boleh diberi komisen.
 15. Pakej ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”). Tetamu perlu memiliki tiket kemasukan yang sah dan membuat tempahan lawatan untuk memasuki Taman Tema. 
 16. Semua Tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 17. Pakej ini dan komponennya, penerbitan dan penggunaan pakej ini dan komponennya dan kemasukan ke Hotel, Taman Tema atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) masing-masing tertakluk kepada (i) "Sorotan Tawaran" dan "Butiran Penting" yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di Laman Web Hong Kong Disneyland (“Website”), (ii) terma dan syarat dan Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, (iii) peraturan dan undang-undang yang terpakai kepada lokasi atau kemudahan yang berkenaan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-Undang Taman Tema dan Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, persembahan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau mana-mana bahagian Resort untuk apa-apa tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, persembahan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, kemudahan, atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 18. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan keluar; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
Terma dan Syarat Makan Malam Hotel
 1. Makan malam yang ditetapkan yang termasuk dalam tawaran ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, dengan wang tunai atau apa-apa item lain.
 2. Makan malam yang ditetapkan mestilah dijamu pada tarikh daftar masuk Hotel. Tetamu yang Layak boleh menebus makan malam yang ditetapkan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran. Untuk mengelakkan keraguan, setiap Tetamu yang Layak adalah layak untuk satu makan malam yang ditetapkan sahaja bagi setiap penginapan Hotel, tanpa mengira bilangan malam penginapan Tetamu yang Layak di Hotel tersebut.
 3. Makan malam yang ditetapkan hanya boleh dijamu di restoran atau lokasi terpilih dalam salah satu sesi berikut pada tarikh daftar masuk:
  1. makan malam yang ditetapkan di Crystal Lotus, Dragon Wind, Walt’s Cafe dan World of Color Restaurant tersedia dari jam 6:00 petang hingga 7:30 malam atau 8:00 malam hingga 9:30 malam; atau
  2. bufet makan malam di Enchanted Garden Restaurant tersedia di antara jam 5:30 petang hingga 7:30 malam atau 8:00 malam hingga 10:00 malam;
  3. bufet makan malam di Ink & Plate disediakan antara jam 5:30 petang dan 7:30 malam atau 8:00 malam dan 10:00 malam; atau
  4. makan malam yang ditetapkan di dalam bilik tersedia antara jam 6:00 petang hingga 9:00 malam.
 4. Pengaturan makan malam tertakluk kepada ketersediaan dan operasi Hotel. Permintaan awal disyorkan. Untuk pertanyaan dan tempahan, sila hubungi +852 3510-6000 (untuk Walt’s Cafe; Crystal Lotus; Enchanted Garden Restaurant dan perkhidmatan makan malam di bilik), +852 3510-2000 (untuk Dragon Wind dan World of Color Restaurant) atau +852 3510-5000 (untuk Ink & Plate). HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah tempat hidangan makan malam yang ditetapkan.
 5. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah atau melaraskan aspek berikut bagi setiap restoran dan perkhidmatan makan malam di bilik, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya: (a) harga makanan dan minuman; (b) menu, (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang masuk. Tetamu boleh merujuk kepada https://www.hongkongdisneyland.com/ms/dining untuk lokasi dan waktu operasi restoran yang ditetapkan.
Terma dan Syarat Tawaran Tiket 1 Hari
 1. Tetamu yang Layak boleh menikmati potongan 15% pada harga biasa sehingga empat (4) Tiket Kemasukan Am 1 Hari atau tiket Kanak-kanak (setiap satu “Tiket Tawaran”) dalam satu transaksi. Tiket Tawaran hanya boleh dibeli pada masa tempahan atau semasa daftar masuk Hotel.
 2. Setiap Tetamu yang Layak hanya boleh menikmati tawaran ini sekali sahaja. Tiket Tawaran boleh digunakan oleh Tetamu yang Layak dan Tetamu mereka yang menginap.
 3. Tawaran ini tidak tersedia untuk (a) pembelian melebihi tiket ketiga (ke-3), (b) tiket Kemasukan Warga Emas, dan (c) jenis tiket lain.
 4. Tiket Tawaran ini sah padahari pembelian yang sama atau hari berikutnya Tiket Tawaran yang tidak digunakan sebelum tamat tarikh sah akan dibatalkan tanpa bayaran balik atau pampasan.
 5. Tiket Tawaran, pada tarikh melawat sahaja, boleh dinaik taraf kepada Akses Magik dengan membayar perbezaan harga berkenaan di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema. Perbezaan harga yang berkenaan akan dihitung berdasarkan harga Tiket Tawaran dan jenis Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih. Jika harga yang diterbitkan bagi Kad Keahlian Akses Magik lebih rendah berbanding harga Tiket Tawaran, tiada bayaran balik akan dibuat.
 6. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun bermula dari tarikh Tiket Tawaran itu digunakan. Tiket Tawaran tidak boleh dinaik taraf selepas hari Tiket Tawaran digunakan.
 7. Setiap Tiket Tawaran mestilah digunakan oleh Tetamu yang sama.
 8. Apabila memasuki Taman Tema, Tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema serta untuk naik taraf tiket (jika berkenaan). Jika Tetamu memilih agar gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  *Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  #Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar Tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket 1 Hari. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 9. HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana Tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
Terma dan Syarat Tawaran Lain
 1. Tawaran ini dan mana-mana komponen tawaran tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana tawaran, promosi, diskaun atau manfaat lain (termasuk tanpa pengehadan tawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Sekiranya berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir terhadap pertikaian dan dengan cara lain berhubung dengan tawaran ini dan komponen tawaran.
 3. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China (“Hong Kong”).
 4. Tawaran ini dibuat mengikut undang-undang Hong Kong sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di Hong Kong menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak membuat pernyataan bahawa penyertaan dalam tawaran ini adalah sesuai atau tersedia di lokasi lain dan tawaran ini terbatal dalam mana-mana bidang kuasa yang penyertaan dalam tawaran sedemikian dilarang atau disekat oleh undang-undang. Orang yang memilih untuk menyertai tawaran ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang setempat, jika dan setakat undang-undang terpakai.
 5. Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Cina bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang Layak membeli tawaran ini. Orang yang bukan merupakan pihak kepada perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.