Istimewa Lebih 2 Malam: Potongan 30%

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Semak Ketersediaan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830, nyatakan “Tawaran 2 Malam Tambahan”.

Butiran Penting:
 1. Tawaran ini hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang:
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan hotel di Hong Kong Disneyland Hotel, Disney Explorers Lodge atau Disney's Hollywood Hotel ("Hotel") semasa tempoh daftar masuk dari 9 April 2024 dan 12 Disember 2024 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 14 Disember 2024; dan
  3. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
  (tetamu yang memenuhi semua kriteria dalam (i) hingga (iii), “Tetamu yang Layak”).
 2. Apabila melengkapkan tempahan, Tetamu yang Layak dikehendaki memberikan namanya, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain seperti yang dikehendaki oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”).
 3. Tawaran ini terpakai kepada semua jenis bilik Hotel kecuali, Bilik Pandangan Laut dengan Balkoni Disney Explorers Lodge dan Suite Kingdom Club, Suite Kingdom Club Cinderella dan Suite Kingdom Club Frozen Hong Kong Disneyland Hotel (setiap “Hotel”).
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya satu hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. “Caj Tawaran” termasuk: (i) kadar bilik berkenaan yang ditentukan berdasarkan pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik terpilih dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat seperti terma yang telah didefinisikan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); dan (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 7 di bawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) apa-apa caj tambahan untuk item (“Caj Tambahan”). 
 7. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada 10% caj perkhidmatan) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun ke atas (“Tetamu Tambahan”) yang menginap di bilik Hotel yang sama (“Surcaj”).
 8. Tertakluk pada Perenggan 7 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum empat orang tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 9. Bayaran penuh untuk Caj Tawaran dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 10. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan.
 11. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 12. Perubahan mana-mana nama tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 13. Tetamu boleh membatalkan atau mengubah tempahan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum daftar masuk bilik Hotel. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (ii) dan (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat (seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan dalam perenggan ini.
 14. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 15. Tawaran ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”). Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman. Tempahan lawatan taman bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian adalah tertakluk kepada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 16. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti kerana HKITP mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memasuki Taman Tema semula dan naik taraf tiket (jika berkenaan). Jika tetamu memilih untuk gambar anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh dokumen pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau dokumen pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran bersama dengan dokumen pengenalan bergambar yang lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 tahun hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan tiket. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
  HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 17. HKITP boleh menolak untuk menerima atau membenarkan penembusan dan penggunaan mana-mana manfaat dalam tawaran ini, dan menahan atau membatalkan sebarang manfaat dalam tawaran ini, dalam setiap kes tanpa bayaran balik, pertukaran atau pampasan jika menurut pertimbangannya (i) manfaat dibawah tawaran ini digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 18. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menetapkan atau mengubah harga, kesahan dan/atau tarikh disekat mana-mana tiket, lawatan, produk, perkhidmatan, tawaran, diskaun atau promosi; dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 19. Tawaran ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan serta kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan di sana adalah tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di laman web Hong Kong Disneyland di hongkongdisneyland.com (“Laman Web”), (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang terpakai untuk lokasi atau kemudahan yang disebutkan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Peraturan dan Undang-undang Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagian Resort, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Tawaran
 1. Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadan tawaran "Keistimewaan Hotel Eksklusif", manfaat Ahli Cast dan manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Terma dan syarat ini, dan semua butiran, peraturan dan pengawalan lain yang dikemukakan dalam Perenggan 19 ke atas, adalah tertakluk kepada tafsiran HKITP yang perlu muktamad dan tidak dapat dipertikaikan.
 3. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan tawaran ini.
 4. Terma dan Syarat ini perlu ditadbir oleh dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China(“HKSAR”).
 5. Tawaran ini disediakan mengikut undang-undang HKSAR sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat perwakilan bahawa pembelian, penebusan atau penggunaan tawaran ini sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan tawaran ini tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa yang pembelian, penebusan atau penggunaan tawaran sedemikian dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk membeli, menebus dan/atau menggunakan tawaran ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana ia terpakai.
 6. Jika mana-mana peruntukan terma dan syarat ini dianggap palsu atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan tersebut perlulah diganti dengan terma dan syarat yang paling hampir sepadan dengan HKITP dan baki terma dan syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
 7. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 8. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli Tawaran. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan apa-apa terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi

Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.