Tawaran Pembelian Awal Bilik

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Semak Ketersediaan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera. Tiket boleh dibeli pada masa yang sama.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830.

Tawaran Pembelian Bilik 7 Hari atau 21 Hari Lebih Awal - Butiran Penting
 1. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori hotel dan bilik dipilih, harga bilik semasa, bilangan Tetamu yang menginap dalam kumpulan dan umur bagi Tetamu yang menginap (Tertakluk pada ketersediaan. dan sebarang Had Manfaat, yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Hotel). Harga bilik semasa untuk setiap hotel (setiap 'Hotel') ditentukan pada masa tempahan.
 2. Untuk tempahan dengan tarikh daftar masuk bermula pada 1 April 2018, caj tambahan sebanyak HK$200 untuk seorang bagi semalam akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 atau ke atas yang tinggal di bilik Hotel yang sama.
 3. Tertakluk kepada Perenggan 2 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 4. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah kadar bilik berdiskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 5. Deposit yang bersamaan dengan kadar harga bilik malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan bayaran perkhidmatan 10% akan dikenakan untuk setiap tempahan sewaktu tempahan dibuat.
 6. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 7. Untuk pembelian awal 7 hari, tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 31 Mac, 21 Julai hingga 18 Ogos, 15-31 Disember 2018; di mana pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Harga penuh deposit akan ditolak jika sebarang pembatalan dilakukan selepas tempoh yang dinyatakan di atas atau tidak hadir. Perubahan penginapan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 8. Untuk pembelian awal 21 hari, Tetamu tidak dibenarkan untuk membatal atau mengubah tempahan setelah ianya dibuat. Sebarang pembatalan atau pengubahsuaian akan dikenakan caj yang bersamaan dengan kadar malam bilik pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10%/ Caj sebegitu akan ditolak daripada deposit.
 9. Tawaran ini tertakluk kepada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Tawaran Penting' yang berkaitan, Terma dan Syarat Am Hoteldi https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-Umum-terms-conditions/ dan kepada sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau selanjutnya.
Lebih 2 Malam - Butiran Penting
 1. Harga tawaran sebenarnya bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori hotel dan bilik yang dipilih, kadar bilik semasa, jumlah Tetamu yang menginap dalam kumpulan dan umur Tetamu (bergantung kepada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat, yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Hotel). Harga bilik semasa untuk setiap hotel (setiap 'Hotel') ditentukan pada masa tempahan.
 2. Untuk tempahan dengan tarikh daftar masuk bermula pada 1 April 2018, caj tambahan sebanyak HK$200 untuk seorang bagi semalam akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 atau ke atas yang tinggal di bilik Hotel yang sama.
 3. Tertakluk kepada Perenggan 2 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 4. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah kadar bilik berdiskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 5. Bayaran penuh untuk seluruh penginapan hotel akan dicaj semasa ketibaan. An amount representing the first night Bilik rate, extra charge (if any) and 10% service charge will be charged in case of any Batalkan made after the prescribed period stated below (see paragraph 8) or no show.
 6. Tetamu dikehendaki memberi maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk jaminan atau deposit atas tempahan.
 7. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 8. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 31 Mac, 21 Julai hingga 18 Ogos, 15-31 Disember 2018; di mana pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Perubahan tarikh penginapan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 9. Tawaran ini tertakluk kepada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Tawaran Penting' yang berkaitan,Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan kepada sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau selanjutnya.
Tawaran Pembelian Bilik 2 Malam 45 Hari Lebih Awal - Butiran Penting
 1. Block-out dates are:
  1. Hong Kong Disneyland Hotel: 4 – 6 Mei, 11 – 16 Mei, 19 Jun 2018;
  2. Disney Explorers Lodge: 19 Jun 2018.
 2. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori bilik yang dipilih, campuran kumpulan dan kadar bilik sedia ada Hotel yang ditentukan pada waktu tempahan (tertakluk pada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat Am Hotel).
 3. Setiap Bilik Hotel boleh memuatkan maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menjadi tetamu yang menginap di setiap Bilik Hotel.
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 untuk setiap orang bagi setiap malam akan dikenakan bagi Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun ke atas bagi setiap Bilik Hotel.
 5. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah harga bilik yang diberikan diskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 6. Deposit yang bersamaan dengan harga bilik bagi malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10% akan dikenakan bagi setiap tempahan pada waktu tempahan.
 7. Perubahan nama tetamu tidak dibenarkan sama sekali.
 8. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tempahan selepas tempahan telah dibuat. Sebarang pembatalan atau pengubahsuaian akan dikenakan caj yang bersamaan dengan harga bilik bagi malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10%. Caj tersebut akan ditolak daripada deposit.
 9. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Sorotan Tawaran', Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') menurut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya.
Keistimewaan Eksklusif Hotel - Terma dan Syarat:
 1. Kesahan:
  • Tawaran ini sah untuk tarikh daftar masuk hotel dari 16 Ogos 2017 hingga 30 September 2018 kecuali Tarikh Tiada Promosi di bawah.
  • Tarikh Tiada Promosi: 23 – 26, 30 – 31 Disember 2017; 1 Januari 2018; 16 – 20 Februari 2018.
  • Tempoh tempahan dari 16 Ogos 2017 hingga 27 September 2018.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik dan minuman ringan secara percuma jika mereka berjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa yang ditetapkan melalui Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak terpakai kepada bilik hotel yang ditempah dengan Tawaran Diskaun Hotel Istimewa Magic Access atau tawaran lain seperti yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited dari semasa ke semasa.
 3. Naik taraf bilik:
  • Naik taraf bilik kepada kategori bilik selanjutnya dalam hotel yang sama sahaja.
  • Tertakluk kepada kategori bilik berikut:
   i. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   ii. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang terhad ada disediakan dalam tawaran ini. Naik taraf bilik hotel percuma adalah tertakluk kepada ketersediaan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 orang Tetamu setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran dengan servis meja di dalam Hotel.
  • Tetamu diminta menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.
Kenyataan Pengambilan Maklumat Peribadi Personal
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga terlibat dalam memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada, dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.