Tawaran Pembelian Awal Bilik

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Butang Hotel Yang Ditetapkan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera. Tiket boleh dibeli pada masa yang sama.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830.

Tawaran Pembelian Awal Bilik (7 hari) - Butiran Penting
 1. Tawaran ini sah untuk tarikh daftar masuk dari 24 Mei 2022 hingga 31 Mac 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) dan daftar keluar pada atau sebelum 1 April 2023.
 2. Tawaran terpakai untuk semua jenis bilik Hotel kecuali, Adventurers Suite of Disney Explorers Lodge; Roy O. Disney Suite dan Walt Disney Suite of Hong Kong Disneyland Hotel (setiap “Hotel”).
 3. Tempahan awal perlu dibuat pada sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh daftar masuk.
 4. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. “Jumlah Caj” termasuk: (i) Kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang ditetapkan dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 6 di bawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) apa-apa caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 6. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ('Tetamu Tambahan') yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ('Surcaj').
 7. Tertakluk pada Perenggan 6 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum (4) Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang (1) dewasa mesti Tetamu yang menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh untuk Jumlah Caj akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu dikehendaki memberikan maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama Tetamu tidak dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 10. Setiap Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 22 Julai hingga 20 Ogos 2022, 22 Disember hingga 31 Disember 2022 dan 22 Januari hingga 25 Januari 2023; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Malam pertama penginapan Hotel bersama dengan Jumlah Caj (ii) dan (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat (seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan di dalam perenggan ini.
 11. Tawaran ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke hotel atau bahagian lain dari Resort Hong Kong Disneyland ('Resort') dan penggunaan kemudahan tertakluk kepada (i) Butiran penting yang dinyatakan di semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, (iii) kaedah-kaedah dan peraturan yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Kaedah-kaedah dan Peraturan taman dan/ atau hotel) yang dinyatakan di Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Parks Limited ('HKITP') mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang boleh mengakses Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana program, tawaran atau aktiviti tarikan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau pemasaran, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
Terma dan Syarat lain yang terpakai pada Tawaran
 1. Tawaran tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Ekslusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon anda manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan tawaran ini.
 3. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli Tawaran. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.
Tawaran Pembelian Awal Bilik (21 hari) - Butiran Penting:
 1. Tawaran ini sah untuk tarikh daftar masuk dari 7 Jun 2022 hingga 31 Mac 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) dan dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 April 2023.
 2. Tawaran terpakai untuk semua jenis bilik Hotel kecuali, Adventurers Suite of Disney Explorers Lodge; Roy O. Disney Suite dan Walt Disney Suite of Hong Kong Disneyland Hotel (setiap “Hotel”).
 3. Tempahan awal perlu dibuat pada sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari sebelum tarikh daftar masuk.
 4. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. “Jumlah Caj” termasuk: (i) Kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang ditetapkan dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 6 dibawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 6. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ('Tetamu Tambahan') yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ('Surcaj').
 7. Tertakluk pada Perenggan 6 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum (4) Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang (1) dewasa mesti Tetamu yang menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh untuk Jumlah Caj akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu dikehendaki memberikan maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama Tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 10. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tempahan sebaik sahaja tempahan dibuat. Sebarang pembatalan atau pengubahsuaian akan dikenakan caj yang bersamaan dengan kadar penginapan Hotel pada malam pertama bersama dengan Jumlah Caj (ii) dan (iii).
 11. Tawaran ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke hotel atau bahagian lain dari Resort Hong Kong Disneyland ('Resort') dan penggunaan kemudahan ada setiap subjek (i) Butiran penting yang dinyatakan di semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, (iii) kaedah dan peraturan yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Kaedah dan Peraturan taman dan/atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Parks Limited ('HKITP') mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis selanjutnya atau terlebih dahulu. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang boleh mengakses Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana program, tawaran atau aktiviti tarikan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau pemasaran, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
Terma dan Syarat lain yang terpakai pada Tawaran
 1. Tawaran tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Ekslusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon anda manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan tawaran ini.
 3. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli Tawaran. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.
Tawaran Tambahan 2 Malam: potongan 30% (“Tawaran”):
 1. Tawaran sah untuk daftar masuk pada tarikh-tarikh terpilih dari 11 Jun hingga 29 September, 2022 (kedua-dua tarikh inklusif) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober, 2022.
 2. Tawaran terpakai kepada semua jenis bilik Hotel kecuali, Suite Adventurers of Disney Explorers Lodge dan Suite Kingdom Club, Suite Kingdom Club Cinderella, Suite Kingdom Club Frozen, Suite Roy O. Disney dan Suite Walt Disney dari Hotel Disneyland Hong Kong (setiap 'Hotel' ”).
 3. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum tarikh daftar masuk.
 4. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. “Jumlah Caj” termasuk : (i) Kadar bilik yang dapat digunakan ditentukan berdasarkan pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik dipilih dan kadar bilik yang ada untuk masa yang terhad ( dikenakan kepada ketersediaan dan apa-apa Kebaikan Had seperti terma tersebut telah didefinisikan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/(“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); dan (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 6 dibawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 6. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ('Tetamu Tambahan') yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ('Surcaj').
 7. Tertakluk pada Perenggan 6 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum (4) Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang (1) dewasa mesti Tetamu yang menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh untuk Jumlah Caj akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu dikehendaki memberikan maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk deposit semasa membuat tempahan.
 10. Setiap Tetamu boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama. Penukaran nama Tetamu tidak dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau mengubah tempahan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum daftar masuk bilik Hotel. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (ii) dan (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat (seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan di dalam perenggan ini.
 12. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 13. Tawaran, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke hotel atau bahagian lain dari Resort Hong Kong Disneyland (“Resort”) ini dan penggunaan kemudahan tertakluk kepada (i) Butiran Penting yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, (iii) peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman dan/ atau hotel) yang dinyatakan di Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Parks Limited (“HKITP”) mengikut budi bicara tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi dalam keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaras syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang boleh mengakses Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana program, tawaran atau aktiviti tarikan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau pemasaran, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Tawaran
 1. Tawaran tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon anda manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan tawaran ini.
 3. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli Tawaran. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.
Manfaat Hotel Eksklusif - Terma dan Syarat
 1. Kesahan
  • Tawaran ini sah untuk tempahan hotel yang dibuat dalam tempoh dari 31 Mac 2022 hingga 28 Mac 2023 dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk.
  • Tawaran ini sah untuk daftar masuk hotel dari 3 April 2022 hingga 31 Mac 2023, kecuali Tarikh tiada promosi di bawah.
  • Tarikh tiada promosi: 19 Disember 2022 hingga 2 Januari 2023; 12 Februari hingga 15 Februari 2023.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik hotel percuma dan minuman ringan percuma jika berjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa yang ditetapkan melalui Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak terpakai pada bilik hotel yang ditempah dengan tawaran bermusim istimewa Magic Access dan tawaran lain yang mungkin ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited dari masa ke masa.
 3. Naik taraf bilik hotel percuma:
  • Tawaran ini sah untuk naik taraf bilik kepada kategori bilik seterusnya dalam Hotel yang sama
  • Naik taraf bilik terpakai pada kategori bilik yang seterusnya sahaja:
   i. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   ii. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang tersedia untuk tawaran ini adalah terhad. Naik taraf bilik hotel percuma tertakluk pada ketersediaan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman ringan percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 Tetamu bagi setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran perkhidmatan meja di Hotel.
  • Tetamu perlu menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.