Tawaran Pembelian Awal Bilik

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Butang Hotel Yang Ditetapkan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera. Tiket boleh dibeli pada masa yang sama.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830.

Tawaran Pembelian Awal Bilik (7 hari) - Butiran Penting
 1. Tawaran ini sah untuk daftar masuk dari 30 Oktober 2019 hingga 30 September 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober 2020.
 2. Kadar bilik sedia ada untuk setiap hotel (setiap “Hotel”) ditentukan pada waktu tempahan.
 3. Caj bilik (i) bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik sedia ada dan (ii) termasuk apa-apa Surcaj terpakai yang disebut dalam Perenggan 4 di bawah (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat seperti yang ditakrifkan untuk terma tersebut dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), setiapnya tertakluk pada caj perkhidmatan 10% tambahan ((i) dan (ii) secara kolektif, sebagai “Caj Bilik”).
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang setiap malam terpakai pada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 tahun atau ke atas yang menginap di bilik Hotel yang sama (“Surcaj”).
 5. Tertakluk pada Perenggan 4 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga 4 Tetamu maksimum. dewasa mestilah merupakan tetamu yang menginap di setiap Bilik Hotel.
 6. Tetamu dikehendaki memberi maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk jaminan atau deposit atas tempahan.
 7. Tiada perubahan nama tetamu dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 8. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 20 hingga 31 Disember 2019, 25 hingga 31 Januari 2020, 24 Julai hingga 22 Ogos 2020; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Harga yang mewakili Caj Bilik malam pertama akan ditolak jika sebarang pembatalan dilakukan selepas tempoh yang dinyatakan di atas atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 9. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Sorotan Tawaran”, Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan pada sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terdahulu atau lanjut.
Tawaran Pembelian Awal Bilik (21 hari) - Butiran Penting:
 1. Tawaran ini sah untuk daftar masuk dari 30 Oktober 2019 hingga 30 September 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober 2020.
 2. Kadar bilik sedia ada untuk setiap hotel (setiap “Hotel”) ditentukan pada waktu tempahan.
 3. Caj bilik (i) bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik sedia ada dan (ii) termasuk apa-apa Surcaj terpakai yang disebut dalam Perenggan 4 di bawah (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat seperti yang ditakrifkan untuk terma tersebut dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), setiapnya tertakluk pada caj perkhidmatan 10% tambahan ((i) dan (ii) secara kolektif, sebagai “Caj Bilik”).
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang setiap malam terpakai pada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 tahun atau ke atas yang menginap di bilik Hotel yang sama (“Surcaj”).
 5. Tertakluk pada Perenggan 4 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga 4 Tetamu maksimum. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mestilah merupakan tetamu yang menginap di setiap Bilik Hotel.
 6. Bayaran penuh untuk Jumlah Harga, bermakna jumlah Caj Bilik dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan, akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 7. Tiada perubahan nama tetamu dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 8. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tempahan sebaik sahaja tempahan dilakukan. Apa-apa pembatalan dan pengubahsuaian akan tertakluk pada caj bersamaan dengan Caj Bilik malam pertama. Caj sebegitu akan ditolak daripada deposit.
 9. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Sorotan Tawaran”, Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan pada sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terdahulu atau lanjut.
Tawaran 2 Malam Tambahan - Butiran Penting:
 1. Tawaran ini sah untuk daftar masuk dari 30 Oktober 2019 hingga 29 September 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober 2020.
 2. Kadar bilik sedia ada untuk setiap hotel (setiap “Hotel”) ditentukan pada waktu tempahan.
 3. Caj bilik (i) bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik sedia ada dan (ii) termasuk apa-apa Surcaj terpakai yang disebut dalam Perenggan 4 di bawah (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat seperti yang ditakrifkan untuk terma tersebut dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), setiapnya tertakluk pada caj perkhidmatan 10% tambahan ((i) dan (ii) secara kolektif, sebagai “Caj Bilik”).
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang setiap malam terpakai pada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 tahun atau ke atas yang menginap di bilik Hotel yang sama (“Surcaj”).
 5. Tertakluk pada Perenggan 4 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 6. Bayaran penuh untuk Jumlah Harga, bermakna jumlah Caj Bilik dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan, akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 7. Tiada perubahan nama tetamu dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 8. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 20 hingga 31 Disember 2019, 25 hingga 31 Januari 2020, 24 Julai hingga 22 Ogos 2020; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Harga yang mewakili Caj Bilik malam pertama akan ditolak jika sebarang pembatalan dilakukan selepas tempoh yang dinyatakan di atas atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 9. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Tawaran Penting' yang berkaitan, Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan pada sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau selanjutnya.
Tawaran Pembelian Bilik 45 Hari Awal - Butiran Penting:
 1. Tawaran ini sah untuk daftar masuk dari 30 Oktober 2019 hingga 29 September 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Oktober 2020.
 2. Kadar bilik sedia ada untuk setiap hotel (setiap “Hotel”) ditentukan pada waktu tempahan.
 3. Caj bilik (i) bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik sedia ada dan (ii) termasuk apa-apa Surcaj terpakai yang disebut dalam Perenggan 4 di bawah (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat seperti yang ditakrifkan untuk terma tersebut dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), setiapnya tertakluk pada caj perkhidmatan 10% tambahan ((i) dan (ii) secara kolektif, sebagai “Caj Bilik”).
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang setiap malam terpakai pada Tetamu ketiga dan keempat berumur 12 tahun atau ke atas yang menginap di bilik Hotel yang sama (“Surcaj”).
 5. Tertakluk pada Perenggan 4 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga 4 Tetamu maksimum. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mestilah merupakan tetamu yang menginap di setiap Bilik Hotel.
 6. Bayaran penuh untuk Jumlah Harga, bermakna jumlah Caj Bilik dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan, akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 7. Tiada perubahan nama tetamu dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 8. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tempahan sebaik sahaja tempahan dibuat. Apa-apa pembatalan dan pengubahsuaian akan tertakluk pada caj bersamaan dengan Caj Bilik malam pertama. Caj sebegitu akan ditolak daripada deposit.
 9. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Sorotan Tawaran”, Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan pada sekatan dan perubahan lain yang berkaitan dan yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terdahulu atau lanjut.
Manfaat Hotel Eksklusif - Terma dan Syarat
 1. Kesahan
  • Tawaran ini sah bagi tempahan hotel yang dibuat dalam tempoh dari 30 Oktober 2019 hingga 27 September 2020 dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk.
  • Tawaran ini sah bagi daftar masuk hotel dari 2 November 2019 hingga 30 September 2020, kecuali Tarikh yang Disekat di bawah.
  • Tarikh yang disekat: 2 November 2019; 20 hingga 31 Disember 2019; 24 hingga 29 Januari 2020.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik hotel percuma dan minuman ringan percuma jika berjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa yang ditetapkan melalui Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak terpakai pada bilik hotel yang ditempah dengan tawaran bermusim istimewa Magic Access dan tawaran lain yang mungkin ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited dari masa ke masa.
 3. Naik taraf bilik hotel percuma:
  • Tawaran ini sah untuk naik taraf bilik kepada kategori bilik seterusnya dalam Hotel yang sama
  • Naik taraf bilik terpakai pada kategori bilik yang seterusnya sahaja:
   i. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   ii. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang tersedia untuk tawaran ini adalah terhad. Naik taraf bilik hotel percuma tertakluk pada ketersediaan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman ringan percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 Tetamu bagi setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran perkhidmatan meja di Hotel.
  • Tetamu perlu menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.