Tawaran Bufet Sarapan & Bilik Disney

Lihat semua Tawaran Istimewa

Tawaran Bilik Disney & Bufet Sarapan Pagi

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang:
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan hotel di Hong Kong Disneyland Hotel, Disney Explorers Lodge atau Disney's Hollywood Hotel (“Hotel”) semasa tempoh daftar masuk dari 29 Februari 2024 hingga 30 November 2024 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Disember 2024; dan
  3. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel;
  (tetamu yang memenuhi semua kriteria dalam (i) hingga (iii), “Tetamu yang Layak”).
 2. Apabila melengkapkan tempahan, Tetamu yang Layak dikehendaki memberikan namanya, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain seperti yang dikehendaki oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”).
 3. Tawaran ini terpakai untuk semua jenis bilik hotel di Hotel Hollywood Disney, atau Bilik Standard, Bilik Deluxe dan Bilik Pemandangan Laut di Hong Kong Disneyland Hotel atau Disney Explorers Lodge.
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya satu hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. “Caj Tawaran” termasuk: (i) Kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) harga sarapan; (iii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 7 di bawah; (iv) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) hingga (iii); dan (v) apa-apa caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 7. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada 10% caj perkhidmatan) akan dikenakan kepada tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas (“Tetamu Tambahan”) yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama (“Surcaj”). Surcaj ini hanya merangkumi bayaran penginapan Hotel untuk Tetamu Tambahan, tetapi tidak termasuk apa-apa komponen tawaran lain.
 8. Tertakluk pada perenggan 7 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum empat orang tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 9. Bayaran penuh untuk Caj Tawaran dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 10. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan.
 11. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 12. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 13. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum daftar masuk bilik Hotel. Caj Tawaran akan dikenakan sekiranya sebarang pembatalan dibuat selepas tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat, dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan di dalam perenggan ini.
 14. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 15. Tawaran ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”). Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman. Tempahan lawatan taman bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian adalah tertakluk kepada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 16. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti kerana HKITP mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memasuki Taman Tema semula dan naik taraf tiket (jika berkenaan). Jika tetamu memilih untuk gambar anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh dokumen pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau dokumen pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran bersama dengan dokumen pengenalan bergambar yang lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 tahun hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan tiket. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
  HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 17. Tawaran ini dan manfaatnya untuk ditebus bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan tiket dan promosi baucar atau diskaun lain.
 18. HKITP boleh menolak untuk menerima atau membenarkan penebusan dan penggunaan apa-apa manfaat dalam tawaran ini, dalam setiap kes tanpa bayaran balik, pertukaran atau pampasan jika menurut pertimbangannya (i) manfaat dibawah tawaran ini digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.
 19. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menetapkan atau mengubah harga, kesahan dan/atau tarikh disekat mana-mana tiket, lawatan, produk, perkhidmatan, tawaran, diskaun atau promosi; dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 20. Tawaran ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan serta kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan di sana adalah tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di laman web Hong Kong Disneyland di www.hongkongdisneyland.com (“Laman Web”), (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang terpakai untuk lokasi atau kemudahan yang disebutkan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Peraturan dan Undang-undang Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagian Resort, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.

Terma dan Syarat Sarapan Hotel

 1. Sarapan mesti dimakan di restoran terpilih semasa sesi sarapan yang dipilih sahaja. Tetamu yang Layak boleh menebus sarapan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran. Untuk mengelakkan keraguan, tawaran ini hanya termasuk dua bufet sarapan untuk dua tetamu yang menginap di Hotel, tanpa mengira bilangan malam penginapan Hotel dan bilangan tetamu yang menginap dalam tempahan Hotel.
 2. Sarapan pagi adalah tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman, kapasiti, mod, format, jam dan semua aspek operasi restoran yang ditetapkan.
 3. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah, atau menyelaraskan harga makanan dan minuman dan menu setiap restoran atau lokasi dalam setiap kes, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.

Terma dan Syarat Manfaat Eksklusif untuk Ahli Akses Magik

 1. Keistimewaan Eksklusif untuk Ahli Akses Magik hanya tersedia untuk Ahli Akses Magik yang sah yang menempah penginapan Hotel di Hong Kong Disneyland Hotel dan Disney Explorers Lodge menggunakan Tawaran ini melalui salah satu kaedah yang berikut (setiap “Ahli yang Layak”):
  1. melalui laman web https://www.hongkongdisneyland.com/ms/offers-discounts/room-and-breakfast-buffet-offer yang ditetapkan oleh HKITP. Untuk menikmati naik taraf bilik percuma, Ahli yang Layak perlu menghubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830 selepas tempahan dibuat;
  2. melalui Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830, dengan menyebut namanya dan nombor kad keahlian Akses Magik; atau
  3. melalui Talian Platinum Akses Magik di +852 1-830-888, dengan menyebut namanya dan nombor kad keahlian Akses Magik.
 2. Ahli yang Layak boleh menikmati naik taraf bilik percuma. Naik taraf bilik percuma terpakai pada kategori bilik yang berikut sahaja:
  1. Bilik Standard kepada Bilik Deluxe (terpakai untuk tetamu yang menginap di Hong Kong Disneyland Hotel dan Disney Explorers Lodge sahaja); atau
  2. Bilik Pemandangan Laut kepada Bilik Pemandangan Laut dengan Balkoni (terpakai untuk tetamu yang menginap di Hong Kong Disneyland Hotel sahaja).
 3. Bilangan bilik yang terhad tersedia untuk Tawaran ini. Naik taraf bilik Hotel percuma tertakluk pada ketersediaan.

Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Tawaran ini

 1. Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana tawaran, promosi, diskaun atau manfaat lain (termasuk tanpa had tawaran "Keistimewaan Hotel Eksklusif" dan manfaat Barisan Pelakon).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan tawaran ini.
 3. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China (“HKSAR”).
 4. Tawaran ini disediakan mengikut undang-undang HKSAR sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat perwakilan bahawa pembelian, penebusan atau penggunaan tawaran ini sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan tawaran ini tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa yang pembelian, penebusan atau penggunaan tawaran sedemikian dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk membeli, menebus dan/atau menggunakan tawaran ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana ia terpakai.
 5. Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Cina bagi terma dan syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 6. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan Tetamu Yang Layak membeli tawaran ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.

Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.