Istimewa Lebih 2 Malam: Potongan 30%

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Semak Ketersediaan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830, nyatakan “Tawaran 2 Malam Tambahan”.

Tawaran Tambahan 2 Malam: potongan 30% (“Tawaran”)
 1. Tawaran ini sah untuk mendaftar masuk pada tarikh yang dipilih dari 24 November 2021 hingga 2 Julai 2022 (kedua-dua tarikh inklusif) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 4 Julai 2022.
 2. Tawaran terpakai kepada semua jenis bilik Hotel kecuali, Suite Adventurers of Disney Explorers Lodge dan Suite Kingdom Club, Suite Kingdom Club Cinderella, Suite Kingdom Club Frozen, Suite Roy O. Disney dan Suite Walt Disney dari Hotel Disneyland Hong Kong (setiap 'Hotel' ”).
 3. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum tarikh daftar masuk.
 4. Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. “Jumlah Caj” termasuk : (i) Kadar bilik yang dapat digunakan ditentukan berdasarkan pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik terpilih dan kadar bilik yang ada untuk masa yang terhad ( dikenakan kepada ketersediaan dan apa-apa Kebaikan Had seperti terma tersebut telah didefinisikan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); dan (ii) apa-apa Surcaj yang disebut dalam Perenggan 6 dibawah; (iii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iv) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 6. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ('Tetamu Tambahan') yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ('Surcaj').
 7. Tertakluk pada Perenggan 6 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum (4) Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang (1) dewasa mesti Tetamu yang menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh untuk Jumlah Caj akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu dikehendaki memberikan maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk deposit semasa membuat tempahan.
 10. Setiap Tetamu boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama. Penukaran nama Tetamu tidak dibenarkan dalam apa jua keadaan.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau mengubah tempahan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum daftar masuk bilik Hotel. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (ii) dan (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat (seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan di dalam perenggan ini.
 12. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 13. Tawaran tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam laman “Sorotan Tawaran” yang berkaitan, Terma dan Syarat Umum Hotel, dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau lanjutan.
Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Tawaran
 1. Tawaran tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Ekslusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon anda manfaat Ahli Akses Magik).
 2. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir untuk pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Tawaran ini.
 3. Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang Rantau Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iii) menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli Tawaran. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan apa-apa terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.