Tawaran 2 Malam Tambahan

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Semak Ketersediaan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera.

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830, nyatakan “Tawaran 2 Malam Tambahan”.

Butiran Penting
 1. Tarikh tiada promosi ialah:
  • Hong Kong Disneyland Hotel: 30 hingga 31 Disember 2017, 17 – 19 Februari 2018;
  • Disney Explorers Lodge dan Disney’s Hollywood Hotel: 17 – 19 Februari, 2018.
 2. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori bilik yang dipilih, campuran kumpulan dan kadar bilik Hotel sedia ada yang ditentukan pada waktu tempahan (tertakluk pada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat, yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat Am Hotel).
 3. Setiap Bilik Hotel boleh memuatkan maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menjadi tetamu yang menginap di setiap Bilik Hotel.
 4. Untuk tempahan dengan tarikh daftar masuk bermula 1 April 2018, caj tambahan sebanyak HK$200 untuk setiap orang bagi setiap malam akan dikenakan bagi Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun ke atas bagi setiap Bilik Hotel.
 5. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah harga bilik yang diberikan diskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 6. Deposit yang bersamaan dengan jumlah harga bilik bagi malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10% akan dikenakan bagi setiap tempahan pada waktu tempahan jika tarikh daftar masuk termasuk dalam tempoh yang berikut:
  • 30 – 31 Disember 2017;
  • 1 Januari 2018;
  • 16 - 20 Februari 2018.
 7. Kecuali tarikh yang dirujuk dalam perenggan 6 di atas, pembayaran penuh bagi seluruh penginapan hotel akan dikenakan semasa ketibaan. Amaun yang mewakili harga bilik bagi malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10% akan dikenakan jika pembatalan dibuat selepas tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan di bawah (lihat perenggan 10) atau tetamu tidak hadir.
 8. Tetamu perlu memberikan maklumat termasuklah namanya dan butiran kad kredit sebagai jaminan atau deposit semasa tempahan.
 9. Perubahan nama tetamu tidak dibenarkan sama sekali.
 10. Tetamu boleh membatalkan tempahan atau mengubah tempoh penginapan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali 27 Disember 2017 hingga 1 Januari 2018, 16 hingga 20 Februari 2018 dan 31 Mac 2018; iaitu pembatalan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal untuk tempoh-tempoh itu. Perubahan tarikh penginapan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang dinyatakan di atas.
 11. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Sorotan Tawaran', Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') menurut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya.
Keistimewaan Hotel Eksklusif - Terma dan Syarat:
 1. Tempoh sah
  • Tawaran ini sah untuk tarikh daftar masuk hotel dari 16 Ogos 2017 hingga 30 September 2018 kecuali Tarikh Tiada Promosi di bawah.
  • Tarikh Tiada Promosi: 23 – 26, 30 – 31 Disember 2017; 1 Januari 2018; 16 – 20 Februari 2018.
  • Tempoh tempahan dari 16 Ogos 2017 hingga 27 September 2018.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik dan minuman ringan secara percuma jika mereka berjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa yang ditetapkan melalui Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak terpakai kepada bilik hotel yang ditempah dengan Tawaran Diskaun Hotel Istimewa Magic Access atau tawaran lain seperti yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited dari semasa ke semasa.
 3. Naik taraf bilik:
  • Naik taraf bilik kepada kategori bilik selanjutnya dalam hotel yang sama sahaja.
  • Tertakluk kepada kategori bilik berikut:
   i. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   ii. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang terhad ada disediakan dalam tawaran ini. Naik taraf bilik hotel percuma adalah tertakluk kepada ketersediaan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 orang Tetamu setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran dengan servis meja di dalam Hotel.
  • Tetamu diminta menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.
Kenyataan Pengambilan Maklumat Peribadi Personal
Data peribadi yang dikumpul apabila membeli atau pengeluaran tiket boleh digunakan untuk memproses permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urus niaga komersial, bagi tujuan perniagaan dalaman dan pentadbiran kami atau tujuan lain yang berkaitan atau bagi tujuan perundangan, keselamatan atau sekuriti. Peruntukan data peribadi bagi ruangan wajib adalah perlu. Jika anda tidak menyediakan data peribadi tersebut, kami mungkin tidak memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta. Data peribadi boleh dipindahkan ke pihak ketiga yang terlibat dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas atau orang lain yang diperlukan menurut undang-undang. Senarai kelas orang di mana data peribadi itu mungkin dipindahkan boleh di dapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses, dan memohon pembetulan mengenai data peribadi anda yang disimpan oleh kami. Permintaan sedemikian boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi di personaldata@hongkongdisneyland.com.

†Tetamu dibawah umur 18 mesti mendapat kebenaran ibu bapa dan Tetamu untuk membuat panggilan.