ข้อเสนอสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

วิธีการจอง

คุณสามารถจองทางออนไลน์ได้ เพียงคลิกที่ ตรวจสอบห้องว่าง ในหน้านี้ คุณก็สามารถจองห้องพักของคุณได้ทันที

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรจองได้ด้วย กรุณาโทรหาศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland Reservation Center) ที่หมายเลข +852 1-830-830 และแจ้งว่าคุณต้องการซื้อ 'ข้อเสนอสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป'

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 1. วันที่ไม่สามารถใช้งานได้:
  • Hong Kong Disneyland Hotel: วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2017 และวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2018
  • Disney Explorers Lodge และ Disney’s Hollywood Hotel: วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2018
 2. ราคาของข้อเสนอที่แท้จริงขึ้นอยู่กับวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ ประเภทของห้องพักที่เลือก การจัดการกลุ่มผู้เข้าพัก และอัตราห้องพักของโรงแรมซึ่งกำหนดไว้ ณ เวลาที่ทำการจอง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของทางโรงแรม)
 3. ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องสามารถรองรับแขกได้สูงสุด 4 ท่าน ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องจะต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อย 1 ท่าน
 4. สำหรับการจองที่มีวันเช็คอินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 เป็นต้นไป ห้องพักของโรงแรมแต่ละห้องที่มีผู้เข้าพักท่านที่สามและสี่ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม HK$200 ค่อคน/คืน
 5. โรงแรมจะเรียกเก็บค่าบริการ 10% จากราคารวมของห้องพักที่ลดราคาแล้วและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หากมี)
 6. โรงแรมจะเรียกเก็บเงินมัดจำเทียบเท่ากับยอดรวมค่าห้องพักในคืนแรก, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หากมี) และค่าบริการ 10% สำหรับการสำรองห้องพักแต่ละครั้ง ณ เวลาที่ทำการจองหากวันเช็คอินอยู่ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้:
  • วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2017 และ
  • วันที่ 1 มกราคม 2018 และ
  • วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2018
 7. บันทึกและยกเว้นวันที่ที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 6 ด้านบนและการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการเข้าพักของโรงแรมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเมื่อเดินทางมาถึง จำนวนเงินแสดงให้เห็นถึงราคาค่าห้องพักคืนแรก, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หากมี) และค่าบริการ 10% จะถูกเรียกเก็บในกรณียกเลิกที่กระทำหลังระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง (โปรดดูที่ย่อหน้า 10) หรือไม่ระบุ
 8. ผู้เข้าพักต้องแสดงข้อมูลซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อยืนยันหรือวางมัดจำ ณ เวลาจอง
 9. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 10. เข้าพักสามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นวันที่ 27 ธันวาคม - 1 มกราคม 2018, วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2018 และวันที่ 31 มีนาคม 2018 ในกรณีนี้ต้องทำการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การเปลี่ยนแปลงการเข้าพักขึ้นอยู่กับความพร้อมในการใช้งานและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลังช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
 11. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหน้า “ไฮไลท์ข้อเสนอ” ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมใน https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ HKITP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษจากทางโรงแรม - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. การใช้งาน
  • ข้อเสนอนี้ใช้งานได้สำหรับวันที่เช็คอินที่โรงแรมตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2018 ยกเว้นวันที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กล่าวด้านล่างนี้
  • วันที่ไม่สามารถใช้งานได้: วันที่ 23 - 26, 30 - 31 ธันวาคม 2017 และวันที่ 1 มกราคม 2018 และวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2018
  • ระยะเวลาจองตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2018
 2. แขกอาจได้รับการอัพเกรดห้องพักและเครื่องดื่มต้อนรับหากจองห้องพักในราคาที่ตกลงไว้หรือด้วยข้อเสนอพิเศษผ่านเว็บไซต์ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง www.hongkongdisneyland.com หรือศูนย์สำรองดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ข้อเสนอนี้ไม่บังคับใช้กับห้องที่จองด้วยข้อเสนอส่วนลดโรงแรมพิเศษ (Magic Access Special Hotel Discount Offer) และข้อเสนออื่นๆ ตามที่ Hongkong International Theme Parks Limited อาจระบุไว้เป็นระยะๆ
 3. การอัปเกรดห้องพัก:
  • สำหรับการอัปเกรดห้องพักเป็นประเภทของห้องพักในระดับถัดไป ภายในโรงแรมเดียวกันเท่านั้น
  • โดยสามารถใช้ได้กับห้องพักในประเภทต่อไปนี้:
   i. Disney Explorers Lodge– ห้องมาตรฐาน
   ii. Disney's Hollywood Hotel – ห้องมาตรฐาน
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – ห้องมาตรฐาน
  • ห้องพักที่สามารถใช้สิทธิได้สำหรับข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัด การอัปเกรดห้องพักโรงแรมฟรีจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและเมื่อยังมีห้องพักเหลืออยู่เท่านั้น คุณสามารถดูการยืนยันการอัปเกรดห้องพักได้ในใบยืนยัน
 4. อภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี:
  • ผู้เข้าพักแต่ละท่านจะได้รับอภินันทนาการเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว (สูงสุดไม่เกิน 4 ท่านต่อห้อง) เมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใดก็ได้ของโรงแรม
  • ผู้เข้าพักจะต้องแสดงใบยืนยันการจองกับพนักงานเพื่อรับสิทธิ
คำแถลงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในการซื้อหรือการออกบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับการร้องขอหรือข้อซักถามต่าง ๆ การบังคับใช้ข้อกำหนดในการเจราจาหรือติดต่อทางการค้า ส่งเอกสารในการดำเนินการให้กับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานในบริษัทของเรา วัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความมั่นคง หรือความปลอดภัย ทางสวนสนุกกำหนดให้ผู้เยี่ยมชมต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอได้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือส่งให้กับบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถดูรายชื่อประเภทของผู้ที่เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ ได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees และคุณสามารถขอเข้าดู และขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราจัดเก็บไว้ได้โดยส่งอีเมลคำขอของคุณมาที่ผู้จัดการแผนกข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ personaldata@hongkongdisneyland.com

ผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะโทร

Footer Links