ข้อเสนอการจองห้องพักล่วงหน้า

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมด

วิธีการจอง

คุณสามารถจองทางออนไลน์ได้ เพียงคลิกที่ ปุ่มโรงแรม ตามที่กำหนด ในหน้านี้ คุณก็สามารถจองห้องพักของคุณได้ทันที และคุณยังสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมกันได้เลย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรจองได้ด้วย กรุณาโทรหาศูนย์บริการรับจองห้องพักของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland Reservation Center) ที่หมายเลข +852 1-830-830 

ข้อเสนอการจองห้องพักล่วงหน้า (7 วัน) (“ข้อเสนอ”) - รายละเอียดสำคัญ:
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2021 จนถึง 31 มีนาคม 2022 (รวมสองวันดังกล่าวด้วย) โดยมีวันที่เช็คเอาท์ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน 2022
 2. ข้อเสนอใช้ไม่ได้กับห้องสวีทรอย โอ. ดิสนีย์และห้องสวีทวอลท์ ดิสนีย์ในโรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel และห้องสวีทนักผจญภัยที่โรงแรม Disney Explorers Lodge (แต่ละแห่งเรียก “โรงแรม”) เท่านั้น
 3. จำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 4. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 5. 'ค่าใช้จ่ายทั้งหมด' รวมรายการต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ('ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม')) (2) ค่าบริการเพิ่มเติมใดก็ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง และ (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในข้อ (1) และ (2)
 6. ผู้เข้าพักต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคนต่อคืน (ค่าบริการ 10%) หากมีผู้เข้าพักมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีอายุเกิน 12 ปี ('ผู้เข้าพักเพิ่มเติม') พักภายในห้องพักเดียวกัน ('ค่าบริการเพิ่มเติม')
 7. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 6 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่ (4) คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นวันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2021, วันที่ 21-31 ธันวาคม 2021, วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2022 ในกรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่มีการยกเลิกหลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัว จะมีการเรียกเก็บค่าเข้าพักในคืนแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ (2) และ (3) เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ (ดังระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังระบุในย่อหน้านี้
 11. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อเสนอการจองห้องพักล่วงหน้า (21 วัน) (“ข้อเสนอ”) - รายละเอียดสำคัญ:
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2021 จนถึง 31 มีนาคม 2022 (รวมสองวันดังกล่าวด้วย) โดยมีวันที่เช็คเอาท์ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน 2022
 2. ข้อเสนอใช้ไม่ได้กับห้องสวีทรอย โอ. ดิสนีย์และห้องสวีทวอลท์ ดิสนีย์ในโรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel และห้องสวีทนักผจญภัยที่โรงแรม Disney Explorers Lodge (แต่ละแห่งเรียก “โรงแรม”) เท่านั้น
 3. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 4. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 5. 'ค่าใช้จ่ายทั้งหมด' รวมรายการต่อไปนี้: (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ('ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม')) (2) ค่าบริการเพิ่มเติมใดก็ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง และ (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในข้อ (1) และ (2)
 6. ผู้เข้าพักต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคนต่อคืน (ค่าบริการ 10%) หากมีผู้เข้าพักมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีอายุเกิน 12 ปี ('ผู้เข้าพักเพิ่มเติม') พักภายในห้องพักเดียวกัน ('ค่าบริการเพิ่มเติม')
 7. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 6 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่ (4) คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. เมื่อทำการจองแล้ว ผู้เข้าพักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือแก้ไขการจอง การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาการเข้าพักโรงแรมคืนแรกบวกกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ (2) และ (3) การเก็บเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากเงินมัดจำ
 11. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อเสนอการจองห้องพักล่วงหน้า สำหรับ 2 คืน (“ข้อเสนอ”) - รายละเอียดสำคัญ:
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2021 จนถึง 30 มีนาคม 2022 (รวมสองวันดังกล่าวด้วย) โดยมีวันที่เช็คเอาท์ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน 2022
 2. ข้อเสนอใช้ไม่ได้กับห้องสวีทรอย โอ. ดิสนีย์และห้องสวีทวอลท์ ดิสนีย์ที่โรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel และห้องสวีทนักผจญภัยที่โรงแรม Disney Explorers Lodge (แต่ละแห่งเรียก “โรงแรม”) เท่านั้น
 3. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 4. 'ค่าใช้จ่ายทั้งหมด' รวมรายการต่อไปนี้: (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ('ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม')) (2) ค่าบริการเพิ่มเติมใดก็ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 5 ด้านล่าง และ (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในข้อ (1) และ (2)
 5. ผู้เข้าพักต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน HK$200 ต่อคนต่อคืน (ค่าบริการ 10%) หากมีผู้เข้าพักมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีอายุเกิน 12 ปี ('ผู้เข้าพักเพิ่มเติม') พักภายในห้องพักเดียวกัน ('ค่าบริการเพิ่มเติม')
 6. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 5 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่ (4) คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 7. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 8. ผู้เข้าพักต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเช็คอิน ยกเว้นวันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2021, วันที่ 21-31 ธันวาคม 2021, วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2022 ในกรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่มีการยกเลิกหลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัว จะมีการเรียกเก็บค่าเข้าพักในคืนแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ (2) และ (3) เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ (ดังระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม) และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังระบุในย่อหน้านี้
 10. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
ข้อเสนอพิเศษสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป: ส่วนลด 30% (“ข้อเสนอ”) - รายละเอียดสำคัญ
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเช็คอินในวันที่ที่เลือกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 มิถุนายน 2021 ที่มีวันที่เช็คเอาท์ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2021
 2. ข้อเสนอใช้ไม่ได้กับห้องสวีทรอย โอ. ดิสนีย์และห้องสวีทวอลท์ ดิสนีย์ในโรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel และห้องสวีทนักผจญภัยที่โรงแรม Disney Explorers Lodge (แต่ละแห่งเรียก “โรงแรม”) เท่านั้น
 3. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 4. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 5. 'ค่าใช้จ่ายทั้งหมด' รวมรายการต่อไปนี้ (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ โรงแรมและประเภทของห้องพักที่เลือกและอัตราราคาห้องพักปกติ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม) และ (2) ค่าบริการเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่างและ (3) ค่าบริการ 10% จากอัตราราคาของ (1) และ (2)).
 6. ผู้เข้าพักต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคนต่อคืน (ค่าบริการ 10%) หากมีผู้เข้าพักมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีอายุเกิน 12 ปี ('ผู้เข้าพักเพิ่มเติม') พักภายในห้องพักเดียวกัน ('ค่าบริการเพิ่มเติม')
 7. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 6 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่ (4) คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง
 10. ผู้เข้าพักแต่ละคนมีสิทธิ์จองห้องพักได้สูงสุดหนึ่งห้องในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์เดียวกัน
 11. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่เช็คอินเข้าห้องพักของโรงแรม กรณีที่มีการยกเลิกหลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัว จะมีการเรียกเก็บค่าเข้าพักในคืนแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ (2) และ (3) เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังระบุในย่อหน้านี้
 13. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ 'สิทธิสุดพิเศษสำหรับการเข้าพักโรงแรม'
 14. ข้อเสนอนี้ไม่มีค่าคอมมิชชัน
 15. ข้อเสนอนี้อ้างอิงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้า 'ไฮไลท์ข้อเสนอ' ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ และข้อจำกัดอื่นๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดโดย Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเพิ่มเติม
ข้อเสนอการจองห้องพักล่วงหน้า 45 วันสำหรับ 2 คืน (“ข้อเสนอ”) - รายละเอียดสำคัญ:
 1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักที่มีวันที่เช็คอินตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2021 จนถึง 30 มีนาคม 2022 (รวมสองวันดังกล่าวด้วย) โดยมีวันที่เช็คเอาท์ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน 2022
 2. ข้อเสนอใช้ไม่ได้กับห้องสวีทรอย โอ. ดิสนีย์และห้องสวีทวอลท์ ดิสนีย์ที่โรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel และห้องสวีทนักผจญภัยที่โรงแรม Disney Explorers Lodge (แต่ละแห่งเรียก “โรงแรม”) เท่านั้น
 3. จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยสี่สิบห้า (45) วันก่อนวันที่เช็คอิน
 4. ราคาห้องตามจริงสำหรับโรงแรมแต่ละแห่งจะพิจารณาตามเวลาที่ทำการจอง
 5. 'ค่าใช้จ่ายทั้งหมด' รวมรายการต่อไปนี้: (1) ราคาห้องพักที่เรียกเก็บจะพิจารณาตามวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ ประเภทโรงแรมและห้องพักที่เลือก และอัตราราคาห้องพักตามจริง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรมที่ https://www.hongkongdisneyland.com/th/hotel-general-terms-conditions/ ('ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม')) (2) ค่าบริการเพิ่มเติมใดก็ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่าง และ (3) ค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในข้อ (1) และ (2)
 6. ผู้เข้าพักต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อคนต่อคืน (ค่าบริการ 10%) หากมีผู้เข้าพักมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีอายุเกิน 12 ปี ('ผู้เข้าพักเพิ่มเติม') พักภายในห้องพักเดียวกัน ('ค่าบริการเพิ่มเติม')
 7. ตามที่กล่าวถึงข้างต้นในย่อหน้าที่ 6 แต่ละห้องพักของโรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักได้สูงสุดสี่ (4) คนต่อห้อง ต้องมีผู้ใหญ่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนในแต่ละห้องพักของโรงแรม
 8. การชำระเงินเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับรายการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแต่ละครั้งในเวลาที่ทำการจอง
 9. ผู้เข้าพักต้องแจ้งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้เข้าพักและรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อมัดจำเมื่อทำการจอง ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. เมื่อทำการจองแล้ว ผู้เข้าพักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือแก้ไขการจอง การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาการเข้าพักโรงแรมคืนแรกบวกกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ (2) และ (3) การเก็บเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากเงินมัดจำ
 11. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโรงแรม รวมทั้งข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำหนดโดยฮ่องกง อินเตอร์เนชั่นแนล ธีม พาร์ค ลิมิเต็ด (“HKITP”) ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษสำหรับโรงแรมสุดพิเศษ - ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 1. การใช้งาน
  • ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการจองโรงแรมระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2022 และทำการจองล่วงหน้าก่อนวันที่เช็คอินอย่างน้อย 3 วัน
  • ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าเช็คอินที่โรงแรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 ยกเว้นวันที่งดรับข้อเสนอด้านล่าง
  • วันที่งดรับข้อเสนอ: 20-31 ธันวาคม 2021, 1 มกราคม 2022, 1-5 กุมภาพันธ์ 2022
 2. ผู้เข้าพักยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการอัปเกรดห้องพักฟรี และเครื่องดื่มอัดลมฟรี ในกรณีที่สามารถทำการจองห้องพักโรงแรมได้ในราคาพิเศษ หรือได้รับข้อเสนอพิเศษจากเว็ปไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ www.hongkongdisneyland.com หรือศูนย์บริการจองของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ข้อเสนอไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลของเมจิคแอคเซสและข้อเสนออื่นๆ ตามที่ Hongkong International Theme Parks Limited อาจกำหนดไว้ในช่วงเวลาต่างๆ
 3. ฟรีอัปเกรดห้องพัก:
  • ข้อเสนอนี้สามารถใช้ในการอัปเกรดห้องพักให้เป็นห้องพักประเภทถัดไปภายในโรงแรมเดียวกันเท่านั้น
  • การอัปเกรดห้องพักสามารถใช้ได้กับประเภทห้องพักในรายการต่อไปนี้ได้เท่านั้น:
   i. Disney's Hollywood Hotel – ห้องมาตรฐาน
   ii. Disney Explorers Lodge – ห้องมาตรฐาน
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – ห้องมาตรฐาน
  • ข้อเสนอดังกล่าวมีการจำกัดจำนวนห้องพักที่รับข้อเสนอได้ การอัปเกรดห้องพักฟรีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ การยืนยันการอัพเกรดห้องพักจะระบุไว้ในเอกสารการจองห้องพัก
 4. ฟรีเครื่องดื่มอัดลม:
  • ฟรีเครื่องดื่มอัดลมสำหรับผู้เข้าพักแต่ละท่าน (จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ต่อห้อง) เมื่อรับประทานอาหารในห้องอาหารที่ให้บริการโต๊ะนั่งของโรงแรม
  • ผู้เข้าพักต้องแสดงเอกสารการจองห้องพักเพื่อรับสิทธิ์


คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ หรือเก็บรวบรวมเมื่อมีการซื้อ ออกบัตรหรือจัดเตรียมบัตร การออกทัวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลคำขอหรือการสอบถาม การบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อเสนอทางการค้า การส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการต่างๆ ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการจัดการภายในของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและการทำสถิติ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในช่องข้อมูลที่จำเป็น หากคุณไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือมอบผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอได้ อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกลุ่มบุคคลที่อาจได้รับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees คุณสามารถขอสิทธิ์การเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีให้ถูกต้อง คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวถึงผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามาที่อีเมล personaldata@hongkongdisneyland.com