รถเข็นจำหน่ายข้าวโพดคั่ว และโฟรเซิ่น โลลิป๊อป ที่แฟนตาซีแลนด์

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

แฟนตาซีแลนด์

ผู้เข้าชมต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่หมดอายุ

ของว่าง ประเภทอาหาร

รถเข็นขายของกลางแจ้ง

$ (HK$100 และต่ำกว่า) uiplus.tooltip.alt - \ช่วงราคานี้แสดงราคาเฉลี่ยของมื้ออาหารสำหรับผู้ใหญ่ โดยไม่รวมค่าเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ \

ข้าวโพดคั่วสุดป๊อป!  กลิ่นอบอวลของข้าวโพดคั่วสดและอมยิ้มโฟรเซ่นมากสีสันที่เป็นรูปตัวการ์ตูนดิสนีย์ จะเตือนให้คุณทราบว่าคุณอยู่ในดินแดนแห่งแฟนตาซี