ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

การสำรองห้องพักโรงแรม – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
บุคคลที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมสามารถจ่ายค่าสำรองห้องพักได้หรือไม่?
ตอบ
ได้ แขกที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมสามารถสำรองห้องพักและชำระเงินโดยบัตรเครดิต เจ้าของบัตรต้องลงลายมือชื่อและส่งมาทางโทรสารแบบอนุญาตให้ชำระเงินผ่านบุคคลภายนอก (449KB, PDF) (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)


Footer Links